Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Barańska-Malinowska, Barbara and Knop, Urszula Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy., 2011 . In Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Cracow, Zakopane (Poland), 15-17 June 2011. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
BaranskaMalinowskaB_KnopU_OfertaPolskich.pdf

Download (385kB) | Preview

English abstract

[Open resources of knowledge – the offer of Polish research libraries] Scientific knowledge is distributed by numerous institutions (including government institutions, publishers, libraries) and authors themselves. Open knowledge resources increase the availability of materials sought by users and enable access to publications that otherwise would be hard to get, from any place and in almost no time. They improve the quality of education, including remote education as well as enable presenting and promoting scientific achievements of Polish scientists in the world. The development of the concept of open knowledge implies a new position of scientific libraries that go between authors and recipients of the knowledge published. Libraries not only gather, store and distribute scientific resources but also provide proper tools that allow access to local and remote knowledge sources both for authors and users. Open resources play increasing role in teaching processes and scientific research run in colleges and universities. Thus academic libraries get involved actively in creating open resources and their distribution (e.g. digital libraries, repositories), as well as in promoting the idea of Open Access in academic environment. In this respect, the review of the open knowledge (full text, bibliographic and abstract databases, digital libraries, portals etc.) on the web sites of libraries is an attempt to answer the question how Polish scientific libraries get involved in popularization of open knowledge resources. The authors present size and variety of free resources offered by academic libraries and means of their. The research run in the first quarter of 2011 covered scientific libraries of public technical and economical universities in Poland.

Polish abstract

Wiedzę naukową dystrybuuje wiele instytucji (w tym instytucje rządowe, wydawcy, autorzy, biblioteki). Otwarte zasoby wiedzy zwiększają dostępność poszukiwanych przez użytkowników materiałów, ułatwiają korzystanie z publikacji trudno dostępnych, bez ograniczeń czasu i miejsca, podnoszą jakość kształcenia, w tym zdalnego, umożliwiają także prezentowanie i promowanie dorobku naukowego pracowników polskich uczelni na świecie. Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy implikuje nowe usytuowanie bibliotek naukowych w pośrednictwie między autorem a odbiorcą publikowanych treści. Biblioteka nie tylko gromadzi, przechowuje i udostępnia zasoby naukowe, ale także zapewnia odpowiednie narzędzia, umożliwiające otwarty dostęp twórcom i użytkownikom do lokalnych i zdalnych zasobów wiedzy. Otwarte zasoby odgrywają coraz większą rolę w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych realizowanych w szkołach wyższych, dlatego biblioteki akademickie aktywnie włączają się zarówno w ich tworzenie i udostępnianie (np. biblioteki cyfrowe, repozytoria), jak i w promocję idei Open Access w środowiskach akademickich. W tym kontekście przegląd otwartych zasobów wiedzy (baz pełnotekstowych, bibliograficzno-abstraktowych, bibliotek cyfrowych, portali i in.) na stronach www bibliotek stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące zaangażowania polskich bibliotek naukowych w upowszechnianie otwartych zasobów wiedzy. Ukazuje jednocześnie sposoby ich udostępniania oraz wielkość i różnorodność zasobów w wolnym dostępie oferowanym przez biblioteki akademickie. Badaniem realizowanym w I kwartale 2011 r. objęto biblioteki politechnik i uniwersytetów ekonomicznych wyższych szkół publicznych w Polsce.

Item type: Conference paper
Keywords: Open Access, biblioteki naukowe, biblioteki cyfrowe, lista A–Z, bazy danych, Open Access, research libraries, digital libraries, A-Z list, databases
Subjects: B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Marta Stąporek
Date deposited: 09 Jul 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17293

References

[1] Bank Danych Lokalnych GUS [on-line]. [Dostęp 23.03.2011]. Dostępny w World WideWeb: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

[2] BazEkon. Biblioteka Główna UEK [on-line]. [Dostęp 21.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/info.php

[3] BEDNAREK-MICHALSKA, B., Korzyści z otwartej nauki. Forum Akademickie 2010, nr 5, s. 60–61

[4] BEDNAREK-MICHALSKA, B., Światowy ruch open access na rzecz otwartej nauki [on-line]. [Dostęp 13.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.koed.org.

pl/wp-content/uploads/2010/01/oa-2009.doc

[5] DART Europe E-theses Portal [on-line]. [Dostęp 17.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Poland

[6] DOAJ Directory of Open Access Journals [on-line]. [Dostęp 23.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.doaj.org/doaj?func=byCountry&uiLanguage=en

[7] EBSCO. Information to inspiration [on-line]. [Dostęp 18.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www2.ebsco.com/pl-pl/ProductsServices/atoz/Pages/index.aspx

[8] Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w internecie [on-line]. [Dostęp 21.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/

[9] Federacja Bibliotek Cyfrowych [on-line]. [Dostęp 17.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/main

[10] Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW. W: Otwarta Nauka [on-line]. [Dostęp 15.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://otwartanauka.pl/

[11] MACIEJEWSKA, Ł., URBAŃCZYK, B., Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych usług bibliotecznych: prezentacja. W: X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 22–25 września 2009. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej [on-line]. [Dostęp 18.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/repozytorium/Maciejewska_Urbanczyk.pdf

[12] MORRISON, H., Gwałtowny wzrost zasobów open access w 2010 roku – raport (tłum. B. Bednarek-Michalska [on-line]. [Dostęp 13.02.2011]. Dostępny w Word Wide Web: http://koed.org.pl/2011/01/gwaltowny-wzrost-zasobow-open-access-w-2010-roku-raport/

[13] MOSZYŃSKI, A., Formułowanie kształtu oferty firmy. W: PortalDlaFirmyINFO.PL [on-line]. [Dostęp 15.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://dlafirmy.info.pl/2677_formułowanie_kształtu_oferty_firmy.htm

[14] NAHOTKO, M., Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-73-8

[15] NBP Narodowy Bank Polski [on-line]. [Dostęp 23.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nbp.pl/home.aspx

[16] O nas. W: Koalicja Otwartej Edukacji [on-line]. [Dostęp 13.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://koed.org.pl/o-nas/

[17] Open Access EBIB Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji [on-line]. [Dostęp 21.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/serwisy/15-openaccess/63-openaccess

[18] OpenAIRE Open Access Infrastructure for Research in Europe (tłum. aut.) [on-line]. [Dostęp 13.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.openaire.eu/pl/openaccess/open-access-overview

[19] Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [on-line]. [Dostęp 16.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.man.poznan.pl/online/pl/strona/674/

[20] Rekomendacje otwartości dla świata nauki [on-line]. [Dostęp 13.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://koed.org.pl/2010/10/rekomendacje-otwartosci-dla-swiatanauki/

[21] SKUBAŁA, E., KAZAN, A., Czy awatar bibliotekarza stanie się antidotum na problemy biblioteki XXI wieku? W: Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece. IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Łódź, 15–17.06.2010. Materiały Konferencyjne. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 169–170

[22] TechXtra [on-line]. [Dostęp 3.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.techxtra.ac.uk/

[23] TREMBOWIECKI, A., Digitalizacja: teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006. ISBN 83-88581-26-0

[24] Uczestnicy – biblioteki tworzące bazę SYMPOnet [on-line]. [Dostęp 21.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://gate.bg.pw.edu.pl/uczestnicy-sym01.html

[25] Wirtualna Biblioteka Nauki. System sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICM. ICM [on-line]. [Dostęp 23.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm.edu.pl/


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item