Mesleki Bir Tartışma Listesi Olarak KUTUP-L’nin İçerik Analizi

Karabulut, Doğan and Tonta, Yaşar Mesleki Bir Tartışma Listesi Olarak KUTUP-L’nin İçerik Analizi., 2010 . In 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu = 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, Ankara (Turkey), 22-24 September 2010. [Conference paper]

[img] PDF
Mesleki_Bir_Tartışma_Listesi_Olarak_KUTUP-L’nin_İçerik_Analizi.pdf

Download (420kB)

English abstract

Abstract: Electronic discussion lists are widely used as a professional and scientific communication tool. Analyzing discussion lists provides useful information on professional and scientific communication patterns. This study aims to find out list members’ professional and scientific communication patterns using KUTUP-L, a Librarians’ Discussion List, as a case study. Descriptive statistics and bibliometric analysis are based on a total of 19,827 messages posted on KUTUP-L between 1994 and 2008. Content analysis is based on a stratified sample of 977 messages. Findings indicate that communication in the list has increased continuously over the years. The intent analysis of the messages shows that initiatory messages are sent to the list more often than reflexive ones. Distribution of messsages conforms to Pareto and Price laws but not to Lotka’s Law. Content analysis results show that almost half the messages (40%) were off-topic. Topical analysis shows that issues of professional-scientific communication (17%), interlibrary loan activities (12%), collections (10%) and professional issues (7%) were discussed most often in the list. Non-discussion, postings on celebrations (16%), condolences (9.4%) and job ads (8.7%) were widely included in the list communication. Findings of the study indicate that KUTUP-L seems to have an impact on professional lives of many Turkish librarians in that they use it as a venue to ask questions, share news and information with their colleagues, follow up current developments and discuss professional as well as social issues.

Turkish abstract

Mesleki-bilimsel iletişimde yaygın olarak kullanılan elektronik tartışma listelerine gönderilen mesajlar analiz edilerek belli bir alandaki mesleki-bilimsel iletişim örüntüleri ortaya çıkarılabilir. Bu çalışmada kütüphanecilerin tartışma listesi KUTUP-L’ye gönderilen mesajlar incelenerek liste üyelerinin mesleki-bilimsel iletişim örüntüleri incelenmektedir. Tanımlayıcı istatistikler ve bibliyometrik analizler 1994-2008 arası listeye gönderilen 19.827 mesaj üzerinden, içerik analizi ise tabakalı örneklemle oluşturulan 977 mesaj üzerinden gerçekleştirilmiştir. KUTUP-L’ye gönderilen mesajlar yıllara göre sürekli artış göstermektedir. Listeye gönderilen mesajların %76’sı iletişim başlatmayı amaçlayan (inisiyatifli) mesajlardır. Tartışma ya da cevap verme amaçlı (dönüşlü) mesajlar ise toplam mesajların yaklaşık dörtte birini (%24) oluşturmaktadır. Listedeki iletişimin Pareto ve Price yasaları ile uyumlu, Lotka yasası ile uyumlu olmadığı gözlenmiştir. Listeye gönderilen mesajların %40‘ı listenin konusuyla ilgili değildir. Listede en çok gündeme gelen konular bilimsel-mesleki iletişim (%17), kütüphanelerarası işbirliği (%12), derme (%10) ve mesleki sorunlar (%7) ile ilgilidir. Tartışma konuları dışında kutlama (%16), vefat/taziye (%9,4) ve iş ilanları (%8,7) da listeye gönderilmektedir. Araştırma sonuçları KUTUP-L’nin soru sorma, bilgi ve haber paylaşımı, güncel gelişmeleri izleme ve mesleki-sosyal konuları tartışma amacı ile kullanıldığını ve Türkiye’de kütüphanecilerin mesleki yaşantıları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Item type: Conference paper
Keywords: Computer-mediated communication, discussion lists, discussion groups, e-mail; bilgisayara dayalı iletişim, tartışma listeleri, tartışma grupları, e-posta
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 29 Nov 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14907

References

Aslan, H. (1995). KUTUP-L liste sahipliği ve listenin geleceği. KUTUP-L tartışma listesine gönderilen mesaj. 18 Nisan 2010 tarihinde http://mailman.metu.edu.tr/mailman/private/kutup-l/1995-October/msg00001.html adresinden erişildi.

Aslan, H. (1997). Bir öneri. KUTUP-L tartışma listesine gönderilen mesaj. 18 Nisan 2010 tarihinde http://mailman.metu.edu.tr/mailman/private/kutup-l/1997-November/msg00057.htm adresinden erişildi.

Bellack, A.A. (1968). Methods for observing classroom behavior of teachers and students. Presented at a conference sponsored by Paedagogisches Zentrum, Berlin, November 12-15, 1968. (ERIC Doküman Servis No: ED 0401138).

Bellack, A.A., Kliebard, H.M., Hyman, R.T. ve Smith, F.L. (1966). The language of the classroom. New York: Teachers College Press.

Berman, Y. (1996). Discussion groups in the Internet as sources of information: the caseof social work. Aslib Proceedings, 48(2), 31-36. 18 Nisan 2010 tarihinde http://www.aslib.co.uk/proceedings/1996/feb/ 1.html adresinde erişildi.

Egghe L. ve Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics: quantitative methods in library, documentation and information science. Elsevier Science Publication Netherlands.1 8 Nisan 2010 tarihinde http://eprints.rclis.org/archive/3297/ adresinden erişildi.

Hundie, K. (2002). Academic and scholarly discussion lists. Campus-Wide Information Systems, 19(2), 156-159.

Jarvelin, K. ve Vakkari, P. (1990). Content analysis of research articles in library and information science. Library and Information Science Research, 12, 395-421.

Jarvelin, K. ve Vakkari, P. (1993). Evolution of library and information science 1965-1985: Content analysis of journal articles. Information Processing Management, 29, 129-144.

Slevin, J. (2001). The Internet and society. Cambridge; Malden, MA: Polity Press.

Sloan, B. (2006). Electronic discussion lists. Journal of Library Administration, 44 (3/4), 203-225.

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. (Proje sonuç raporu) (TÜBİTAK SosyalBilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 106K068). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Yılmaz, M. (2005). 80/20 Kuralı. Türk Kütüphaneciliği, 19(3), 308-320.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item