Czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie

Dobrzyńska-Lankosz, Ewa Czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie., 2011 . In Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Cracow, Zakopane (Poland), 15-17 June 2011. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
DobrzynskaLankoszE_CzasopismaSzkol.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

[Polish university journals in Open Access] Scientific journals are valued by scientists for the reason that they constitute a source of information about the latest projects, carried out independently or collectively, current research and their results. Market for electronic journals in recent years has grown to enormous size, and today the lack of access to the journal via the Internet may have a negative effect on the ranking of the journal. The fact that on-line access to individual titles is preferred by researchers is understandable, because searching for information in e-journals is easier and faster than in printed ones, it is also increasingly possible to access them from home. All this helps to increase the comfort of the scientist’s work. The advantage of this solution is also an increase in range of articles, and in result an increase in the number of citations, important inter alia for the assessment of the researcher’s achievements. Commercial publishers have offered online journals for a fee for many years, and researchers continue to seek access to their resources. However, a sharp increase in fees for periodicals, including electronic journals and other databases contributed to the exploration of new forms of dissemination and sharing knowledge. As a result of these searches the idea of Open Access was conceived. The principle of free access to journals is gradually adopted by academic publishers, also Polish ones. This paper presents examples of Polish university journals available in the formula of open access resources on the Internet. The analysis of journal sources, forms of publishing their online versions and the tools used for their circulation has been carried out.

Polish abstract

Czasopisma naukowe są cenione przez naukowców z tego względu, że stanowią źródło informacji o najnowszych, realizowanych samodzielnie lub zespołowo, projektach, aktualnie prowadzonych badaniach i ich wynikach. Rynek czasopism elektronicznych w ostatnich kilkunastu latach rozrósł się do ogromnych rozmiarów i dzisiaj brak dostępu do czasopisma za pośrednictwem internetu może wpływać na obniżenie rangi czasopisma. Preferowanie przez naukowców sieciowego dostępu do poszczególnych tytułów jest zrozumiałe, wyszukiwanie informacji w e-czasopismach jest bowiem łatwiejsze i szybsze niż w drukowanych, coraz częściej dostęp do nich jest możliwy także z domu. Wszystko to wpływa na podwyższenie komfortu pracy naukowca. Zaletą takiego rozwiązania jest także wzrost zasięgu artykułów, a co za tym idzie wzrost cytowalności, istotnej m.in. z punktu widzenia oceny dorobku pracownika nauki. Wydawcy komercyjni formę udostępniania czasopism w internecie oferują odpłatnie od wielu lat i naukowcy wciąż zabiegają o dostęp do ich zasobów. Niemniej gwałtowny wzrost opłat za czasopisma, w tym za czasopisma elektroniczne oraz inne bazy danych, przyczynił się do poszukiwania nowych form rozpowszechniania i udostępniania wiedzy. W rezultacie tych poszukiwań zrodziła się idea Open Access. Zasadę wolnego dostępu do czasopism stopniowo przyjmują wydawcy akademiccy, także polscy. W referacie zaprezentowano przykłady polskich czasopism szkół wyższych udostępnianych w formule otwartych zasobów w sieci. Przeprowadzono analizę zasobów czasopism, form publikowania ich wersji sieciowych oraz narzędzi stosowanych do ich udostępniania.

Item type: Conference paper
Keywords: Open Access, czasopisma naukowe, e-czasopisma, otwarte zasoby edukacyjne, wydawnictwa akademickie, Open Access, scientific journals, e-journals, open educational resources, academic publishing
Subjects: B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
E. Publishing and legal issues.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Marta Stąporek
Date deposited: 09 Jul 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17294

References

[1] BARAŃSKA-MALINOWSKA, B., KNOP, U., Oferta polskich bibliotek naukowych

w zakresie otwartych zasobów [on-line]. [Dostęp 28.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: https://hps.biblos.pk.edu.pl/ozw2011/referaty_zaakceptowane&filter=referat#25

[2] DOAJ by country [on-line]. [Dostęp 27.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.doaj.org/doaj?func=byCountry

[3] Komunikat MNiSW z dnia 12 kwietnia 2010 r. dotyczący oceny czasopism naukowych [on-line]. [Dostęp 18.10.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednosteknaukowych/

lista-czasopism-punktowanych/ocena-czasopism-naukowych/naukiscisle-przyrodniczo-medyczne-techniczne/

[4] KRAKOWSKA, M., Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zeszyt 16

[5] LIPSZYC, J., Koalicja Otwartej Edukacji i promocja otwartej nauki (open knowledge) w Polsce. W: Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce. V Konferencja EBIB Internet w bibliotekach. Toruń, 14–15 stycznia 2010 r. EBIB Materiały konferencyjne. 2010, nr 21[on-line]. [Dostęp 16.10.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat21/lipszyc.php

[6] NAHOTKO, M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej strukturze nauki. Warszawa, 2010. ISBN 978-83-61464-29-7

[7] Otwórz książkę [on-line]. [Dostęp 22.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://otworzksiazke.pl/

[8] Public Library of Science. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line]. [Dostęp 21.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science

[9] WAŁEK, A., Open Access – nowy model dostępu do wyników badań naukowych. Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 41–56

[10] Otwarty dostęp. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line]. [Dostęp 27.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Access


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item