Slovenski besedilni korpus bibliotekarstva – najsodobnejša slovaropisna podpora bibliotekarski terminologiji

Kanič, Ivan Slovenski besedilni korpus bibliotekarstva – najsodobnejša slovaropisna podpora bibliotekarski terminologiji., 2011 . In Knjižnica : odprt prostor za dialog in znanje : zbornik referatov = Library : open space for dialogue and knowledge : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 20.-22. oktober 2011 = Professional Conference of , Maribor, Slovenia, October 20-22, 2011. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Kanic-Besedilni korpus bibliotekarstva.pdf

Download (885kB) | Preview

English abstract

In Slovenia librarianship has had a rich and successful tradition, and today it is well in line with the most advanced developments and trends in the world. Surprisingly no systematic concern had been paid to library terminology in the past and no organized attempt to attain its codification and authority in dictionaries. Recently two dictionaries have filled the gap, a translation dictionary and an explanatory dictionary of library terminology. They were both concieved and built in accordance with up-to-date principles of modern lexicography, thus they were based on the excerption of a set of selected technical and scientific texts in librarianship and library science, the excerption being manual at the time, of course. A list of selected and evaluated headings was produced from excerpted texts to initiate the building of the dictionary. The lexicographers keep following closely current modern trends in lexicography, consequently they have designed and set up the Slovene text corpus in the field of library and information science, a powerful and efficient tool for editing and amending of the existing Dictionary of Library Terminology. The corpus has reached 1.8 million words extracted from 234 Slovene technical and scientific texts. It supports a varisty of specialized search methods, display of search results – words in close or wider context, and building of customized word lists for text and word analysis. The web based application is in open access.

Slovenian abstract

Bibliotekarstvo je stroka, ki ima v slovenskem prostoru bogato tradicijo, danes pa uspešno sledi najnaprednejšim tokovom razvoja v svetu. Zato je presenetljivo, da v preteklosti bibliotekarski terminologiji ni bila namenjena sistematična skrb ali organiziran poskus njene kodifikacije in normiranja v slovarju. Vrzel sta v zadnjem desetletju zapolnila prevajalni in razlagalni slovar bibliotekarske terminologije, ki sta nastala po sodobnih načelih leksikografije in temeljita še na ročnem izpisovanju bibliotekarskih izrazov iz obsežnega nabora slovenskih strokovnih besedil in po njih izdelanem geslovniku. Slovaropisna skupina sledi sodobnim leksikografskim tokovom, zato bo uporabila za dopolnjevanje slovarjev učinkovita orodja korpusnega jezikoslovja. Zasnovala in vzpostavila je slovenski besedilni korpus bibliotekarstva, ki je v prvi fazi že presegel 1,8 milijona besed, prevzetih iz 234 slovenskih strokovnih in znanstvenih besedil s področja bibliotekarstva. Korpus omogoča različne oblike iskanja in prikaza besed in besednih zvez v ožjem ali širšem sobesedilu ter izdelavo seznamov in kazal po meri za besedne analize in primerjave. Spletna aplikacija je javno dostopna.

Item type: Conference paper
Keywords: Librarianship, library science, LIS, terminology, corpus linguistics, text corpus, Korpus bibliotekarstva
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
Depositing user: Mr Ivan Kanič
Date deposited: 13 Mar 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16730

References

1. Bibliotekarska terminologija: Blog. Dostopno na naslovu: http://terminologija.blogspot.com/

2. Evrokorpus. Dostopno na naslovu: http://evrokorpus.gov.si/

3. FidaPLUS. Dostopno na naslovu: http://www.fidaplus.net/

4. Jos. Dostopno na naslovu: http://nl.ijs.si/jos/

5. Korpus bibliotekarstva. Dostopno na naslovu: http://terminologija.blogspot.com/p/korpus.html

6. Korpus bibliotekarstva: Vključena besedila. Dostopno na naslovu: http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/Korpus/datoteke/seznam_besedil_si.html

7. Korpus DSI. Dostopno na naslovu: http://nl2.ijs.si/dsi.html

8. NEVA - interNet version of EVA. Dostopno na naslovu: http://www.laze.org/neva/

9. Nova beseda. Dostopno na naslovu: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html

10. Oxford English dictionary. Dostopno na naslovu: http://www.oed.com/

11. Slovar slovenskega knjižneg ajezika. Dostopno na naslovu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

12. Vayna. Dostopno na naslovu: http://nl.ijs.si/et/talks/korpus/vayna-hdr.html

13. Wikipedia. Dostopno na naslovu: http://en.wikipedia.org

14. Wikipedija. Dostopno na naslovu: http://sl.wikipedia.org


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item