Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR

Pekárek, Aleš Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR. ProInflow : časopis pro informační vědy, 2011, vol. 3, n. 2, pp. 98-106. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
pekarek_proinflow2011.pdf

Download (193kB) | Preview

English abstract

Article introduces the topic of public sector information re-use and decribes current state-of-art in the area of public sector information catalogues in European Union and Czech Republic. It introduces the basic typology of such catalogues, based on the report of European Commission. It suggests possible phases of the project of unified catalogue of public sector information of Czech Republic and finally it shows some examples and conditions for the project’s real implementation.

Czech abstract

Článek po úvodu do problematiky opakovaného využití informací veřejného sektoru popisuje současný stav v oblasti existence katalogů informací veřejného sektoru v Evropské unii a České republice a představuje základní typologií těchto katalogů tak jak ji publikovala Evropská komise. Dále navrhuje možné fáze vývoje projektu jednotného českého katalogu informací veřejného sektoru a v závěru uvádí některé příklady a předpoklady skutečné realizace projektu.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: e-government, public sector information, catalogues, free access to information, public sector
Subjects: B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
H. Information sources, supports, channels.
Depositing user: PhDr. Aleš Pekárek
Date deposited: 07 Dec 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:20
URI: http://hdl.handle.net/10760/16349

References

Aliancia Fair-play. Datanest [online]. Bratislava : Aliancia Fair-play, 2010 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: < http://datanest.fair-play.sk>.

CDI. Digitalisér.dk [online]. København : IT- og Telestyrelsen, 2009 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: < http://digitaliser.dk>.

DAVIES, Rob. Topic Report No. 8: PSI Portals - Overview of Progress (Part 1). ePSIplatform[online]. EU : ePSIplatform, 2011 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.epsiplus.net/topic_reports/topic_report_no_8_psi_portals_overview_of_progress_part_1/topic_report_no_8_psi_portals_overview_of_progress_part_1>.

Česko. Statistický úřad. Český statistický úřad [online]. Praha : Český statistický úřad, 2011 [cit. 01.07.2011]. Ceník služeb a produktů. Dostupné z WWW: <http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cenik_sluzeb_a_produktu_ke_stazeni/$File/cenik_sluzeb_a_produktu_csu.pdf>.

Česko. Statistický úřad. Český statistický úřad [online]. Praha : Český statistický úřad, aktual. 08.04.2011 [cit. 01.07.2011]. eKatalog geografických produktů. Dostupné z WWW: <http://czso.cz/csu/rso.nsf/i/ekatalog_gp>.

Česko. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf>.

Evropská společenství. Směrnice EK č. 2003/98/EC o opakovaném využití informací veřejného sektoru [online]. 2003 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://www.czechpsi.info/data/2003_98_EC_cesky_preklad.pdf>.

Evropská společenství. Lisabonská strategie [online]. 2000 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://www.euractiv.com/future-eu/lisbon-agenda/article-117510>.

Fundación CTIC. Open Data @ CTIC [online]. Gijón : CTIC, 2011 [cit. 01.07.2011]. About. Dostupné z WWW: <http://datos.fundacionctic.org/about/>.

Her Majesty’s Government. Data.gov.uk – Opening up government [online]. 2010 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://data.gov.uk>.

PEKÁREK, Aleš. Výzkum informací veřejného sektoru České republiky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: <http://ikaros.cz/node/5297>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item