„Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Formuła wydawnicza – profil – perspektywy

Ciszewska, Wanda A. and Kowalska, Małgorzata „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Formuła wydawnicza – profil – perspektywy., 2012 [Preprint]

[img]
Preview
Text
TSB.pdf

Download (727kB) | Preview

English abstract

Since 2008, the staff of the Institute of Scientific Information and Book Studies at Nicolaus Copernicus University in Torun established the scientific journal entitled “Bibliological Studies of Torun”. The basic idea of this periodical is publication of works that represent different disciplines of library and information science. Another role is to serve the wide LIS community and provide a platform for presentation of scientific achievements as well as a forum for exchange of experiences and discussion. The following paper presents brief information about the editorial staff, co-workers, publishing features and subject areas covered by “Bibliological Studies of Torun” between 2008 and 2012.

Polish abstract

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” to czasopismo naukowe dedykowane różnym subdyscyplinom bibliologii. Periodyk, ukazujący się od roku 2008 jako półrocznik, ma służyć szerokim kręgom bibliologicznym i stanowić pewnego rodzaju platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji. Artykuł przedstawia krótkie informacje o redakcji i współpracownikach czasopisma, zasadach publikowania i dziedzinach reprezentowanych w tekstach opublikowanych w periodyku w latach 2008–2012.

Item type: Preprint
Keywords: Toruńskie Studia Bibliologiczne, czasopisma naukowe, analiza treściowa, analiza ilościowa, Bibliological Studies of Toruń, academic journals, qualitative analysis, quantitaive analysis
Subjects: C. Users, literacy and reading.
C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
Depositing user: PhD Małgorzata Kowalska
Date deposited: 16 Aug 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17432

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. Czasopisma naukowe – zmierzch czy transformacja?, Warszawa 2007.

2. Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów, red. A. Królczyk, Kórnik 2010.

3. Kopernikańska.pl. E-księgarnia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [online] [dostęp: 10.04.2012], dostępny w Internecie: http://www.kopernikanska.pl/.

4. Mittermaier B., Rola czasopism w rozwoju nauki i technologii: perspektywa niemiecka, „Przegląd Mechaniczny” 2010, nr 6, s. 47–50.

5. O Wydawnictwie [online] [dostęp: 10.04.2012], dostępny w Internecie: http://www.wydawnictwoumk.pl/index.php?a=cms&dzial=3&kategoria=2.

6.Od redakcji, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2008, nr 1, s. 7–8.

7. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach [online] [dostęp: 10.04.2012], dostępny w Internecie: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf.

8. Przyłuska J., Jak ocenić rangę czasopisma naukowego? Praktyczne wykorzystanie bazy SCOPUS [online] [dostęp 10.04.2012], dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2010/99/a.php?przyluska.

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz. U. 2007, nr 205, poz. 1489 z późn. zmian.

10. Ujednolicone zasady oceny czasopism, z dnia 25 listopada 2011 r. [online] [dostęp: 10.04.2012], dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Dzialalnosc_statutowa/20111125_zasady_glowne.pdf.

11. Umowa z autorem dzieła zbiorowego [online] [dostęp: 10.04.2012], dostępny w Internecie: <http://www.wydawnictwoumk.pl/zasoby/File/Umowa_z_autorem_dziela_zbiorowego_.pdf.

12. Załącznik nr 1 – Kryteria oceny czasopism naukowych [online] [dostęp: 10.04.2012], dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Dzialalnosc_statutowa/20111125_zalacznik_nr_1.pdf.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item