Εννοιολογική διεύρυνση ερωτημάτων με τη χρήση θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Μάστορα, Άννα and Μονόπωλη, Μαρία and Καπιδάκης, Σαράντος Εννοιολογική διεύρυνση ερωτημάτων με τη χρήση θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη., 2010 . In 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 3-5 Νοεμβρίου, 2010. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
19libconf_submission_18.pdf

Download (253kB) | Preview

English abstract

This study is part of our broader research focusing on conceptual query expansion. Our goal is to examine whether current structures of Knowledge Organisation Systems (KOSs) reflect users’ perception of knowledge representation in order to verify under which circumstances the KOSs can ameliorate the query expansion process. For our study we focused on non-expert users using a relational KOS, namely the EUROVOC thesaurus. To test our hypotheses we proceeded with an empirical study during which the participants had to conduct specific searches in the Evonymos Ecological Library database. Our metrics showed that only 15.0% of the submitted terms were unique and that the search terms mainly contained one or two words. Furthermore, 60.5% of the submitted terms were matched to Thesaurus’ terms. We conclude that for conceptual query expansion using a thesaurus the polysemy of words is a serious obstacle, which is hard to deal with because of the limited search words used for each query. This is because the limited search words do not serve for safe conceptual matching both among the search terms and between the search terms and terms from the hierarchy of the Thesaurus. Future research will try to answer whether this problem is solved with the synchronous use of multiple KOSs during the query expansion or with conceptual query clustering techniques.

Greek abstract

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της έρευνάς μας με αντικείμενο την εννοιολογική διεύρυνση ερωτημάτων (conceptual query expansion). Στόχος είναι να δούμε κατά πόσο οι υπάρχουσες δομές των Συστημάτων Οργάνωσης της Γνώσης (ΣΟΓ) ανταποκρίνονται στην αντίληψη για την αναπαράσταση της γνώσης που έχουν οι χρήστες, ώστε να εξετάσουμε σε ποιες περιπτώσεις μπορούν αυτά να χρησιμεύσουν στη διεύρυνση των ερωτημάτων. Κατά την έρευνα επικεντρωθήκαμε σε μη-ειδικούς χρήστες και σε ένα σχεσιακό ΣΟΓ, το Θησαυρό EUROVOC. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνάς μας εφαρμόσαμε εμπειρική μελέτη στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνταν να εκτελέσουν αναζητήσεις στη βάση δεδομένων της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης. Η έρευνα έδειξε ότι μόλις το 15,0% των όρων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μοναδικοί καθώς και ότι, στην πλειοψηφία τους, οι χρήστες δομούν όρους αναζήτησης που αποτελούνται από ελάχιστες λέξεις. Επιπλέον, από τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν από τους χρήστες, το 60,5% εντοπίστηκε στο Θησαυρό. Καταλήγουμε ότι για τη διεύρυνση των ερωτημάτων με τη χρήση Θησαυρού αποτελεί σημαντικό εμπόδιο η πολυσημία των λέξεων, η οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί καθώς οι περιορισμένες λέξεις που δομούν τους όρους αναζήτησης δεν προσφέρονται για ασφαλή εννοιολογική συσχέτιση, αρχικά μεταξύ των χρησιμοποιούμενων όρων και κατόπιν με όρους από την ιεραρχία του Θησαυρού. Μελλοντική έρευνα αποτελεί το αν αυτό αντιμετωπίζεται με την ταυτόχρονη χρήση περισσότερων ΣΟΓ κατά τη διεύρυνση των ερωτημάτων ή με την εννοιολογική συσταδοποίηση ερωτημάτων.

Item type: Conference paper
Keywords: Σύνθεση και ανασύνθεση ερωτημάτων, εννοιολογική διεύρυνση ερωτημάτων, Συστήματα Οργάνωσης της Γνώσης (ΣΟΓ), γνωσιακή πολυ-αναπαράσταση, query formulation and reformulation, conceptual query expansion, Knowledge Organisation Systems (KOSs), cognitive poly-representation
Subjects: I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
L. Information technology and library technology
L. Information technology and library technology > LM. Automatic text retrieval.
Depositing user: Anna Mastora
Date deposited: 05 Aug 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17396

References

- ALLAN, J. [et al] (2003). Challenges in information retrieval and language modeling: report of a workshop held at the center for intelligent information retrieval, University of Massachusetts Amherst, September 2002. SIGIR Forum 37, 1 (Apr. 2003), p31-47.

- AULA, A. (2003). Query formulation in web information search. In: Isaias, P. and Karmakar, N. Proceedings of IADIS International Conference WWW/Internet 2003. Portugal: IADIS Press. p403-410.

- BARSKY, E. & BAR-ILAN, J. (2005). From the search problem through query formulation to results on the web. Online Information Review. 29 (1), p75-89.

- BELKIN, N. J., ODDY, R. & BROOKS, H. (1982). ASK for Information Retrieval. Journal of Documentation. 38 (1), p61-71. & 38 (2) p145-164

- COLARIC, S.M.. (2003). Instruction for web searching: an empirical study. College & Research Libraries. 64 (2), p111-122.

- DOERR, M. (2001). Semantic problems of thesaurus mapping. Journal of Digital Information. 1 (8).

- EFTHIMIADIS, E.N. (1996). Query expansion. ARIST. 31, pp.121-187.

- GRAY, J.G., GRAY, N., HALL, C.W. & OUNIS, I. (2010). Finding the right term: retrieving and exploring semantic concepts in astronomical vocabularies. Information Processing and Management. 46 (4), p470-478.

- INGWERSEN, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of a cognitive IR theory. Journal of Documentation. 52 (1), 3-50.

- JANSEN, B.J., SPINK, A., BATEMAN, J. & SARACEVIC, T. (1998). Real life information retrieval: a study of user queries on the web. SIGIR Forum. 32 (1), p5-17.

- JANSEN, B. (2000). An investigation into the use of simple queries on Web IR systems. Information Research: an Electronic Journal. 6 (1).

- JOHO, H., SANDERSON, M. & BEAULIEU, M. (2004). A Study of User Interaction with a Concept-Based Interactive Query Expansion Support Tool. In: Advances in Information Retrieval. Berlin / Heidelberg: Springer. p42-56.

- NICHOLAS, D., HUNTINGTON, P. & JAMALI, H.R. (2008). User diversity: as demonstrated by deep log analysis. The Electronic Library. 26 (1), p21-38.

- RIEH, S.Y. & XIE, H. (2006). Analysis of multiple query reformulations on the web: the interactive information retrieval context. Information Processing and Management. 42, p751-768.

- SHIRI, A. & REVIE, C. (2006). Query expansion behavior within a thesaurus-enhanced search environment: a user-centered evaluation. JASIST. 57 (4), p462-478.

- SILVERSTEIN, C., HENZINGER, M., MARAIS, H. & MORICZ, M. (1999). Analysis of a very large AltaVista query log. SIGIR Forum. 33 (1), p6-12.

- SPINK, A. & COLE, C. (2006). Human Information Behavior: integrating diverse approaches and information use. JASIST. 57 (1), p25-35.

- TUDHOPE, D., BINDING, C., BLOCKS, D. & CUNLIFFE, D. (2006). Query expansion via conceptual distance in thesaurus indexed collections. Journal of Documentation. 62 (4), p509-533.

- WILSON, T.D. (1997). Information behaviour: an interdisciplinary perspective. Information Processing and Management. 33 (4), p551-572.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item