Σύνθεση FRBR εγγραφών αξιοποιώντας υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές (FRBRization): ομαδοποίηση σχετικών εγγραφών (clustering) και εμφάνισή τους σε on line συστήματα

Πεπονάκης, Μανόλης Σύνθεση FRBR εγγραφών αξιοποιώντας υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές (FRBRization): ομαδοποίηση σχετικών εγγραφών (clustering) και εμφάνισή τους σε on line συστήματα., 2010 MSc thesis thesis, Ionian University. [Thesis]

[img]
Preview
PDF
Peponakis_FRBRization_MSc_Thesis.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

This MSc dissertation thesis focuses upon two main issues. First issue is to review the international practices on FRBRization with special interest on clustering procedures. Second issue is to study the effectiveness of these procedures on Greek library catalogs. The study begins with a short history review of library catalogs aiming to designate the reasons which led to conceptual models such as the FRBR. A brief analysis of the FRBR follows emphasizing on the changes they bring on the methods with which library catalogs are structured along with other changes. In Chapter 3, the study attempts a rather holistic approach on the international FRBRization practices in addition to clustering procedures. The fourth chapter of the study discusses the implementation of the international clustering procedures on Greek metadata. To fulfil this part of the research it was considered necessary to elaborate on Greek catalogs’ existing metadata. This task helps mainly on reporting the problems which seem to affect the clustering procedure overall. The chapter continues with recommendations for modifications and adjustments of the existing international clustering techniques in order to match special needs and features of Greek catalog structures. This will lead to delivering better FRBRization results of Greek metadata. The fifth chapter concludes the study and is divided in two main sections. The first section presents the problems and objections regarding the FRBRization and the ways it is currently put into practice. The second section reviews briefly the hands-on effort of implementing international FRBRization techniques on Greek metadata. Results show that it is a prerequisite for the FRBRization procedure in Greek catalogs to take into consideration their special features. But even then the effectiveness of the FRBRization techniques already reported in the international bibliography is not fully proved with the Greek catalogs.

Greek abstract

Η μεταπτυχιακή αυτή διπλωματική εργασία κινείται γύρω από δύο βασικούς άξονες. Αρχικά έχει στόχο να εξετάσει τις διεθνείς πρακτικές για το FRBRization εστιάζοντας στις διαδικασίες συσταδοποίησης (clustering). Ο έτερος στόχος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αυτών των διαδικασιών σε καταλόγους ελληνικών βιβλιοθηκών. Καταρχάς παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετική με τους καταλόγους των βιβλιοθηκών με στόχο να αναδείξει τους λόγους που έφεραν στο προσκήνιο εννοιολογικά μοντέλα όπως οι FRBR. Στη συνέχεια υπάρχει σύντομη ανάλυση των FRBR δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που αυτοί επιφέρουν στους τρόπους συγκρότησης των καταλόγων βιβλιοθηκών και όχι μόνο. Στο κεφάλαιο 3 επιχειρείται μια επισκόπηση των διεθνών πρακτικών FRBRization με μία ολιστική προσέγγιση, η οποία δεν περιορίζεται στις διαδικασίες συσταδοποίησης. Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή των διεθνών διαδικασιών συσταδοποίησης σε ελληνικά μεταδεδομένα. Για την επίτευξη αυτού του έργου κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθεί η εξέταση των μεταδεδομένων των ελληνικών καταλόγων. Στόχος ήταν η καταγραφή των προβλημάτων που εντοπίζονται στα μεταδεδομένα σχετικά με θέματα τα οποία διαφαίνεται ότι επηρεάζουν τη διαδικασία της συσταδοποίησης. Μετά την παρουσίασή τους και λαμβάνοντας υπόψη τόσο αυτά όσο και τις ιδιομορφίες της ελληνικής πραγματικότητας σε σχέση με την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων, το κεφάλαιο συνεχίζει προτείνοντας τροποποιήσεις σε διαδεδομένες διεθνείς πρακτικές συσταδοποίησης με στόχο το αποτελεσματικότερο FRBRization των ελληνικών συλλογών. Το πέμπτο, και τελευταίο, κεφάλαιο της εργασίας χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο γίνεται παρουσίαση των προβλημάτων και των ενστάσεων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το FRBRization και τους τρόπους που αυτό συντελείται σήμερα. Στο δεύτερο γίνεται σύντομη αποτίμηση της προσπάθειας που κάναμε για την εφαρμογή των διεθνών πρακτικών FRBRization σε ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα. Όπως προέκυψε από την έρευνα η εφαρμογή διαδικασιών FRBRization σε ελληνικούς καταλόγους πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες παραμέτρους που ισχύουν αλλά και πάλι δεν επιτυγχάνει την αποδοτικότητα που καταγράφει η διεθνής βιβλιογραφία.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: FRBR, FRBRization
Subjects: I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
Depositing user: Manolis Peponakis
Date deposited: 06 Mar 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16674

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item