Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych

Kowalska, Małgorzata Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych., 2011 [Preprint]

[img] Text
Książka w mediach.pdf

Download (330kB)

English abstract

Today, participation in culture is dominated by well-known and popular media such as television, radio and Internet. This kind of media attack reverses the public from the printed word. This is demonstrated by research conducted by the National Library for the Ministry of Culture and National Heritage which shows that only 44% of Poles declare any contact with books throughout the year. Furthermore, 46% of them have not read not only books, but even articles longer than three pages. From year to year the share of book-related issues declines in the national media. This paper introduces issues of the presence of books - as a subject of reflection and dissemination of literature - in the framework programs of television channels (TVP 1, TVP 2, TVP Kultura, TVN, Polsat), the radio (PR 1, PR 2, PR 3, PR 4, RMF FM, Radio ZET) and various websites. The author outlines the basic assumptions set out by the Ministry of Culture and National Heritage in a document called "The Reading Development Program for 2011-2020" which is to serve as a remedy for the poor state of reading in Poland. The author discusses also "The Republic of Books" initiative, designed to ensure the presence of books and libraries in Polish media as well as create a coalition of public and commercial media.

Polish abstract

W dzisiejszych czasach uczestnictwo w kulturze zdominowane zostało przez znane i popularne środki przekazu takie, jak: telewizja, radio i Internet. Ten swoisty atak mediów powoduje odwrót społeczeństwa od słowa drukowanego. Dowodzą tego badania przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z których wynika, że jakikolwiek kontakt z książką w ciągu roku deklaruje zaledwie 44% Polaków, a aż 46% nie przeczytało nie tylko książki, ale nawet dłuższego niż trzy strony artykułu. Z roku na rok maleje także udział problematyki okołoksiążkowej w ogólnopolskich mediach. Referat przybliża kwestie obecności książki – jako przedmiotu refleksji i popularyzacji literatury – w programach ramowych stacji telewizyjnych (TVP 1, TVP 2, TVP Kultura, TVN, Polsat) i radiowych (PR 1, PR 2, PR 3, PR 4, RMF FM, Radio ZET) oraz w różnego rodzaju serwisach internetowych. Autorka nakreśla także podstawowe założenia przygotowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako remedium na niski stan czytelnictwa w Polsce – „Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2011–2020” oraz omawia inicjatywę „Republika Książki”, mającą zapewnić obecność książki i bibliotek w polskich mediach oraz stworzenie koalicji mediów publicznych i komercyjnych.

Item type: Preprint
Keywords: mass media, recepcja książki w mediach, book as a subject of reflection, book as a subject of dissemination of literature
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EA. Mass media.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: PhD Małgorzata Kowalska
Date deposited: 16 Aug 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17433

References

1. [mik], Książki łączą ludzi. „Życie Warszawy” [on-line] z dn. 6.12.2010 r. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/2,541178.html.

2. Aktualny ranking słuchalności (czerwiec–sierpień 2011) [on-line]. Radio Track. Komitet Badań Radiowych [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.radiotrack.pl/index.php/wyniki/ranking.html.

3. Budkiewicz E., Książka w Internecie, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie” 2003, nr 3, s. 4–12.

4. Chymkowski R., Wyłączeni z kultury pisma. Komentarz do badań społecznego zasięgu książki [on-line]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010, 5 s. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1297852774.pdf.

5. Czubkowska S., Programy tv, które przyciągnęły najwięcej widzów i wpływów z reklamy w 2010 r. Gazeta Prawna [on-line] z dn. 4.01.2011 r. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/475810,programy_tv_ktore_przyciagnely_najwiecej_widzow_i_wplywow_z_reklamy_w_2010_r.html.

6. Dawidowicz-Chymkowska O, Koryś I., Społeczny zasięg książki 2010 [on-line]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010, 4 s. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/ download/document/1297852803.pdf.

7. E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, red. B. Płonka-Syroka i M. Staszczak, Wrocław 2008.

8. Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku [on-line]. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2011, 201 s. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2011/informacja_2011_2.pdf.

9. Inicjatywa [on-line]. Republika Książki [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.republikaksiazki.pl/inicjatywa.

