Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni

Ciszewska, Wanda A. and Kowalska, Małgorzata Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni. Studia Gdańskie, 2011, vol. 29, pp. 431-457. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Seria Kukuryku.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

When in 1947 the communist regime have taken the action to control the book market and to subordinate the private sector to the central communistic headquarters, so after that many publishing houses clearly limited or suspended their activities. Such a fate shared Fable and the Fairy Tales Publishing House (Wydawnictwo Bajek i Baśni) from Krakow, which had been published “Kukuryku” series of books for children. Even though in some editorial respect their items did not belong to the model one, they played the educational function and promote reading as well. They became the perfect archive material that documenting the effort of running a private publishing house in post-war era and the restrictions caused by the policy makers.

Polish abstract

Kiedy w roku 1947 władze komunistyczne podjęły działania zmierzające do opanowania rynku książki i podporządkowania sektora prywatnego centralnemu ośrodkowi dyspozycyjnemu, wiele oficyn wydawniczych w wyraźny sposób ograniczyło bądź zawiesiło swoją działalność. Takie losy podzieliło także Wydawnictwo Bajek i Baśni z Krakowa, publikujące serię dla dzieci „Kukuryku”, a w jej ramach książeczki dla najmłodszych. Mimo że pod względem edytorskim nie należały one do wydawnictw wzorcowych, pełniły funkcje edukacyjne i wychowawcze oraz propagowały czytelnictwo. Stały się także doskonałym materiałem dokumentującym trudy prowadzenia prywatnej działalności wydawniczej w warunkach powojennych i w dobie ograniczeń wprowadzanych przez decydentów.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: children's publishing, books for children, Krakow, Fable and the Fairy Tales Publishing House, Wydawnictwo Bajek i Baśni, “Skarb Bajek i Baśni”, “Kukuryku. Wesołe Bajki i Powiastki”, “Senzacja”, “Biblios”
Subjects: C. Users, literacy and reading.
E. Publishing and legal issues.
E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
E. Publishing and legal issues. > EC. Book selling.
Depositing user: PhD Małgorzata Kowalska
Date deposited: 16 Aug 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17434

References

1. Aleksiewicz A., Drukarstwo w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815–1860, Warszawa – Wrocław 1976,

2. Bibliografia literatury dla dzieci 1945–1960. Literatura polska, red. A. Łasiewicka, Warszawa 1963,

3. Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992,

4. Biliński L., Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej, Warszawa 1977,

5. Bolesta-Kukułka K., Gra o władzę a gospodarka. Polska 1944–1991, Warszawa 1992,

6. Bromberg A., Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce w Ludowej w latach 1944−1964, Warszawa 1966,

7. Cygańska J., seria, w: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, pod red. K. Głombiowskiego, B. Świderskiego, H. Więckowskiej, Wrocław 1976, s. 270,

8. Dippel S., O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976,

9. Dunin J., Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991,

10. Góra B., Woźniakowski K., Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939−1945, Kraków 2008,

11. Jędrych A., Polskie serie wydawnicze i paraliterackie 1901−1939. Cz. 1. Wykaz serii, Łódź 1991,

12. Kondek S. A., Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 1993,

13. Łasiewicka A., F. Neubert, Bibliografia literatury dla dzieci 1945–1960. Przekłady adaptacje, Warszawa 1971,

14. Morawska A., Serie wydawnicze w Polsce Ludowej, Warszawa 1971,

15. Pazyra S., Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1970,

16. Pieczątkowski F., Banek Zygmunt, w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1986, s. 15–16,

17. [Pięćset] 500 lat drukarstwa w Krakowie. Katalog wystawy, Kraków 1974,

18. Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy wykaz druków wydanych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1947, Warszawa 1955,

19. Rogoż M., Kraków i Lwów jako ośrodki wydawnicze literatury dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Kraków − Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, T. 9, cz. 1, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 134−147,

20. Schmager G., Teodorczuk Władysław, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź 1972, s. 900–902;

21. Seria, w: Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971, sz. 2147–2148.

22. Serie wydawnicze. Informacja o publikacjach seryjnych w polskim ruchu wydawniczym, Warszawa 1962

23. Sowiński J., Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473–1939, Wrocław 1996,

24. Stankiewicz W., Siekierski S., Kształtowanie się polityki wydawniczej w minionym trzydziestoleciu, „Roczniki Biblioteki Narodowej” 1974, s. 77–105,

25. Ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych z dn. 6 maja 1945 r. Dziennik Ustaw RP 1946 nr 17, poz. 97,

26. Woźniakowski K., Jawny polskojęzyczny ruch wydawniczy Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939−1945: nowa próba syntetycznego spojrzenia, w: B. Góra, K. Woźniakowski, Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939−1945, Kraków 2008, s. 5−56,

27. Woźniakowski K., W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939−1945), Kraków 1997,

28. Zaremba J., Było i tak. Wspomnienia, Wrocław 1976,

29. Zmroczek J., Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zapiski Historyczne” 1992, z. 100, s. 209–231.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item