Książkowa ewolucja czy biblioteczna rewolucja? Studium jednego przypadku

Pawłowska, Maria Książkowa ewolucja czy biblioteczna rewolucja? Studium jednego przypadku., 2011 . In Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Cracow, Zakopane (Poland), 15-17 June 2011. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
PawlowskaM_KsiazkowaEwolucja.pdf

Download (853kB) | Preview

English abstract

[Book evolution or library revolution? One case study] A short presentation of some Polish and foreign open knowledge repositories which collect literature in science, first of all in physics. It shows the ways in which researchers from the Institute of Physics at the Jagiellonian University are involved in Open Access initiatives and emphasizes that researchers are both creators and users of open educational resources. Based on the observation made at the Library of Physics at the Jagiellonian University, changes of information needs of the library users, first of all students of the first and second year of study in mathematical sciences who participated in the First Workshop in Physics, has been discussed. A case study was conducted to observe changing patterns of use of the handbook I Pracownia fizyczna [The first workshop in physics] edited by A. Magiera. At first the handbook was published in print and afterwards it was made accessible on-line from the University home page. Observation and research into the use of that one document (in printed and e-version) by real and potential users of the library resulted in an attempt to determine relationships between traditional forms of publication and spreading of open network resources.

Polish abstract

Dokonano krótkiej prezentacji niektórych polskich i zagranicznych otwartych repozytoriów wiedzy, w których są gromadzone materiały z nauk ścisłych, zwłaszcza z fizyki. Pokazano, w jaki sposób naukowcy z Instytutu Fizyki UJ angażują się w ruch Open Access, podkreślając, że są oni zarówno twórcami, jak i użytkownikami otwartych zasobów edukacyjnych. Na podstawie obserwacji prowadzonych w Bibliotece Instytutu Fizyki UJ prześledzono, jak zmieniały się potrzeby informacyjne użytkowników, zwłaszcza studentów pierwszego i drugiego roku kierunków matematyczno-przyrodniczych, uczestniczących w zajęciach I Pracowni Fizycznej. Zwrócono uwagę na zmiany zachowań informacyjnych czytelników, które były spowodowane najpierw opracowaniem i wydaniem podręcznika I Pracownia fizyczna, pod redakcją A. Magiery, a później udostępnieniem treści tej publikacji na stronie internetowej I Pracowni Fizycznej UJ. Wykorzystując wyniki badań statystycznych i obserwacje prowadzone wśród rzeczywistych i potencjalnych użytkowników biblioteki, dokonano próby określenia relacji między tradycyjnymi formami publikowania a rozpowszechnianiem otwartych zasobów w sieci.

Item type: Conference paper
Keywords: otwarte zasoby edukacyjne, uniwersytet otwarty, biblioteka akademicka, użytkownicy biblioteki, badanie potrzeb użytkowników, statystyka biblioteczna, open educational resources, open university, academic library, users of the library, research of users’ needs, library statistics
Subjects: B. Information use and sociology of information
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Marta Stąporek
Date deposited: 20 Jul 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17364

References

[1] GAJEWSKI, R.R., Otwarte zasoby edukacyjne – kto się boi e-? W: e-mentor [on-line]. 2008, nr 3 [Dostęp 10.05.2011]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/554

[2] GALWAS, B., Otwarte Uniwersytety, Otwarte Zasoby Edukacyjne – Edukacja na progu XXI wieku [on-line]. Portal Wiedzy Informatycznej [Dostęp 10.05.2011]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/arth/realizacja_projektu/202/

[3] GRODECKA, K., ŚLIWOWSKI, K., Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Koalicja Otwartej Nauki, 2010. (Przewodnik dostępny na licencji Creative Commmons Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

[4] HOFMOKL, J.W. i in., Przewodnik po otwartej nauce, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. (Przewodnik dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska). ISBN 978-83-917150-4-8

[5] KAMIŃSKA, J., Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych wybranych bibliotek uczelni technicznych w Polsce i na świecie – przegląd z perspektywy doświadczeń Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. W: GANIŃSKA, H. (red.), II Wspólna Konferencja: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych [on-line]. Świnoujście 2008. [Dostęp 10.05.2011]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.library.put.poznan.pl/konf_idn/publik.html

[6] MAGIERA, A. (red.), I Pracownia Fizyczna, Kraków: Instytut Fizyki UJ, 2006. ISBN 83-7308-763-X

[7] MAGIERA, A. (red.), I Pracownia Fizyczna, wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Instytut Fizyki UJ, 2007. ISBN 978-83-7308-763-7

[8] MAŁOLEPSZY, M., Otwarte zasoby edukacyjne – jakie niosą korzyści? Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych [on-line]. 2008, nr 8 (103–112). [Dostęp 10.05.2011]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.sceno.edu.pl/print_content.php?dsid=&cms_id=2435&ctr=c&tr=&lang=pl

[9] WOJCIECHOWSKI, J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa: Wydaw. SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-38-9


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item