Els repositoris institucionals: entre la gestió i l’avaluació

Azorín, Cristina and Piera, Beatriu and Jorba, Ferran Els repositoris institucionals: entre la gestió i l’avaluació., 2010 . In 12es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, Barcelona (Spain), 19-20 May 2010. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
DDDJornadesCatalanes_a2010.pdf

Download (315kB) | Preview

English abstract

The Digital Repository of Documents of the Universitat Autònoma de Barcelona (DDD) is an institutional repository which collects, manages and disseminates materials that have produced in the institution, just as since its opening in November 2006, it has also stored and promoted digitized collections as a result of the participation in projects funded by the government. First of all, with this introduction we would like sharing some lessons that we have learned during the management of digitization projects, trying to focus on our established work procedures and tools for verifying the quality of digitized collections. Second, we would like to describe the information flows that we use to collect the institutional scientific production of UAB. Third, we conduct a survey on the quality evaluation criteria of repositories, based on DINI recommendations (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation) and some other audit initiatives. As a conclusion, we would appreciate and share any possible improvements that can be implemented in our repository.

Catalan abstract

El Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona (DDD) és un repositori institucional que recull, administra i difon els materials produïts a la institució, alhora que des de la seva inauguració, el novembre de 2006, s’ha nodrit també amb col·leccions digitalitzades fruit de la participació de la universitat en projectes subvencionats per les administracions públiques. Amb aquesta presentació volem, en primer lloc, compartir l'experiència adquirida en la gestió d'un projecte de digitalització. En segon lloc, explicar els procediments de treball establerts i les eines de comprovació de la qualitat de les col·leccions digitalitzades. En tercer lloc, descriure els fluxos d'informació per a la recollida de la producció científica institucional. En quart lloc, fer una prospecció cap als criteris de qualitat i l’avaluació dels dipòsits, basant-nos en les recomanacions DINI (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation) així com en d’altres iniciatives d’auditoria. Finalment, com a conclusió volem valorar i/o enumerar possibles millores a implementar al DDD.

Item type: Conference paper
Keywords: Repositoris ; Digitalització ; Preservació ; Qualitat ; Metadades ; Accés obert ; Interoperabilitat ; Dipòsit digitals ; CDS Invenio ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Repositorios ; Digitalización ; Preservación ; Calidad ; Metadatos ; Acceso abierto ; Interoperabilidad ; Biblioteca digital ; Universidad Autónoma de Barcelona ; Repositories ; Digitization ; Preservation ; Quality ; Metadata ; Open access ; Interoperability ; Digital repositories ; CDSInvenio ; Autonomous University of Barcelona
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Cristina Azorín
Date deposited: 28 Oct 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14900

References

Bankier, Jean-Gabriel; Connie Foster; Glen Wiley. "Institutional Repositories— Strategies for the Present and Future." [en línia] The Serials Librarian, vol. 56, núm. 1-4 (2009), pàg. 109–115. [Consulta 20/01/2010] http://works.bepress.com/connie_foster/4/

Barton, Mary R.; Waters, Margaret M. Como crear un repositorio institucional. Manual LEADIRS II. [en línia] MIT Libraries. (2004-2005) [Traducció de Rebiun] [Consulta 20/01/2010] http://www.recolecta.net/buscador/documentos/mit.pdf

Becker, Christoph [et al.]. “Systematic planning for digital preservation: evaluating potential strategis and building preservation plans”. [en línia] International Journal on Digital Libraries. Published online: 19 December 2009. [Consulta 20/01/2010] http://www.springerlink.com/content/801685k478136425/

Codina Costa, M.; Aguilar Martínez, J.; Arilla Ayma, M.; Gonzàlez Bolaños, J. “La convergencia de servicios para la gestión, preservación y difusión de los trabajos cadèmicos universitários”. [en línia] Asociación andaluza de bibliotecarios, núm. 13 2009) [Consulta 20/01/2010] http://www.aab.es/pdfs/jba15/8-Convergencia_servicios_para_la_gestion.pdf

Comisión de las Comunidades Europeas. C(2006) 3808 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Digitalización y a Accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital: Recomendaciones de la Comisión. [en línia] Bruselas: Comisión Europea, 24 de agosto 2006. [Consulta 20/01/2010] http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/comm_recomm/es.pdf

Comisión de las Comunidades Europeas. COM(2005) 465 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: i2010: Bibliotecas Digitales. [en línia] Bruselas: Comisión Europea, 30 de septiembre de 2005. [Consulta 20/01/2010] http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/en_comm_digital_libraries.pdf

Comisión Española sobre la Digitalización y la Accesibilidad en Línea del Material ultural y la Conservación Digital. (CEDALMAC). Plan Nacional de Digitalización y Acceso a Contenidos Digitales 2008-2011: definiendo estrategias de futuro. Madrid: CEDALMAC, 2007.

