Elektronická komunikace prostřednictvím datových schránek

Grečová, Markéta Elektronická komunikace prostřednictvím datových schránek., 2011 . In Economy and Law: International Conference, Karlovy Vary (Czech Republic), 18th March 2011. (Unpublished) [Presentation]

[img]
Preview
PDF
EALKV+.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Informatisation of the private and public sector is a significant social phenomenon whose first wave was noted in the 1990s. With the gradual development and availability of ICT means, traditional personal or post communication has been replaced by electronic correspondence because of the user´s comfort as well as financial savings. The Czech strategy of information society formation is represented e.g. by the e-Government Project whose key tool is electronic communication via data boxes. The Act No. 300/2008 Coll. On Electronic Acts and Authorised Conversion of Documents establishes data boxes for public authorities, legal entities formed by the law, legal entities incorporated in the Commercial Register and trustees in bankruptcy. After a three-month transitional trial period, since November 1, 2009, communication via data boxes is carried out reciprocally among public authorities and in the case of service by public authorities to other users of data boxes. Other entities than public authorities do not thus have the duty to send documents from their data boxes. Compulsory establishment of data boxes is often criticized mainly by the private sector as many enterpreneurs perceive them as a means of carrying over costs of public authority to private entities. As problematic issues are viewed especially the duty of frequent password changes and the fact that data boxes are only short-term deposits of data messages.

Czech abstract

Informatizace soukromého i veřejného sektoru je významným společenským jevem, jehož první vlnu zaznamenáváme v 90. letech 20. století. S postupným rozvojem a dostupností prostředků ICT dochází k nahrazování tradiční osobní či poštovní komunikace elektronickým stykem, a to z důvodu uživatelského komfortu i finančních úspor. Českou strategii tvorby informační společnosti reprezentuje např. projekt e-Government, jehož klíčovým nástrojem je elektronická komunikace prostřednictvím datových schránek. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb. zřizuje datové schránky orgánům veřejné moci, právnickým osobám zřizovaným ze zákona, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a insolvenčním správcům. Po tříměsíčním přechodovém, zkušebním období probíhá od 1. listopadu 2009 komunikace prostřednictvím datových schránek obousměrně mezi orgány veřejné moci a doručování ze strany orgánů veřejné moci ostatním uživatelům datových schránek. Subjekty odlišné od orgánů veřejné moci tedy nemají povinnost ze svých datových schránek dokumenty odesílat. Nucené zřízení datových schránek se setkává s kritikou zejména ze strany soukromého sektoru, neboť řada podnikatelů je vnímá jako prostředek přenosu nákladů veřejné moci na soukromé subjekty. Za problematické body je považována především povinnost časté změny přihlašovacích hesel a fakt, že datové schránky jsou pouze krátkodobými úložišti datových zpráv.

Item type: Presentation
Keywords: e-Government, public administration informatisation, data boxes, automatic conversion of documents, archive keeping, elektronická veřejná správa, informatizace veřejné správy, datové schránky, automatická konverze dokumentů, archivy
Subjects: B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
Depositing user: Markéta Grečová
Date deposited: 17 Jan 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16506

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item