Nowe role i specjalności pracowników bibliotek : broker informacji

Kowalska, Małgorzata Nowe role i specjalności pracowników bibliotek : broker informacji., 2008 . In X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność", Toruń (Poland), 9-11 June 2008. (Unpublished) [Presentation]

[img]
Preview
Text
Broker.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The presentation deliberates on new librarians’ roles and specializations. The author outlines the particulars of an information broker profession, describes his workshop and the scope of activity. Sinse appropriate education and practical experience is of crucial importance, the presentation mentions relevant studies offered by schools and universities in this field in Poland. Suitable qualifications redefine the role of a librarian who can create, deliver and assess the quality of information.

Polish abstract

Jednym z wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się biblioteka XXI wieku, jest wykreowanie nowego wizerunku bibliotekarza. Zmieniające się zachowania czytelników, sprawiają, że już dziś następuje przekształcanie bibliotekarza udzielającego informacji w bibliotekarza dostarczającego wiedzy, który zamiast prostego zapewniania dostępu do informacji przeobraża się w bardziej aktywną pomoc w jej zdobywaniu. Zmiana ta uwidacznia się w nowych, różnorodnych rolach bibliotekarzy, takich jak: wytwórcy informacji, redaktorzy portali, specjaliści informacji lokalnej, trenerzy uczący biegłości w posługiwaniu się informacją, czy wreszcie brokerzy informacji. Referat przybliża specyfikę zawodu brokera informacji, charakteryzuje jego warsztat pracy i zakres działalności. Autorka próbuje rozstrzygnąć, jak dalece zawód ten odbiega od zawodu bibliotekarza, kto jest najlepszym kandydatem do tego zawodu i czy obecna oferta dydaktyczna polskich szkół i uczelni przygotowuje do jego wykonywania.

Item type: Presentation
Keywords: information broker, information specialist, education, bibliological studies
Subjects: G. Industry, profession and education. > GE. Staff.
G. Industry, profession and education. > GG. Curricula aspects.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
Depositing user: PhD Małgorzata Kowalska
Date deposited: 16 Aug 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17431

References

1. Broker informacji. W: Słownik stanowisk [on-line] [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74896,2973366.html.

2. Broker informacji. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [on-line] [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Broker_informacji.

3. Cisek S., Broker informacji: istota zawodu [on-line]. E-LIS [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://eprints.rclis.org/archive/00012296/01/Cisek_broker_informacji_ istota.pdf.

4. Co sądzisz o... Bibliotekarz, biznesmen, informatyk? Przedstawiciel jakiej profesji będzie najlepszym brokerem informacji? [on-line]. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.pu.kielce.pl/infobroker/.

5. Drzewiecki M., Brokerzy informacji, Poradnik Bibliotekarza 2000, nr 10, s. 7-9.

6. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalizacja Broker Informacji [on-line]. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.wsus.pl/index.php/uczelnia/1,1,3,12,308.

7. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność broker informacji [on-line]. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.wsh.pl/ index.php?Kategoria=13&Artykul=140.

8. Gryguc E., Profesjonalista w świecie informacji. Gazeta IT [on-line] 2003, nr 6 (14) [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://archiwum.gazeta-it.pl/2,8,663,index.html.

9. Hollender H., Nauczyciel bibliotekarz szkolnym brokerem informacji [on-line]. Elbląskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy: Nauczyciel bibliotekarz wobec rozwoju technologii informacyjnych, Elbląg, 16 maja 2007 r., Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://wmbp.edu.pl/uploads/File/ Konferencja/Abstrakt_Hollender.htm.

10. Infobroker [on-line]. Centrum Nauki i Biznesu Żak w Łodzi [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.zak.edu.pl/pl/szkoly_policealne_jednoroczne/infobroker/.

11. Infobroker [on-line]. GoldenInfo. Centrum Infobrokerskie [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.goldeninfo.pl/infobroker/.

12. Infobrokerstwo [on-line]. Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.ateneum.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view &id =218&Itemid=205.

13. Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie, praca zbiorowa pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro i W. Daszewskiego, Warszawa: Wyd. SBP, 2002.

14. Jazdon A., O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach [on-line]. Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy: Zawód bibliotekarza i współpraca różnych sieci, Leszno, 6 listopada 2003 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny

w WWW: http://www.mbpleszno.pl/STRONA204.HTM.

15. Kamińska M. H., Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007 [on-line]. Infobrokerstwo.pl [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?Option =com_content&task=view&id=196&Itemid=49#_ftn1.

16. Król A., Broker informacji – powstawanie nowego zawodu, Zagadnienia Naukoznawstwa 2004, nr 1, s. 63-76.

17. Miś B., Zawód Infobroker. Wiedza i Życie [on-line] 2001, nr 4 [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://archiwum.wiz.pl/2001/01042700.asp.

18. Nowak E.P., Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1, s. 51-63.

19. Perlik E., Zawody przyszłości w Polsce i Unii Europejskiej a konieczność kształcenia ustawicznego [on-line]. Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.ckp-radomsko.neostrada.pl/Zawody%20przysz%B3o % 9Cci% 20w%20Polsce% 20i%20Unii%20Europejskiej.htm.

20. Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej [on-line]. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.lis.uw.edu.pl/sp/psziti/psziti.htm.

21. Radwański A., Zdetronizowana królowa wieku informacji. O kondycji informacji naukowej. Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie [on-line] 2004, nr 19 [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/radwan.html.

22. Reitz J. M., information broker. W: ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science [on-line] [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://lu.com/odlis/ odlis_I.cfm#.

23. Sikora M., Broker informacji/infobroker [on-line]. Sikor.net [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.sikor.net/broker/tekst.php?id=10&%20kategoria=3.

24. Szczepańska B., Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości. Biuletyn EBIB [on-line] 2002 nr 11 (40) [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php.

25. Technik informacji naukowej [on-line]. Policealne Studium Reklamy w Lublinie [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.proedu.pl/index.php?option=com_content &task =view&id=45&Itemid=37.

26. Waśkiewicz A., Infobroker jako zawód [on-line]. Infobrokerstwo.pl [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task =view&id=66&Itemid=49.

27. Wielicka I., Łowcy wiedzy. Infobrokerstwo – nowa dziedzina, nowa profesja, nowy rynek [on-line]. e-Fakty [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.e-fakty.pl/ index.php?option=com_content&task=view&id=4804&Itemid=7.

28. Wojewódzki T., Infobroker a infobroker systemowy [on-line]. Infobrokerstwo.pl [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com _content&task=view &id=202&Itemid=62,

29. Zawody przyszłości – dla kogo będzie praca za 10 lat [on-line]. Gazeta.pl [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w WWW: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74785,3610602.html.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item