Metodiky ontologického inženýrství

Kučerová, Helena Metodiky ontologického inženýrství. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti, 2011, vol. 15, n. 5. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
PDF
MetodOntologIng.pdf

Download (694kB) | Preview

English abstract

The article consists of two main parts. The first part reviews the state-of-the-art in ontological engineering methodology and offers a typology of methodologies. In the second part we present seven particular methodologies, chosen with aim to show various approaches to ontology design. The description of methodologies has a uniform structure to allow comparability. We concentrate on identifying core processes and their relationships within given methodologies.

Czech abstract

Článek je rozdělen na dvě základní části. První část shrnuje současný stav vývoje metodik ontologického inženýrství a nabízí jejich typologii. Ve druhé části je prezentováno sedm konkrétních metodik, jež byly vybrány s cílem představit co nejrozmanitější přístupy k návrhu ontologií. Popis metodik má jednotnou strukturu, tak aby umožnil jejich srovnání. Je zaměřen především na procesy realizované v průběhu návrhu a na jejich vzájemné vztahy.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: methodologies, ontological engineering, ontologies, project life cycle, metodiky, ontologické inženýrství, ontologie, workflow, životní cyklus projektu
Subjects: I. Information treatment for information services > IB. Content analysis (A and I, class.)
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
L. Information technology and library technology > LK. Software methodologies and engineering.
Depositing user: Helena Kučerová
Date deposited: 02 Jun 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:19
URI: http://hdl.handle.net/10760/15760

References

BREITMAN, Karin Koogan, CASANOVA, Marco Antonio a TRUSZKOWSKI, Walter. Semantic web: concepts, technologies and applications. 1. ed. London: Springer, 2007. 327 s. NASA Monographs in Systems and Software Engineering. ISSN 1860-0131. ISBN-10 1-84628-581-X, ISBN-13 978-1-84628-581-3, e-ISBN 978-1-84628-710-7. Kapitola 8, Methods for ontology development, s. 155-173.

Popisované metodiky: Grüninger – Fox / TOVE, Horrocks ontology development method, KACTUS, LEL, Methontology, Noy – McGuiness, Uschold – King / Enterprise.

DE NICOLA, Antonio, MISSIKOFF, Michele a NAVIGLI, Roberto. A proposal for a Unified Process for Ontology Building: UPON. In DEXA 2005. Berlin: Springer, 2005, s. 655-664. Lecture Notes in Computer Science, no. 3588. ISSN 0302-9743

DE NICOLA, Antonio, MISSIKOFF, Michele a NAVIGLI, Roberto. A software engineering approach to ontology building. Information systems. 2009, vol. 34, no. 2 (April), s. 258-275. ISSN 0306-4379. DOI 10.1016/j.is.2008.07.002

DENTON, William. How to make faceted classification and put it on the web [online]. Miskatonic University Press, November 2003 [cit. 19.4.2011]. Dostupné z: http://www.miskatonic.org/library/facet-web-howto.html

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, Mariano. Overview of methodologies for building ontologies. 13 s. In Proceedings of IJCAI-99 Workshop on Ontologies and Problem-Solving Methods: Lessons Learned and Future Trends. Held on August 2, 1999 in conjunction with the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence. City Conference Center, Stockholm, Sweden. ISBN 90-5470-085-8. Dostupné z: http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-18/ [cit. 24.4.2011]

Popisované metodiky: Grüninger – Fox / TOVE, KACTUS, Methontology, SENSUS, Uschold – King / Enterprise.

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, Mariano, GÓMEZ-PÉREZ, Asunción a JURISTO, Natalia. METHONTOLOGY: From ontological art towards ontological engineering. In Spring Symposium on Ontological Engineering of AAAI, 24.-26.3.1997 [online]. Stanford University, California, 1997 [cit. 24.4.2011], s. 33-40. AAAI Technical Report SS-97-06. Dostupné z: http://www.aaai.org/Papers/Symposia/Spring/1997/SS-97-06/SS97-06-005.pdf

GÓMEZ-PÉREZ, Asunción, FERNÁNDEZ-LÓPEZ, Mariano a CORCHO, Oscar. Ontological Engineering: With examples from the areas of knowledge management, e-commerce and the Semantic Web. 1. ed. London: Springer, 2004. Kapitola 3, Methodologies and Methods for Building Ontologies, s. 107–197.