10. Internet a psychologia, red. nauk. W. J. Paluchowski, Warszawa 2009.

11. Ipsos w Polsce [on-line] [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ipsos.pl/.

12. Kauwer E., Misja, fikcja czy pragmatyzm? Programy o książkach w polskiej telewizji publicznej – wybrane aspekty, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007, s. 495–502.

13. Kotuła S., Czy programy telewizyjne o książkach mogą być przedmiotem zainteresowań bibliologii?, [w:] Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej, red. D. Degen, M. Fedorowicz, Toruń 2009, s. 237–244.

14. Kotuła S., Przegląd telewizyjnych programów o książkach, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 27, s. 17–19.

15. Kotuła S., Wartościowanie książki w programie telewizyjnym „Książki z górnej półki”, [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”, red. G. Szpila, Kraków 2007, s. 249–254.

16. Misja Telewizji Polskie S.A. jako nadawcy publicznego [on-line]. Warszawa: Telewizja Polska S.A., 1994, 5 s. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://ww2.tvp.pl/include/docs/2005/01/05/ misja_TVP.pdf.

17. Muc A., Książka religijna w Internecie, „FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2005 (dr. 2006), nr 1/2, s. 131–138.

18. Myśli i hasła, oprac. W. Dąbrowska, „Bibliotekarz” 1946, nr 3, s. 66.

19. Najpopularniejsze stacje radiowe w I półroczu 2010 r. [on-line]. wirtualnemedia.pl [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-stacje-radiowe-w-i-polroczu-2010-r.

20. Net Track [on-line]. Milward Brown [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.millwardbrown.com/Locations/Poland/Uslugi/Badania_ Syndykatowe/Net_Track.aspx.

21. Niemojewski M., Książka na małym ekranie, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 4–17.

22. Nowakowska I., Słowniki języka polskiego w internecie, Warszawa 2009.

23. O nas [on-line]. Gemius S.A. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gemius.pl/pl/o_firmie.

24. O PBI [on-line]. Polskie Badania Internetu [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pbi.org.pl/.

25. Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, red. M. Komza, K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń, Wrocław 2005.

26. Obraz konsumpcji mediów w Polsce 2010 [on-line]. Slideshare [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/PBCzyt/ipsos-konsumpcja-mediow.

27. Obraz konsumpcji mediów w Polsce 2010... oraz Internet w Polsce I-VI 2011 [on-line]. e-Gospodarka.pl [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.egospodarka.pl/69172,Internet-w-Polsce-I-VI-2011,1,39,1.html.

28. Opis badania [on-line]. Radio Track. Komitet Badań Radiowych [dostęp 25 października 2001]. Dostępny w World Wide Web: http://www.radiotrack.pl/index.php/ badanie/obadaniu.html.

29. Pakt dla Kultury [on-line]. Obywatele Kultury [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://obywatelekultury.pl/2010/12/pakt-dla-kultury-tekst-jednolity/.

30. Pawłowski R., Pegaz w odstawkę?, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 261, s. 11.

31. Psychologiczne konteksty internetu, red. nauk. B. Szmigielska, Kraków 2009; Wokół mediów ery Web 2.0, red. nauk. B. Jung, Warszawa 2010.

32. Raporty [on-line]. Polskie Badania Internetu [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pbi.org.pl/index.php/ida/42/.

33. Reisner J., Udział w rynku, wielkość i struktura widowni (wiek, wykształcenie) programów telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Polonia) i koncesjonowanej (TVN, Polsat, TV4, Puls) w II kwartale 2010 roku [on-line]. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2010, 12 s. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/udzial_wiel_struk_ ii_kw10_2.pdf.

34. Studia nad językiem, informacją i komunikacją, red. W. Krzemińska, P. Nowak, Poznań 2003.

35. Ślaska K., Lektury w internecie, „Nowe Książki” 2008, nr 12, s. 81.

36. Włodarski J., Książka w Internecie – biblioteki cyfrowe i nie tylko, „Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji” 2008, nr 6, s. 25–28.

37. Wrycza J., Galaktyka języka Internetu, Gdynia 2008.

38. Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2011 [on-line]. Gemius S.A. [dostęp 25 października 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2011-09-20/01.

39. Zając M., Promocja książki dla dzieci w Internecie, wybrane zjawiska, [w:] Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji: sztambuch przyjaciół profesor Joanny Papuzińskiej, red. nauk. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 349–359.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item