Corral Beltrán, Milagros del. La participación española en la construcción de la Biblioteca Digital Europea. [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.bne.es/

Crow, Raym “[Institutional repository software options: questions and answers with the xperts with representatives from ARNO, CDSware, DSpace, Fedora, GNU Eprints, i-Tor, MPG eDoc and MyCoRe]”. [en línia] CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication : Implementing the benefits of OAI (OAI3). CERN, 12-14th February 2004. [Presentació] [Consulta 20/01/2010] http://eprints.rclis.org/977/

Davis, Philip M; Connolly, Matthew J.L. “Institutional repositories: evaluating the reasons for non-use of Cornell University’s Installacion of Dspace”. [en línia] D-Lib Magazine. Vol.13, núm. 3/4 (2007). [Consulta 20/01/2010] http://www.dlib.org/dlib/march07/davis/03davis.html

Deutsche Initiative für Netzwerkinformation. DINI-Certificate Document and Publication Services. [en línia] 2007. [Version 2.0, September 2006] [Consulta 20/01/2010] http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10075687

Heery, Rachel. Digital repositories roadmap review: towards a vision for reseach and learning in 2013. [en línia] JISC, 2009. [Consulta 20/01/2010] http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/themes/informationenvironment/reproadmaprev.aspx

Digital Curation Europe; Digital Preservation Europe. Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment (DRAMBORA). [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.repositoryaudit.eu/

DigitalPreservationEurope. Repository Planning Checklist and Guidance PLATTER. [en línia] [Consulta 20/01/2010] www.digitalpreservationeurope.eu/platter.pdf

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.opendoar.org/

DRIVER Project. Directrices DRIVER 2.0. Directrices para proveedores de contenido - Exposición de recursos textuales con el protocolo OAI-PMH. [en línia] (2008) [Traducció de Rebiun] [Consulta 20/01/2010] http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_1_Guidelines_Spanish.pdf

Dobratz, Susanne; Frank Scholze. "DINI Institutional Repository Certification and Beyond." [en línia] Library Hi Tech, vol. 24, núm. 4 (2006), pàg. 583-594. [Consulta 20/01/2010] http://eprints.rclis.org/archive/00009150/

European University Association. Working Group on Open Access. “Recomanacions del Working Group on Open Access de l'EUA adoptades per l'EUA Council el 26 de març de 2008”. [en línia] BiD: textos universitaris de biblioteconomia i Documentació,núm. 20 (2008) [Consulta 20/01/2010] http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=20comel2.htm

Europeana. [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.europeana.eu/portal/

Hispana: Directorio y recolector de recursos digitales. [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd

Hixson, C. “Un cop creats, què? El futur dels dipòsits institucionals”. [en línia] BiD: extos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 15 (2005). [Consulta 20/01/2010] http://www.raco.cat/index.php/BiD/article/view/40517/41039

ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems -- Open archival information system -- Reference model. [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=24683

Keefer, Alice; Gallart, Núria. La preservació de recursos digitals: el repte per a les biblioteques del segle XXI. Barcelona: Editorial UOC, 2007

Keefer, A. “Los repositorios digitales universitarios y los autores”. [en línia] Anales de documentación, núm. 10 (2007), pàg. 205-214. [Consulta 20/01/2010] http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/1151/1201

Keefer, A. “El “reclutamiento” de contenido para los repositorios institucionales”. La proyección de los repositorios institucionales, 3º Encuentro OS – Repositorios. [en línea] Madrid: UCM, 2008 [Presentació] [Consulta 20/01/2010] http://eprints.ucm.es/8489/1/alicekeefer.pdf

