Vědecké informace v e-výuce zaměřené na informační zabezpečení v medicíně

Horváth, David Vědecké informace v e-výuce zaměřené na informační zabezpečení v medicíně., 2011 . In MEFANET 2011 : 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, Brno, 24.-25. listopadu 2011, Brno (Czech Republic), 24-25 November 2011. (Unpublished) [Presentation]

[img] PDF
Informační zabezpečení v medicíně1.pdf

Download (164kB)

English abstract

Scientific development demands continual professional literature studying and monitoring. Work on any scientific, pedagogical or similar project is inconceivable without existing knowledge collation and without the consistent study of information resources. Scientific information is the assumption, mediator and final result of scientific, research and pedagogical activity of physicians. Institute of Scientific Information at 1st Medical Faculty (Charles University in Prague) ensures information support for physicians, tutors, students and professional community. It is divided into several departments: library, bibliographic department and reference department. It offers an access to many e-resources and also takes part in education of the students of 1st Medical Faculty. The main function of certified course “Scientific and Research Work” (developed from “Library Science”) is to prepare full-time students and extra-mural students in medical and non-medical field for their work with everyday professional information. After completion of the course, students should be oriented in the flood of information, be able to find and choose relevant scientific documents and utilize them according to their study needs. Through 20-year-experiences with the teaching at 1st Medical Faculty, Institute of Scientific Information tries to enrich basic knowledge by implementing new e-methods in education (e-manuals, e-presentations, etc.). The tutors also respond to current situation in the research field and in the operation of the institute. Tuition conception is unified for the particular forms of the study. We are going to support e-learning and preparing e-scripts. Their content will be placed in Wikiskripta. The Institute of Scientific Information closely cooperates with the Institute of Information Studies and Librarianship, the Faculty of Arts, Charles University – their tutors participate in teaching at 1st Medical Faculty and together with us apprise the function of our institute to foreign students from ERASMUS exchange study program.

Czech abstract

Rozvoj vědy vyžaduje neustálé sledování a studium vědecké literatury. Práce na jakémkoliv vědeckém, výzkumném, pedagogickém či jiném projektu se neobejde bez shromažďování všech dosavadních poznatků a důsledného studia informačních pramenů. Vědecké informace jsou předpokladem, prostředníkem i finálním výsledkem vědecko-výzkumné, pedagogické i léčebně preventivní činnosti lékařů. Ústav vědeckých informací na 1. lékařské fakultě UK zajišťuje informační podporu lékařům, vyučujícím, studentům a odborné veřejnosti. Jednotlivá oddělení (knihovna, bibliografické oddělení, referenční oddělení)umožňují plynulý chod ústavu, který rovněž nabízí přístup k mnoha elektronickým zdrojům a také se podílí na výuce studentů. Základním posláním akreditovaných předmětů „Propedeutika vědecké práce“ a „Základy vědecké práce“ (vyvinutých z předmětu „Knihovnictví“), vyučovaných na 1. LF UK, je připravit studenty denního i kombinovaného studia pro práci s každodenními odbornými informacemi. Cílem je zorientovat se v záplavě informací, dokázat poradit si při hledání a výběru odborné literatury, získat relevantní informace a zpracovat je dle studijních potřeb. Díky dvacetiletým zkušenostem s výukou na 1. LF UK se ÚVI snaží obohatit základní poznatky o nové metody v e-výuce. Vyučující rovněž reagují na současnou situaci ve výzkumu i v provozu ústavu. Koncepce výuky je sjednocená pro jednotlivé formy studia. Ústav se chce podílet na podpoře e-learningu a připravuje e-skripta, jejichž obsah bude umístěn do Wikiskript. ÚVI úzce spolupracuje s Ústavem informačních studií a knihovnictví – formou participace na výuce pro lékařské i nelékařské obory či v rámci studijních programů ERASMUS (přiblížení činnosti knihovny 1. LF UK zahraničním studentům).

Item type: Presentation
Keywords: scientific information, information support, medicine, information retrieval, e-education, e-resources, Institute of Scientific Information, vědecké informace, informační podpora, medicína, rešerše, e-výuka, e-zdroje, Ústav vědeckých informací
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: David Horvath
Date deposited: 19 Dec 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:20
URI: http://hdl.handle.net/10760/16382

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item