Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví

Bouzková, Helena Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví., 2012 . In IKI - Informace, konkurenceschopnost, inovace, Prague (Czech Republic), 17 January 2012. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
Text (Conference Paper)
Bouzkova_IKI_2012.pdf

Download (3MB) | Preview

English abstract

In this paper author introduce the need of pre- and postgradual and life-long learning of librarians and information specialists in healthcare in the Czech Republic. She characterizes the levels of qualification of librarians and describes public health and information services in healthcare. Author mentions various types of librarian´s associations and societies, which are delaing with professional development of medical librarians.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá potřebou vzdělávání (pre-, postgraduální, celoživotní)knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví v ČR, popisuje úrovně kvalifikace knihovníků a informačních pracovníků v ČR a charakterizuje veřejné knihovnické a informační služby ve zdravotnictví. -- Příspěvek vyjmenovává kompetence KIP ve zdravotnictví a nutnost celoživotního vzdělávání těchto pracovníků. Popisuje knihovnické společnosti a sociace, které se vzdělávání věnují a zmiňuje zahraniční zkušenosti. -- Je zdůrazněna návaznost na Koncepci rozvoje knihoven ČR na období 2011-2015 a pracovní skupinu Lidské zdroje, která se touto problematikou zabývá. Na závěr je uvedena literatura. (ISSN 1803-6090).

Item type: Conference paper
Keywords: education, continuing professional development, medical libraries, výchova, vzdělávání, celoživotní vzdělávání, lékařské knihovny
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
Depositing user: Helena Bouzkova
Date deposited: 14 Mar 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16736

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Česká informační společnost. [cit. 2010-01-17]. Dostupné z www: <http://www.cisvts.cz/default.asp?ch=500&typ=1&h=True&p=False&i=False&val=64932&ids=0>.

Spolky, sdružení, konsorcia. [cit. 2010-01-17]. Dostupné z www: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Spolky-sdruzeni-konsorcia.htm>

BELL,l. Jo Ann. History of the Medical Library Association´s credentialing program. Bull. Med. Libr. Assoc., 84(3), July 1996, pp. 320 -333.

BURGETOVÁ, Jarmila; FAITOVÁ, Miloslava. Evropský seminář CERTIDoc. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8. [cit. 2010-01-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4267>. URN-NBN:cz-ik4267. ISSN 1212-5075.

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. 2. přeprac. Vydání. Praha, Karolinum. 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X.

CERTIDoc – kompetence v oboru knihovnických a informačních služeb. Dostupné z www: http://skip.nkp.cz/odbVzdelCERTIDOC.htm

Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb.2.vyd. Praha, SKIP. 2006. 91s. ISBN 80-85851-17-2.

Evropský seminář CERTIDoc. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8. [cit. 2010-01-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4267>. URN-NBN:cz-ik4267. ISSN 1212-5075.

HOUŠKOVÁ, Zlata; BURGETOVÁ, Jarmila. Chceme vědět, jak jsme kompetentní? In INFORUM 2007 : 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha, 22.–24. května 2007 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2007 [cit. 2010-01-17]. Dostupné na WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2007/houskova-zlata.pdf>. ISSN 1801-2213.

PAPÍK, Richard. Kompetence, schopnosti a vlastnosti informačních profesionálů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 2010-01-19]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3690>. URN-NBN:cz-ik3690. ISSN 1212-5075.

PETRINIC, Tatjana; URQUHART, Christiane. The education and training needs of health librarians-the generalit versus specialist dilema. Health Information and Libraries Journal, 24, 2007, pp. 167-176.

SCHMIDT Dean. Certification of Medical Librarians, 1949-1977. Bull. Med. Libr. Assoc. 67(1), January 1979,pp.31-35.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item