FRBRization: αναζητώντας το “κλειδί” για τον εντοπισμό των Έργων

Πεπονάκης, Μανόλης and Στάικος, Παναγιώτης and Σφακάκης, Μιχάλης and Καπιδάκης, Σαράντος FRBRization: αναζητώντας το “κλειδί” για τον εντοπισμό των Έργων., 2010 . In 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 3-5 Νοεμβρίου, 2010. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Peponakis_FRBRization_19o_Ak.pdf

Download (959kB) | Preview

English abstract

The conceptual model of FRBR is an area that receives increasing attention, both within the limited boundaries of automated library catalogues and beyond them, as a vehicle that will allow libraries' catalogues to make it towards a more functional interface and interoperate with other organizations who manage information and content. Unfortunately millions of records -coded in various formats- cannot be re-catalogued. So, it is necessary to develop methods and tools to convert the existing records according to the structures defined by the FRBR. This study examines the procedures for converting traditional bibliographic records into records that have adopted the FRBR logic. This process, namely FRBRization, has many aspects. The focus of our study is the process of detecting bibliographic records belonging to the same Work. The study examines both the international practice of producing keys to create groups of records belonging to the same Work, and the specific conditions identified in the Greek on line catalogues. We, also, investigate how effective would be to apply the “OCLC Work Set Clustering algorithm” in the Greek data. Finally, considering both the international practice and the Greek data, we suggest some improvements which increase the efficiency of the overall process.

Greek abstract

Το εννοιολογικό μοντέλο των FRBR αποτελεί ένα πεδίο το οποίο τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης προσοχής τόσο μέσα στα περιορισμένα όρια των καταλόγων βιβλιοθηκών όσο και έξω από αυτά ως ένα όχημα που θα επιτρέψει στους καταλόγους των βιβλιοθηκών να αποκτήσουν μια πιο λειτουργική μορφή και να διαλειτουργήσουν και με άλλους φορείς πληροφορίας και περιεχομένου. Όμως τα εκατομμύρια των βιβλιογραφικών εγγραφών κωδικοποιημένα σε διάφορες διατάξεις είναι εύλογο πως δεν μπορούν να επανακαταλογογραφηθούν. Έτσι αναζητούνται τρόποι μετάβασης των υπαρχουσών εγγραφών στις δομές που ορίζουν οι FRBR. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις διαδικασίες μετάβασης από παραδοσιακές βιβλιογραφικές εγγραφές σε εγγραφές που υιοθετούν τις λογικές των FRBR. Αυτή η διαδικασία, που καλείται FRBRization, διαθέτει πολλές όψεις. Βασικό σημείο εστίασης της εργασίας –και αφετηρία κάθε προσπάθειας FRBRization– αποτελεί η διαδικασία εντοπισμού των βιβλιογραφικών εγγραφών οι οποίες ανήκουν στο ίδιο Έργο. Εξετάζονται τόσο οι διεθνείς πρακτικές της παραγωγής κλειδιών για τη δημιουργία ομάδων εγγραφών που αποτελούν ένα Έργο, όσο και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στους ελληνικούς καταλόγους. Επίσης διερευνάται το πόσο αποτελεσματική θα ήταν η εφαρμογή του αλγορίθμου του OCLC για Work Set Clustering σε ελληνικά δεδομένα. Στη συνέχεια με γνώμονα τόσο τις διεθνείς πρακτικές όσο και τα ελληνικά δεδομένα προτείνονται μερικές βελτιώσεις οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Item type: Conference paper
Keywords: FRBR, FRBRization, Κλειδιά ταύτισης, Matching keys
Subjects: I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
Depositing user: Manolis Peponakis
Date deposited: 06 Mar 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16672

References

Aalberg, T. (2006). A Process and Tool for the Conversion of MARC Records to a Normalized FRBR Implementation. In: ICADL 2006, Kyoto, Japan, 27-30 November 2006. Sugimoto, S. et al. (eds.) Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 283-292.

Babeu, A. (2008). Building a "FRBR-Inspired" Catalog: The Perseus Digital Library Experience. [Internet] Perseus Digital Library. Διαθέσιμο στο http://www.perseus.tufts.edu/~ababeu/PerseusFRBRExperiment.pdf.

Freire, N., Borbinha, J. and Calado, P. (2007). Identification of FRBR Works Within Bibliographic Databases: An Experiment with UNIMARC and Duplicate Detection Techniques. In: ICADL 2007, Hanoi, Vietnam, 10-13 December 2007. Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 267–276.

Hickey, T.B. and O’Neill, E.T. (2005). FRBRizing OCLC’s WorldCat. Cataloging & Classification Quarterly. 39 (3/4), pp. 239-251.

Hickey, T.B. and Toves, J. (2005). FRBR Work-Set Algorithm. Διαθέσιμο στο http://www.oclc.org/research/software/frbr/frbr_workset_algorithm.pdf (απαιτείται εγγραφή).

Hickey, T.B., O’Neill, E.T and Toves, J. (2002). Experiments with the IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). D-Lib Magazine. 8, (9).

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (1998). Functional requirements for bibliographic records: final report. IFLA. Διαθέσιμο στο http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr.pdf.

Naun, C. C. (2010). Next Generation OPACs: A Cataloging Viewpoint. Cataloging & Classification Quarterly, 48 (4), pp. 330 - 342

O'Neill, E.T. (2002). FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records Application of the Entity-Relationship Model to Humphry Clinker. Library Resources & Technical Services. 46 (4), pp. 150-159.

Rajapatirana, B. and Missingham, R. (2005). The Australian National Bibliographic Database and the Functional Requirements for the Bibliographic Database (FRBR). The Australian Library Journal. 54 (1), pp. 31-42.

Sfakakis, M. and Kapidakis, S. (2009). Eliminating query failures in a work-centric library meta-search environment. Library Hi Tech. 27 (2), pp. 286-307.

Tillett, B. (2005). What is FRBR? A conceptual model for the bibliographic universe. The Australian Library Journal. Διαθέσιμο στο http://www.alia.org.au/publishing/alj/54.1/full.text/tillett.html.

Yee, M.M. (2005). FRBRization: a Method for Turning Online Public Finding Lists into Online Public Catalogs. Information Technology and Libraries. 24 (3), pp. 77-95.

Άνθη – Καλοφωλιά, Έ. (2004). Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ελληνικών καταλόγων: ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωμένων ονομάτων. Στο: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. Διαθέσιμο στο http://www.ionio.gr/libconf/pdfs/Anthi.pdf. .

Πεπονάκης, Μ. (2010). Σύνθεση FRBR εγγραφών αξιοποιώντας υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές (FRBRization): ομαδοποίηση σχετικών εγγραφών (clustering) και εμφάνισή τους σε on line συστήματα. Μεταπτυχιακή Εργασία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας. Διαθέσιμο στο http://dlib.ionio.gr/mtheses/Peponakis_FRBRization.pdf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item