Lewis, D. W. “Una estratègia per a les biblioteques acadèmiques del primer quart del segle XXI”. [en línia] Traduccions del CBUC, Núm. 39 (2008), pàg. 1-17. [Consulta 20/01/2010] http://hdl.handle.net/2072/10361

Lynch,Clifford A.; Lippincott Joan K. “Desenvolupament de dipòsits institucionals als Estats Units a partir de l'inici del 2005”. [en línia] D-Lib Magazine. (Traduccions del CBUC) Núm. 27 (2006), pàg. 1-10. [Consulta 20/01/2010] http://hdl.handle.net/2072/8935

Melero, Remedios [et al.]. Situación de los repositorios institucionales en España: informe 2009. [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.accesoabierto.net

Nestor. Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories. [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.dcc.ac.uk/tools/nestor/

OCLC; CRL. Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist (TRAC). [en línia] Version 1.0, february 2007. [Consulta 20/01/2010]

www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf

Pla de digitalització de la cultura a Catalunya: Informe diagnòstic. [en línia]

Doctodata, maig 2008. [Consulta 20/01/2010]

http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalitzacio_cultura_catalunya/Informe_diagnostic.pdf

PLANETS: Preservation and Long-term Access through NETworked Services. [en

línia] [Consulta 20/01/2010] http://www.planets-project.eu/

Registry of open access repositories (ROAR). [en línia] [Consulta 20/01/2010] http://roar.eprints.org/

Robinson, Michael. "Promoting the Visibility of Educational Research through an Institutional Repository". [en línia] Serials Review, vol. 35, núm. 3 (2009), pàg. 133-37. [Consulta 20/01/2010] http://repository.ied.edu.hk/dspace/handle/2260.2/9485

Serrano-Muñoz, Jordi; Prats Prat, Jordi. “Repertorios abiertos: el libre acceso a contenidos”. [en línia] Revista de universidad y sociedad del conocimiento, vol. 2, núm (2005), pàg. 17-25. [Consulta 20/01/2010] http://hdl.handle.net/2072/8880

Sitas, Anestis. “CDSware (CERN Document Server Software)”. [en línia] Library Hi Tech, vol. 24, núm. 3 (2006), pàg. 420-429. [Consulta 20/01/2010] http://hdl.handle.net/2117/1621

Steinhart, Gail; Dietrich, Dianne; Green, Ann. ”Establishing trust in a chain of preservation: the TRAC checklist applied to a Data Staging Repository DataStar)”. [en línia] D-Lib Magazine. Vol.15, núm. 9/10 (2009). [Consulta 20/01/2010] http://www.dlib.org/dlib/september09/steinhart/09steinhart.html

Térmens, Miquel. “Investigación y desarrollo en preservación digital: un balance internacional”. El profesional de la información, vol. 18, núm. (2009), pàg. 613-624.

Thomaz, K. P. “Repositórios digitais confiáveis e certificação”. [en línia] Arquivística.Net, vol. 3, núm 1 (2003), pàg. 80-89. [Consulta 20/01/2010] http://www.arquivistica.net/ojs/viewarticle.php?id=118&layout=abstract

Vega, R. d. l.; Boix Ricart, M.; Cambras, J.; Comellas, N.; Novo, M. T.; Prats, J., et al. “Dipòsits col•lectius d'e-informació”. [en línia] V Jornades de Programari Lliure rganitzades a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. (2006) pàg. 1-12. [Consulta 20/01/2010] http://hdl.handle.net/2072/2195

Vivar Pompei, M. “Europeana. Un prototipo de biblioteca digital europea”. [en línia] Cuadernos de integración europea, núm. 6 (2007), pàg. 5-13. [Consulta 20/01/2010] http://cde.uv.es/documents/2006-CIE-06.pdf

Vives i Gràcia, J. “Aspectos de propiedad intelectual en la creación y gestión de Repositorios institucionales”. [en línia] El profesional de la información, vol . 14, núm. 4 (2005), pàg. 267-278. [Consulta 20/01/2010] http://hdl.handle.net/2117/1621

Weenink, Kasja; Leo Waaijers; Karen van Godtsenhoven, eds. A DRIVER's Guide to European Repositories. [en línia] Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. [Consulta 20/01/2010] http://dare.uva.nl/document/93898


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item