Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945–2000 : rozwój i stan współczesny

Kolasa, Władysław Marek Krakowskie czasopiśmiennictwo naukowe 1945–2000 : rozwój i stan współczesny. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 2004, vol. 7, n. 1, pp. 113-144. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
kolasa_naukowe_2004.pdf

Download (3MB) | Preview

English abstract

[Cracow Scientific Press 1945-2000 – Development and Current State]. The article discusses the development of scientific press in Cracow in the years 1945-2000. Over the discussed period of time the number of those periodicals had increased from 30 to 524 (in 1998). Particular emphasis is made on the period 1989-2000, in which as many as 13% of all Polish scientific periodicals were published in Cracow.

Polish abstract

W artykule scharakteryzowano rozwój czasopiśmiennictwa naukowego w Krakowie w latach 1945-2000, kiedy liczba wydawanych periodyków naukowych wzrosła z 30 do 524 (w 1998). Szczególnie uwagę zwrócono na charakterystykę stanu okresu 1989-2000; w badanym czasie ukazywało się w Krakowie aż 13% ogółu polskich periodyków naukowych.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Cracow, scientific periodicals, history, scientometrics, Kraków, czasopisma naukowe, historia, naukometria
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 14 Jan 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16475

References

J. A. Kosiński: Nauka w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne. Wrocław 1981

G. Wrona: Towarzystwa naukowe w Krakowie w latach 1845–1939. Kraków 1994.

H. Więckowska: Zarys czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Polskiej”. Seria E, 1966, z. 2, s. 87–110

J. Myśliński: Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej. „Rocznik Historii

Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, z. 4, s. 477–500

G. Wrona: Krakowskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939. W: Kraków–Lwów. [T. 3]. Pod red. J.

Jarowieckiego. Kraków 1996, s. 117–126.

F. Korpałowa: Katalog wystawy prasy krakowskiej od XIV do roku 1914, „Prasa Współczesna i Dawna”

1958, nr 2, s. 149-158

T. Ostrowska: Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800–1900). Wrocław 1973

G. Wrona: Krakowskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939. W: Kraków–Lwów. [T. 3]. Pod red. J.

Jarowieckiego. Kraków 1996, s. 117–126

J. Jarowiecki: Studia nad prasa polską. Kraków 1997

P. Gregorczyk: Czasopisma naukowe w Polsce 1947. „Życie Nauki” T. 4 (1947)

J. Myśliński: Bibliografia prasy polskiej 1944–1948. Warszawa 1966

Historia nauki polskiej. T. 5, 1918–1951, cz. 1. Wrocław 1992

P. Milczanowski: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie. 1957–1997. Kraków 1997

J. Jarowiecki: Szkolnictwo wyższe w Krakowie we latach 1945–1969. Kraków 1970.

M. Górny, P. Nowak: Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań biblio–, nauko– i informetrycznych.

Wybór piśmiennictwa za lata 1973–1994. Poznań 1996

K. Wróblewskiego: Ostrożnie z tym współczynnikiem, FA 1998, nr 7/8

Żernicki: Współczynnik oddziaływania, FA 1998, nr 6

E. K. Prost: Ocena wartości czasopism i publikacji, FA 200, nr 6

I. Marszakowa–Szajkiewicz: W naukowym klubie, FA 2000, nr 6

N. Pacholska: Wybrane wydawnictwa ISI wykorzystywane w badaniach bibliometrycznych, „Biuletyn

EBIB”, 2001, nr 11 (29). - Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/pacholska.html [2004.01.23]

M. Waga: Humanistyczna Baza Cytowań - Arton (tytuł roboczy "Polska Literatura Humanistyczna"),

„Biuletyn EBIB”, 2001, nr 4 (22). - Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/22/waga.html [2004.01.23]

P. Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki.

Poznań 2000

S. Dziki: Polskie czasopiśmiennictwo naukowe, popularnonaukowe i fachowe (wg stanu z I kwartału 1998

r.). „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1/2, s. 115–133.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item