Kategoriální systém otevřené encyklopedie Wikipedie : analýza

Sakastrová, Lucie Kategoriální systém otevřené encyklopedie Wikipedie : analýza. Knihovna: knihovnická revue, 2010, vol. 21, n. 2, pp. 39-52. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Article)
KategorWikipedie.pdf - Accepted version

Download (2MB) | Preview

English abstract

Analytical study deals with the most important tool of the hierarchical organization of the content of an open wiki encyclopedia Wikipedia - its categorial system. The study focuses on the Czech language version of the categorial system, but its results can be generalized to categorial systems of all language versions of Wikipedia. Preliminary studies are devoted to the basic terminology and analysis of important characteristics of the categorial system (universality, hierarchy, heterogeneity, folksonomy, categorization, etc.). The core part is devoted to the analysis and evaluation of solutions to the problems of natural language (synonymy, homonymy, etc.) and issues of logic and appropriateness of the system in general (problems of instability, ambiguity, subjectivity and the resulting inconsistency etc.) and from a user's perspective, too (orientation and navigation within the system) . The final section provides a summary of the earlier parts of the study and final evaluation of Wikipedia’s categorial system as a whole.

Czech abstract

Analytická studie se zabývá nejvýznamnějším nástrojem hierarchické organizace obsahu otevřené wiki encyklopedie Wikipedie – jejím kategoriálním systémem. Studie se zaměřuje na kategoriální systém české verze, nicméně její výsledky se dají zobecnit i na kategoriální systémy všech jazykových verzí Wikipedie. Úvodní části studie jsou věnovány základní terminologii a rozboru významných charakteristik kategoriálního systému (univerzalita, hierarchie, heterogennost, folksonomie, kategorizace atd.). Jádrová část je věnována rozboru a hodnocení řešení problémů přirozeného jazyka (synonymie, homonymie apod.) a otázkám logičnosti a vhodnosti systému obecně (problémy nestability, nejednoznačnosti, subjektivity a z toho plynoucí inkonsistence apod.) i z pohledu uživatele (orientace a navigace v rámci systému). Závěrečná část poskytuje shrnutí výsledků předchozích částí studie a konečné zhodnocení kategoriálního systému Wikipedie jako celku.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: categorial system, categorization, folksonomies, wikis, Wikipedia, kategoriální systém, kategorizace, folksonomie, wiki systémy, Wikipedie
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
Depositing user: Lucie Sakastrová
Date deposited: 25 Jan 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:18
URI: http://hdl.handle.net/10760/15308

References

BALÍKOVÁ, Marie. 2003a. Enumerativní klasifikační systém. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000001524. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

BALÍKOVÁ, Marie. 2003b. Expanzivní klasifikace. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000001526. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

BALÍKOVÁ, Marie. 2003c. Klasifikace. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000001558. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

BALÍKOVÁ, Marie. 2003d. Polyhierarchie. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000001598. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

BALÍKOVÁ, Marie. 2003e. Prekoordinovaná indexace. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000001609. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

BALÍKOVÁ, Marie. 2003f. Předmětový heslář. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000001536. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

BALÍKOVÁ, Marie. 2003g. Tezaurus. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000001649. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

BUŘILOVÁ, Marcela. 2010. Věcné pořádání informací. 2., Selekční jazyky – teoretická východiska. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, [2010]. Dostupné také z WWW: <http://info.sks.cz/users/bl/>.

FUGMANN, Robert. 1993. Subject analysis and indexing : theoretical foundation and practical advice. Frankfurt am Main : Indeks Verlag, 1993. XVI, 250 s. Textbooks for knowledge organization, vol. 1. ISBN 3-88672-500-6.

HAVLOVÁ, Jaroslava. 2003. Tag (WWW). In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000014653. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

HRAZDIL, Aleš. 2003. Kategorie (klasifikace). In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-12]. Systém. č. 000003483. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

Folksonomy. In REITZ, Joan M. ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science [online]. Westport (CT) : Libraries Unlimited, 2004-2010, last updated March 9, 2010 [cit. 2010-11-14]. Vyšel i v tištěné formě. Dostupný z WWW: <http://lu.com/odlis/>.

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (California) : Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2010-10-12]. Special: User group rights. Anglické rozhraní. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Special:ListGroupRights/>.

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (California) : Wikimedia Foundation, 2001- , last modified on 8 October 2010 at 18:43 [cit. 2010-10-12]. Wikipedia: Categorization. Anglické rozhraní. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categorization/>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (California) : Wikimedia Foundation, 2002- [cit. 2010-10-12]. Speciální: Práva skupin uživatelů. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Speciální:Seznam_uživatelských_práv/>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (California) : Wikimedia Foundation, 2002- , naposledy editována 4. 3. 2010 v 09:57 [cit. 2010-10-12]. Wikipedie: Kategorizace. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Kategorizace/>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item