Türkiye’de Hukuk Bilgisine Erişim

Bezirci, Pervin Dedeler Türkiye’de Hukuk Bilgisine Erişim. Bilgi Dünyası, 2010, vol. 11, n. 1, pp. 192-218. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
192-218.pdf

Download (134kB) | Preview

English abstract

Currently, like in other fi elds, in the fi eld of law as well, the societal developments, global interactions and the increasing importance of technology in acquiring information resources have led to a rapid augmentation in the number of sources, furthermore, these improvements have resulted in having access to various sources. The great majority of the users of law-relatedinformation are academics, lawyers, judges, students studying law and law consultants. The expectations and demands of these information users are very high. The relevant sources must be immediately reached, the sources in question must be updated, and they have to be accurate and comprehensive. In order to meet such requirements of those users, to know and to apply the means and methods of access to the related information are of essential signifi cance. Thus, this study is an attempt to demonstrate the issue of access to law-related-information in Turkey. Following an initial examination on the general concepts related to the access of information and a brief overview on the key judicial concepts, the study will go on to elucidate the ways and methods of obtaining law-related-information in Turkey.

Turkish abstract

Günümüzde toplumsal gelişmeler ve küresel etkileşimler ile bilgi kaynaklarında teknolojinin etkisinin yoğunlaşması her alanda olduğu gibi hukuk alanında da kaynak sayısının artmasına bunun paralelinde erişim yollarının çeşitlenmesine yol açmaktadır. Hukuk bilgisinin kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu akademisyenler, avukatlar, hâkimler, hukuk öğrencileri ve hukuk müşavirleri oluştururlar. Hukuk bilgisi kullanıcılarının beklentileri ve talepleri yüksektir. Bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda ulaşılabilmeli, edinilen sonuçlar geçerliliğini yitirmemiş olmalı, bilgiler mutlaka doğru, eksiksiz ve detaylı olmalıdır. Bu unsurların sağlanabilmesi için hukuk kaynaklarına erişim yol ve yöntemlerini bilmek ve uygulamak büyük önem arz etmektedir. Bu makalede de Türkiye'de hukuk bilgisine erişim konusu açıklanmaya çalışılacaktır. Öncelikle genel bilgiye erişime ilişkin kavramlara ve hukuk kavramlarına kısaca değinildikten sonra Türkiye'deki hukuk kaynaklarına erişim anlatılacaktır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Information retrieval, information sources, legal sources; bilgi Eeişim, bilgi kaynakları, hukuk kaynakları
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DH. Special libraries.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 29 Nov 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14946

References

Akipek, J. ve Akıntürk, G. T. (1998). Türk Medeni Hukuku Birinci Cilt Başlangıç Hükümleri (3.bs.), İstanbul: Beta.

Akünal, T. ve Bayraktar, K. (1973). Türk Hukuk Bibliyografyası 1969-1970, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Alpay, M. (1973). Kütüphanecilik Terimleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Anayasa Mahkemesi. (2009). Anayasa Mahkemesi web sitesinden 30 Eylül 2009 tarihinde http:// www.anayasa.gov.tr adresinden erişildi.

Corpus. (2009). Corpus- CD Medya Tasarım web sitesinden 3 Ekim 2009 tarihinde http://www. cdmy.com.tr/corpus.aspx adresinden erişildi.

diALOg Prestige. (2009). diALOg Prestige web sitesinden 4 Ekim 2009 tarihinde www.dialogprestige. com adresinden erişildi.

e.mevzuat.m. (2009). Mevzuat bilgi sistemi. 29 Eylül 2009 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/ adresinden erişildi.

Ganjuk, S. (1997). Hukuk fakültesi kütüphanelerindeki bilgi hizmetinde temel bilgi kaynaklarının önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.

Heler, H. W. (2009). The Twenty-fi rst century law library: A law fi rm librarian's thoughts, Law Library Journal, 101:4 (28), 519-523.

Hokuspokus. (2009). Hokuspokus - CD Medya Tasarım web sitesinden 4 Ekim 2009 tarihinde http://www.cdmy.com.tr/hokuspokus.aspx adresinden erişildi.

Hukuk Net. (2009). HUKUKİ.NET Hukuk sitesi web sitesinden 4 Ekim 2009 tarihinde http://www. hukuki.net/ adresinden erişildi.