Popisované metodiky jsou rozděleny na 2 skupiny: 1) “klasické” metodiky tvorby ontologie “na zelené louce” nebo znovupoužitím existujících ontologií: Cyc method, Grüninger – Fox / TOVE, KACTUS, Methontology, On-to-knowledge, SENSUS, Uschold – King / Enterprise. Tyto metodiky jsou porovnány podle 13 jednotně stanovených kritérií. 2) speciální metodiky věnované určitému apektu vývoje ontologií: metodika reengineeringu ontologií (adaptovaná metodika Methontology), metodiky učení ontologií (Maedche et al., Aussenac-Gilles et al.), metodiky slučování ontologií (ONIONS, FCA-Merge, PROMPT), metodika kooperativní tvorby ontologií (Co4), metodika hodnocení ontologií (OntoClean).

GRÜNINGER, Michael a FOX, Mark S. Methodology for the design and evaluation of ontologies. In Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, held in conjunction with IJCAI-95 [online], Montreal, 1995 [cit. 19.4.2011]. 10 s. Dostupné z: http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/entmethod/index.html

JONES, Dean, BENCH-CAPON, Trevor a VISSER, Pepijn. Methodologies for ontology development. In IT & KNOWS – Informations Technology And Knowledge Systems. Proceedings of the 15th IFIP World computation congress, Budapest, 1998. 1998, s. 62-75. ISBN 3-85403-122-X. DOI 10.1.1.52.2437

Popisované metodiky jsou rozděleny na 2 skupiny: 1) metodiky pokrývající celý vývojový cyklus – Grüninger – Fox / TOVE, KBSI IDEF5, Methontology, Uschold – King / Enterprise, 2) metodiky věnované určitému dílčímu aspektu vývoje ontologií – CommonKADS / KACTUS, Guarino et al., MENELAS, Mikrokosmos, ONIONS, Ontolingua, PHYSSYS, PLINIUS, SENSUS. V závěru autoři formulují 5 obecných problémů, které jsou řešeny všemi metodikami.

MIZOGUCHI, Riichiro. Tutorial on ontological engineering. Part 2: Ontology Development, Tools and Languages. New Generation Computing. 2004, vol. 22, no. 1 (January), s. 61-96. ISSN 0288-3635 (Print), 1882-7055 (Online)

Popisované metodiky: AFM: Activity-first method, Grüninger – Fox / TOVE, Methontology, On-to-knowledge, Uschold – King / Enterprise.

NOY, Natalya F. a McGUINESS, Deborah L. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology [online]. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880, March 2001 [cit. 19.4.2011]. 25 s. Dostupné z: http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.html a z: http://www-ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontology-tutorial-noy-mcguinness-abstract.html

OntoWeb. Deliverable 1.4: A survey on methodologies for developing, maintaining, evaluating and reengineering ontologies [online]. Version 1.0. Ed. Mariano Fernández-López. 12. 12. 2002 [cit. 19.4.2011]. 56 s. Dostupné z: http://www.kde.cs.uni-kassel.de/stumme/papers/2002/OntoWeb_Del_1-4.pdf

Popisované metodiky: Co4, Cyc method, FCA-Merge, Grüninger – Fox / TOVE, IF-Map, KACTUS, (KA)2, Methontology, metoda reengineeringu ontologií skupiny Ontology Group UPM, MOMIS, ONIONS, OntoClean, On-to-knowledge, PROMPT, SENSUS, Uschold – King / Enterprise.

PINTO, Helena Sofia a MARTINS, Joao P. Ontologies: how can they be built? Knowledge and Information Systems. 2004, vol. 6, no. 4 (July), s. 441–464. ISSN 0219-1377 (printed version), ISSN 0219-3116 (electronic version). DOI 10.1007/s10115-003-0138-1

Popisované metodiky: Grüninger – Fox / TOVE, Methontology, OntoClean, Uschold – King / Enterprise.

SPITERI, Louise F. A simplified model for facet analysis: Ranganathan 101. Canadian journal of information and library science. 1998, vol. 23, no. 1-2 (April-July), s. 1-30. ISSN 1195-096X. Dostupné též z: http://iainstitute.org/en/learn/research/a_simplified_model_for_facet_analysis.php [cit. 19.4.2011]

USCHOLD, Michael a KING, Martin. Towards a methodology for building ontologies. In Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, held in conjunction with IJCAI-95, Montreal, 1995 [online]. Edinburgh: Artificial intelligence applications institute, University of Edinburgh, 1995 [cit. 19.4.2011]. 13 s. AIAI-TR-183. Dostupné z: http://en.scientificcommons.org/43164996


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item