Έρευνα για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Σιούλα, Αγνή and Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ Έρευνα για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιoannina (Greece), 24-26 September 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b5.2.Sioyla.pdf

Download (227kB) | Preview

English abstract

The provision and development of new services in the academic libraries have grown rapidly in the last fifteen years. If we look at the Academic Libraries in the light of the systemic approach of Management Science, then each one of them is considered an open system, namely a range of elements - productive resources (human, economic, technological, and natural) that are in a dynamic interdependence between them and between the external environment. To achieve the goals of such an open system – like a library - the elements of the internal and external environment should collaborate in order the resulting outcome to be what is being sought. The continuous professional development of library staff relates to the development of vocational skills and the ongoing development and maintenance of those specialized skills, that a professional librarian needs to acquire in order to be able to overcome difficulties in everyday working life, to deal successfully with complex tasks and to assist in the further development of the library. The training of library staff is of paramount importance for each library. This paper will present the results of a survey carried out in 2006- 7 in the libraries of Technological Educational Institutions (TEI). It will present the views of academic library staff concerning issues of continuous professional development. The questionnaire was the main tool of collecting data, that was distributed electronically to all the staff of fifteen TEIs of the country. The survey showed, among other things, that there is a need for assessment of continuous professional development programmes organised by the libraries. Thus, continuity and development of such programmes targeting academic librarians facilitate staff development in order librarians be able to meet successfully the challenges of the new digital era. Approximately, 45% of librarians believed that the administration of TEIs cares little for library staff training, and the same percentage indicated that they show little respect for the newly acquired knowledge and skills of the library staff. It also revealed that librarians are confused by the purpose of conferences and workshops, which many considered to be training, although in reality they are informative approaches to a variety of LIS thematic areas.

Greek abstract

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, έχουν αναπτυχθεί με αλματώδεις ρυθμούς στην παροχή νέων υπηρεσιών και την ανάπτυξη κι εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων. Αν δούμε τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης της Διοικητικής επιστήμης, τότε κάθε μια από αυτές θεωρείται ένα ανοικτό σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο στοιχείων - παραγωγικών πόρων (ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογικοί, φυσικοί) που βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και μεταξύ των στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Για να επιτευχθούν οι στόχοι ενός τέτοιου ανοιχτού συστήματος – μιας Βιβλιοθήκης - πρέπει να συνεργαστούν τα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, προκειμένου το παραγόμενο αποτέλεσμα να είναι αυτό που επιδιώκεται. Η εξέλιξη και η διαρκής ανάπτυξη των ουσιαστικότερων παραγωγικών πόρων, των Ανθρώπων, που προσφέρουν συνεχώς ή και δημιουργούν νέες υπηρεσίες και κρατούν το σύστημα σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον και σε διαρκή κίνηση, είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η έννοια της Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες αφορά στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και στη διαρκή εξέλιξη και συντήρηση των εξειδικευμένων εκείνων δεξιοτήτων, που χρειάζεται ο επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει με επιτυχία συγκεκριμένα (γνωστά ή νεο-αναδυόμενα) καθήκοντα σε καθορισμένες θέσεις εργασίας. Η ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε το 2006-7 στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ. Καταγράφει την άποψη των εργαζομένων αναφορικά με το τι είναι επιμόρφωση, διερευνά την ύπαρξη και τη φύση της επιμόρφωσης που παρέχετε και σχηματοποιεί τα ποσοτικά αποτελέσματα αυτής. Ως κύριο μέσο συλλογής των πληροφοριών, για την απεικόνιση και αξιολόγηση της παρεχόμενης επιμόρφωσης των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη των βιβλιοθηκών των δεκαπέντε (15) ΤΕΙ της χώρας. Το βασικότερο πρόβλημα μιας εμπειρικής έρευνας, αναφορικά με την προσλαμβανόμενη επιμόρφωση εργαζομένων, είναι η διερεύνηση της ύπαρξης θετικών αλλαγών που προκάλεσε η επιμόρφωση στο επίπεδο των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων. Έτσι, δεν γίνεται αξιολόγηση της επιμόρφωσης μέσω πειραματικών μοντέλων, αλλά καταγραφή των ποσοτικών αποτελεσμάτων της και αξιολόγηση του γνωσιακού επιπέδου και των νέων δεξιοτήτων τους. Επίσης, σχολιάζεται το σύστημα της παρεχόμενης επιμόρφωσης και κατάρτισης όσον αφορά στην ορθή εφαρμογή του, η στάση που κρατά το προσωπικό αναφορικά με τον ενστερνισμό των γνώσεων που παρέχονται και η αποδοχή που τυγχάνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης από τη διοίκηση του κάθε Ιδρύματος. Τέλος, προτείνονται μοντέλα και τρόποι Εσωτερικής Αξιολόγησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ώστε να βελτιώνονται μέσα από διαδικασίες αυτοελέγχου και ανασχεδιασμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και συνέχειας/ανάπτυξης της προσλαμβανόμενης επιμόρφωση των στελεχών των βιβλιοθηκών, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Επίσης, περίπου το 45% των βιβλιοθηκονόμων πιστεύει ότι η Διοίκηση των ΤΕΙ ενδιαφέρεται ελάχιστα για την επιμόρφωση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών, και ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι η Διοίκηση εκτιμά και αξιοποιεί ελάχιστα τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις του προσωπικού. Ακόμη, διαφαίνεται η σύγχυση αναφορικά με τα συνέδρια και τις ημερίδες, που από πολλούς θεωρούνται επιμόρφωση παρόλο που στην πραγματικότητα είναι ενημερωτικές προσεγγίσεις θεματικών τομέων.

Item type: Conference paper
Keywords: Επιμόρφωση Προσωπικού Βιβλιοθηκών, Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση, Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Ανασχεδιασμός Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης, Κατάρτιση Βιβλιοθηκονόμων, Staff training, Continuous Professional Development, Training program, Assessment, Design of training programs, Evaluation Research
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
Depositing user: niki stefanidi
Date deposited: 04 Aug 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14798

References

ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ, Ιωάννης, 2002. ‘Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων’, τ. Β. Πάτρα : ΕΑΠ.

ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Στέλλα, 2001. ‘Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων : η πρόκληση του 21ου

ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Ευγενία, 1993. Ο ρόλος της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών στη διεθνή και ελληνική πρακτική. Επιστημονική Επετηρίδα ΠΑΜΑΚ. 11 σ. 751-788 αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον’. Θεσσαλονίκη : Ανικούλα.

ARGYRIS, C., SCHON, D., 1978. ‘Organizational Learning’. Addison-Wesley Reading Mass.

CAMPBELL, D., CAMPBELL, K., CHIA, H., 1998. ‘Merit pay, performance appraisal, and individual motivation: an analysis and alternative’. Human Resource Management. 37 (2) pp.131-46.

Clark, R., 2005. ‘Five research-tested team motivation strategies;’. Performance Improvement. 44 (1) pp.13-16.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item