HukukTürk (2010). HukukTürk web sitesinden 1 Şubat 2010 tarihinde http://www.hukukturk.com/ fractal/hukukTurk/pages/home.jsp adresinden erişildi.

Kaegbein, P. (1987). Özel bilgi sistemi olarak kütüphane, (M. Alpay çev.), Türk Kütüphaneciliği, 1 (1), 23-32.

Karakoç, S. (1926). Sicilli Kavanini. İstanbul.

Karayalçın, Y. (1994). Hukukda öğretim - kaynaklar - metod, problem çözme, (4. gnşl. bs.), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.

Kazancı. (2009). Kazancı İctihat ve Mevzuat Bilgi Bankası web sayfasından 4 Ekim 2009 tarihinde www.kazanci.com.tr adresinden erişildi.

Lebib. (2010). Lebib Yalkın Mevbank web sayfasından 10 Şubat 2010 tarihinde http://www. mevbank.com.tr/kat.asp?kat_id=38 adresinden erişildi.

Legal. (2010). Legal Şirketler Grubu web sitesinden 2 Şubat 2010 tarihinde http://www.legal.com. tr/ adresinden erişildi.

Legalbank. (2010). LegalBank Elektronik Hukuk Bankası web sitesinden 2 Şubat 2010 tarihinde http://www.legalbank.net/ adresinden erişildi.

Oğuzman, K. ve Barlas, N. (2007). Medeni hukuk, giriş, kaynaklar, temel kavramlar, (14.bs.). İstanbul: Arıkan Basım Yayım.

Oytan, M. (1989). KHK'ler külliyatı. Ankara: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.

Oytan, M. (1987). Yürürlükteki tüzükler külliyatı. Ankara: Başbakanlık.

Oytan, M. (1987). Yürürlükteki bazı kanunların mülga hükümleri külliyatı. Ankara: Başbakanlık.

Özcan, H. (1980). Alfabetik hukuk sözlüğü (5.bs.). Ankara.

Öztan, B. (2006). Medeni hukuk'un temel kavramları (21.bs.). Ankara: Turhan Kitabevi.

Panella, D. S. (1991). Basics of law librarianship. London: Haworth Press.

Resmi Gazete. (2009). Resmi Gazete web sitesinden 2 Ekim 2009 tarihinde http://www.resmigazete. gov.tr/ adresinden erişildi.

Schwarzer, M. ve Kaegbein, P. (1993). Özel kütüphanecilerin meslek özellikleri. (M. Alpay, çev.). Türk Kütüphaneciliği, 7(1), 53-59.

Sinerji Mevzuat (2009). Sinerji Mevzuat, İçtihat ve İcra Programları web sitesinden 3 Ekim 2009 tarihinde http://www.sinerjias.com.tr adresinden erişildi.

T.C. Adalet Bakanlığı. (2009). T.C. Adalet Bakanlığı web sitesinden 29 Eylül 2009 tarihinde http:// www.mevzuat.adalet.gov.tr/ adresinden erişildi.

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası. (2009). 2 Ekim 2009 tarihinde T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi web sayfasından erişildi.

T.C. Yargıtay Başkanlığı. (2009). 29 Eylül 2009 tarihinde T.C. Yargıtay Başkanlığı web sitesinden erişildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Yönetmeliği. (1976). T.C.Resmi Gazete (15486, 01 Şubat 1976).

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Yönetmeliği. (2004). T.C.Resmi Gazete (25376, 17 Şubat 2004).

UYAP Mevzuatı. (2009). UYAP web sitesinden 30 Eylül 2009 tarihinde http://www.uyap.gov.tr/ menu/mevzuat.html adresinden erişildi.

Yeşiltaş, K. ve Dur, E. (2006, 12-14 Eylül). Hukuk kütüphaneciliği, ÜNAK 06: Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu'nda sunulan bildiri. 25 Ocak 2010 tarihinde http://kaynak.unak.org. tr/bildiri/unak06/u06-22.pdf adresinden erişildi.

Yılmaz, E. (1992). Hukuk sözlüğü, (4. gnşl. bs.). Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları.

Notlar: 11-15 Ekim 2009 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilen 28. Uluslar arası Hukuk Kütüphanecileri Derneği Toplantısında sunulmuş bildirinin genişletilmiş halidir.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item