Η δυναμική των Δημοτικών Βιβλιοθηκών σε ένα σύστημα Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών, μέσω συνεργατικών δράσεων

Τσιμπόγλου, Φίλιππος Η δυναμική των Δημοτικών Βιβλιοθηκών σε ένα σύστημα Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών, μέσω συνεργατικών δράσεων., 2008 . In 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Ηράκλειο Αττικής (GR), 4-5/5/2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Tsimpoglou_1_synedrio_dimotikon.pdf

Download (282kB) | Preview

English abstract

The Municipal/Public Libraries are approached as a separate category of libraries, which could become an active component within the Hellenic National System of Libraries. Aiming in demonstrating the common perspectives of the category the following issues are traced: - the common features (mission, local vs. subject character, user groups information needs, users-citizens, similarities in their book and material collections, relations with the elected Authorities and the corresponding Ministries), - the common problems (neglect, chance, necessity and priority, lack of vision, institutional frame, infrastructure, equipment, internet presence), - common weaknesses (occasional communication among homologous entities and people, absence of a forum for expressing views and a mechanism for promoting solutions, lack of coordination of common actions, guidance and central support, conscience of community) - emphasis on common perspectives (Union Catalogue and contribution to the central cataloguing service, complementarity on digitization actions, provision of information literacy and preparation of the digital citizen, integration in the local information society, accessibility at a national range) The examination leads to the conclusion that the nature of the common problems of the Public/Municipal Libraries precludes a solution at the level of the individual library. In the majority of the cases solutions are not feasible even at the category level, but probably only at the cooperation and the coordination of different categories and even higher levels of systemic hierarchy. Finally a strategy for the Public/Municipal Libraries is attempted to be outlined, based on systematic cooperation actions in the frame of a national policy for the Libraries. A guide is proposed for achievable targets through possible projects financed by national and European funds.

Greek abstract

Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες προσεγγίζονται ως διακριτή κατηγορία βιβλιοθηκών που μπορεί να αποτελέσει ενεργό συνιστώσα στο Εθνικό Σύστημα Βιβλιοθηκών. Για την ανάδειξη των κοινών προοπτικών της κατηγορίας ανιχνεύονται: - τα κοινά χαρακτηριστικά (αποστολή, τοπικός έναντι θεματικού χαρακτήρα, πληροφοριακές ανάγκες ομάδων-χρηστών, χρήστες – δημότες, ομοιότητα συλλογών βιβλίων και υλικού, σχέσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης με αιρετές αρχές και με αρμόδια Υπουργεία), - τα κοινά προβλήματα (παραμέληση, τύχη, αναγκαιότητα και προτεραιότητα, έλλειψη οράματος, θεσμικού πλαισίου, υποδομών, εξοπλισμού, διαδικτυακή απουσία), - οι κοινές αδυναμίες (περιστασιακή επικοινωνία μεταξύ ομολόγων οντοτήτων και ανθρώπων, απουσία βήματος έκφρασης και οργάνου προώθησης λύσεων, συντονισμού δράσεων, καθοδήγησης και κεντρικής υποστήριξης, συνείδηση της κοινότητας) - δίνεται έμφαση στις κοινές προοπτικές (συλλογικός κατάλογος και συμβολή στην κεντρική υπηρεσία καταλογογράφησης, συμπληρωματικότητα ψηφιοποιήσεων, ανάδειξη τοπικότητας, πληροφοριακή παιδεία και προετοιμασία του ψηφιακού πολίτη, ένταξη στην τοπική κοινωνία της πληροφορίας, προσβασιμότητα εθνικής εμβέλειας). Η διερεύνηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η φύση των κοινών προβλημάτων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών καθιστά αδύνατη τη λύση σε επίπεδο μεμονωμένης βιβλιοθήκης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι λύσεις δεν είναι εφικτές ούτε καν στο επίπεδο της κατηγορίας αλλά πιθανόν μόνον στη συνεργασία και το συντονισμό διαφορετικών κατηγοριών και σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα συστημικής ιεραρχίας. Στο τέλος επιχειρείται η σκιαγράφηση μιας στρατηγικής για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, βασιζόμενη σε συστηματικές συνεργατικές δράσεις στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες και προτείνεται ένας οδηγός για την διαμόρφωση και δρομολόγηση άμεσα επιτεύξιμων στόχων με τη μορφή προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Item type: Conference paper
Keywords: Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών, Συνεργατικές δράσεις, Ελλάδα, Κύπρος, Municipal Libraries, National Policy for Libraries, Cooperation, Greece, Cyprus
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
F. Management. > FH. Reorganization.
F. Management. > FA. Co-operation.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 25 Aug 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14858

References

- Τσιμπόγλου Φ. 2008. Συνεργασίες βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση. Αθήνα: Παπασωτηρίου.

- Χριστοδούλου Γ. 2007. Πρόταση και παρουσίαση μοντέλου συνεργατικής καταλογογράφησης στα πλαίσια του συλλογικού καταλόγου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Εργασία στο: Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής & της μελλοντικής βιβλιοθήκης, 1 2007, Πειραιάς


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item