Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri

Rukancı, Fatih and Koç, Hasan Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri. Bilgi Dünyası, 2010, vol. 11, n. 1, pp. 1-21. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
1-21.pdf

Download (160kB) | Preview

English abstract

In archival science, it is crucial to save and transfer the documents to the next generations and emerging organizations, as well as to organize the document stacks to the use of administrations and of researchers. Without doubt, making effi cient use of nonclassified document stacks and especially getting the needed documents from them are quite difficult, even impossible. For this reason, classification type of studies to be carried out in the archives is decisive for rendering efficient archival services. In the present study, by taking the type and amount of archival documents into account, a general classification system has been devised. Main purposes of the system and its practical applications were tried to be explained. The explanations were supported with examples from Turkey, which actually has a rich archive potential,in terms of realization of the mentioned type of classifi cation processes within the framework of standard applications.

Turkish abstract

Arşivcilikte belgeleri koruyup gelecek nesillere ve organizasyonlara aktarmak kadar belge yığınlarını yönetimin ve araştırmacıların kullanımına sunabilmek için düzenlemek de oldukça önemlidir. Kuşkusuz tasnif edilmemiş bir belge yığınından etkin bir biçimde yararlanmak ya da söz konusu yığından istenilen bilgileri elde edebilmek oldukça zor, kimi zaman da imkânsızdır. Bu nedenle arşivlerde yürütülmekte olan tasnif işlemleri, ilgili arşivin amacına uygun ve etkin bir hizmet verebilmesi için belirleyici olabilmektedir. Çalışmada, arşiv belgelerinin türü ve miktarı göz önünde bulundurularak belirlenecek genel tasnif sistemi ile bu sistemin hangi amaçlarla, hangi yöntemlerle ve nasıl bir süreçte yapılması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Tasnif uygulamalarına ilişkin örneklerle pekiştirilen bu açıklamalar oldukça zengin bir arşiv potansiyeline sahip ülkemizde tasnif işlemlerinin standart uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi açısından yol gösterici.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Archival studies, Arrangement system, Arrangement methods, General arrangement system, Provenancia ; Arşivcilik, Tasnif, Sistem, Tasnif yöntemleri, Genel tasnif sistemi, Provenans
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
H. Information sources, supports, channels. > HC. Archival materials.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 09 Dec 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14925

References

Anameriç, H. (2007). Bilgi sistemleri. H.Odabaş ve H. Anameriç (Yay.Haz.). Bilgi içinde (ss.23-44).Ankara: Referans Yayınevi.

Arşivcilik terimleri sözlüğü: Dictionary for archival terminology: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca,Hollandaca, Rusça ve İspanyolca karşılıklarıyla: With equivalents in German, English, French Italian, Dutch, Russian and Spanish. (1995). B. K. Ataman (Türkçe Hazırlayan ve Genişleten).İstanbul: Librairie de Péra.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tasnif Talimatnamesi. (1992). Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

Belge yonetimi ve arşiv terimleri sozluğu. (2009). H. S. Karakaş, F. Rukancı ve H. Anameric (Yay. Haz.).Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mudurluğu.

Binark, İ. (1980). Arşiv ve arşivcilik bilgileri. Ankara: T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı.

Buyuk Turkce Sozluk. (2009). 30 Aralık 2009 tarihinde http://tdkterim.gov.tr/bts/ ?kategori=verilst&kelime=sistem&ayn=tam adresinden erişildi.

Capar, B. (1993). Bilgi işletmelerinin yonetiminde sistem yaklaşımı ve sistem analizi. Hasan Keseroğlu (Yay.Haz.). Jale Baysal’a Armağan icinde (ss.51-71), İstanbul: Yapı Tasarım-Uretim.

Cash, J. I., McFarlan, F. W. ve McKenney, J. L. (1988). Corporate information systems management: The issues facing senior executives (2.bs.). Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin.

Cetin, A. (1978). Arşiv terimleri ve deyimleri. Vakıfl ar Dergisi, 12, 351-394.

Churchman, C. W. (1968). The system approach. New York: Dell Pub.

Dearstyne, B. W. (2001). Arşivsel girişim: Modern arşivcilik ilkeleri, uygulamaları ve yonetim teknikleri (M. Akbulut ve A. O. İcimsoy, Cev.). İstanbul: Eren Yayıncılık.

Devellioğlu, F. (2002). Osmanlıca-Turkce ansiklopedik lugat (eski ve yeni harfl erle). Ankara: Aydın Kitabevi.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yonetmelik. T.C. Resmi Gazete, 19816, 16.5.1988.

Duchein, M. (2008). Provenans prensibi ve cağdaş arşivcilikte tanımlama, duzenleme ve ayıklama uygulaması (T. Aren, Cev.). İ. Keskin (Yay. Haz.). Arşivcilik Metinleri icinde (ss.31-35). İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

Gokcen, H. (2007). Yonetim bilgi sistemleri. Ankara: Palme Yayıncılık.

İcimsoy, A. O. (1998). Kamu sektorunde evrak yonetiminin onemi ve gerekliliği. I. Milli Arşiv Şurası (Tebliğler-Tartışmalar) icinde (ss.391-401). Ankara: Devlet Arşivleri Genel Mudurluğu.

Karaalioğlu, S. K. (1978). Ansiklopedik edebiyat sozluğu. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.

Korul, G. (1978). Evrak, dosya ve arşiv sistemleri. Ankara: Orta Doğu Teknik Universitesi.

Kulcu, O. ve Uzun Kulcu, H. (2009). Belge yonetiminde program geliştirme: Belge yonetimi kapasite değerlendirme sistemi. Bilgi Dunyası, 10(2), 261-285.

Koni, H. (2001). Genel sistem kuramı ve ululararası siyasetteki yeri. Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Pehlivan, Ş. (1986). Arşiv prensipleri, arşiv tasnif sistemleri ve Osmanlı Arşivi’nde uygulanan tasnif sistemleri. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, T.C. Başbakanlık, Ankara.

Schellenberg, T. R. (1993). Arşiv idaresi (N. İlemin, Cev.). Ankara: Devlet Arşivleri Genel Mudurluğu.

Schellenberg, T. R. (1999). Arşiv duzenleme prensipleri (A. O. İcimsoy, Cev.). Arşiv Araştırmaları Dergisi, 1, 101-112.

Şemsettin Sami. (1989). Kamus-ı Turki. İstanbul: Cevik Matbaacılık.

Yalvac, M. (2000). Kutuphane ve bilgi merkezlerinde sistem analizinin onemi ve uygulanabilirliği: Bir ornek: İstanbul Universitesi Kutuphane ve Dokumantasyon Merkezi Daire Başkanlığı Bağlı Birimlere Yayın Sağlama Alt Sistemi’nde sistem analizi calışması. İstanbul: Cantay Kitabevi.

Yıldırım, S. (Yay. Haz.). (2006). Tasnif işlemleri rehberi. Ankara: Devlet Arşivleri Genel Mudurluğu.

Yıldız, A. (2006). Provenans sisteminin amacları ve uygulanması. Arşiv Dunyası, 8, 7-10.

Yontar, A. (1995). Kütüphane ve belge-bilgi merkezlerinde bilimsel yönetimin önemi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item