Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma

Yılmaz, Bülent and Korkut, Şelale and Köse, Eda Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 2010, vol. 11, n. 1, pp. 49-80. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
49-80.pdf

Download (144kB) | Preview

English abstract

Job satisfaction, which signifi es an individual's happiness in his/her occupation, is a multidimensional case that aff ects success and productivity at work, in general terms and in the fi eld of librarianship. This article off ers primarily general information on job satisfaction and librarianship-based theoretical information. It also evaluates the conclusions of a questionnaire and off ers related suggestions. The research focused on the librarians employed at university and public libraries in Ankara. A questionnaire was administered in May 2009 to 69 university librarians and 20 others employed by public libraries, bringing the total to 89 professional men and women. The questionnaire has been based on the Spector's "Job Satisfaction Survey". According to the conclusions that may be derived from the research, no meaningful diff erence can be discerned, in statistical terms, within the frame of work satisfaction between those working in the university and public libraries. However, due to certain factors within the scope of job satisfaction, signifi cant dissimilarities have been detected among librarians.

Turkish abstract

Kişinin yaptığı işten hoşnut olması anlamına gelen iş doyumu genelde ve kütüphanecilik alanı açısından işteki başarı ve verimliliği etkileyen, aynı zamanda insanın yaşamdan doyum almasına önemli katkıda bulunan çok boyutlu bir olgudur. Bu çalışmada, öncelikle iş doyumu hakkında genel ve kütüphanecilik temelli kuramsal bilgi verilmiştir. Daha sonra yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. Bu çalışmaya konu olan araştırma Ankara'da bulunan üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ankara'daki on üniversite kütüphanesinden 69, altı halk kütüphanesinden 20 olmak üzere toplam 89 kütüphaneciye Mayıs 2009 tarihinde anket uygulanmıştır. Anket için Spector'un "İş Doyumu Ölçeği" temel alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin genelde iş doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı, ancak, bazı unsurlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Job Satisfaction, Librarian, Public Librarians, Public Libraries, University Librarians, University Libraries; Ankara, İş Tatmini, Kütüphaneci, Halk Kütüphanecileri, Halk Kütüphaneleri, Üniversite Kütüphanecileri, Üniversite Kütüphaneleri,Ankara
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 09 Dec 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14927

References

Bakan, İ. ve Büyükmeşe, T. (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: Akademik örgütler için bir alan araştırması. Akdeniz İ.İ.B.F.Dergisi, 7, 1-30.

Bocutcu, H. G. (2001). Kütüphanecilerin iş doyumu ve Ankara kütüphanelerindeki durum. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi.

Çelik, A. (1997). Kütüphaneciliğin psiko-sosyal boyutları (3): İş doyumu ve kişilik yapısı. IFLA 1995'e doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı, 22 Eylül 1994, Ankara içinde (ss.171-177). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Çetinkanat, A.C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı.

Çıngı, H. (1990). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Davis, K. (1988). İşletmede insan davranışı: Örgütsel davranış (K. Tosun ve diğerleri, Çev.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

D'Elia, G.P. (1979). Determinant of job satisfaction among beginning librarians. Library Quarterly, 9, 83-302.

Demirel, R. (1989). Yaş, cinsiyet ve mesleki deneyimin üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş tatminine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erdoğan, İ. (1991). İşletmelerde davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Eren, E. (1989). Yönetim psikolojisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Işıkhan, V. (1996). Sosyal hizmet örgütlerinin işlevsellik ölçütü: İş doyumu. Verimlilik Dergisi, 25(1), 117-130.

Jones, N. ve Jordan, P. (1987). Staff management in libray and information work. Worcester: Gower.

Kaya, E. (1994). Üniversite kütüphanelerinde iş doyumu. Perran Özben Kütüphanecilik Ödülü araştırma raporu, Ankara.

Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, 4, 77-96.

Livy, B. (1988). Job satisfaction and dissatisfaction. Corporate personnel management içinde (ss.413-439). London: Pitman.

Lynch, B.P. ve Verdin, J.A. (1987). Job satisfaction in libraries: A replication. Library Quarterly, 47, 190-202.

Nkereuvem, E. (1990). Issues on the relationship between job satisfaction, job attitudes and work behaviour among the staff in academic libraries. Information Services and Use, 10(5), 281- 291.

Özekmekçi, A. (2004). Üniversite kütüphanelerinde kütüphanecilik eğitimi olmayan personelin iş doyumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özkaya, M.O., Yakın, V. ve Ekinci, T. (2008). Stres düzeylerinin çalışanların iş doyumu üzerine etkisi. Yönetim ve Ekonomi, 15 (1), 163-179.

Plate, K.H. ve Stone, E.W. (1974). Factors aff ecting librarians job satisfaction: A report of two studies. Library Quarterly, 44, 97-110.

Scammell, R.W. ve Stead, B.A. (1980). A study of age and tenure as it pertains to job satisfaction. Journal of Library Administration, 1, 3-8.

Sığrı, Ü. ve Basım, N. (2006). İş görenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılık düzeylerinin analizi: Kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma. S.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(12), 131-154.

Silah, M. (2000). Çalışma psikolojisi. Ankara: Selim Kitabevi.

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, cause and consequences. Thousand Oaks: Sage.

Toplu, D. B. (1998). Kamu kurum arşivlerinde çalışan personelin iş tatmini. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Vaughan, W. S. ve Dunn, J.D. (1974). A study of job satisfaction in six university libraries. College and Research Libraries, 35, 167-177.

Yetim, Ü. (1997, 20-23 Kasım). Çalışma yaşamında iş doyumu ve iş etiği. III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi'nde sunulan bildiri. 13 Nisan 2009 tarihinde http://arsiv.mmo. org.tr/pdf/10060.pdf adresinden erişildi.

Yetim, Ü. (2001). Toplumdan bireye mutluluk resimleri. İstanbul: Bağlam Yayınları.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item