Kütüphaneci Eğitiminde Mentorluk Uygulaması: Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi Örneği

Çelik, Sönmez Kütüphaneci Eğitiminde Mentorluk Uygulaması: Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Bilgi Dünyası, 2011, vol. 12, n. 2. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
PDF
Mentorluk_2011_bd.pdf

Download (554kB) | Preview

English abstract

With libraries being one of the key elements in information retrieval, the education of the librarian is gaining importance. The mentoring implementation provides an institutional framework in the education of the library personnel, especially in the progression of their cognitive skills into production. This framework provides a positive effect on the awareness and creative thinking skills of the library personnel. Nowadays, with knowledge being transferred into the electronic environment and with the advancement of information sources, mentoring proves to be a significant tool which offers the potential to contribute significantly to the evolution and overall competence of libraries. Therefore through the adoption of such a system Doğuş University ensures the education of the library personnel via mentoring and the contribution of the mentoring application to the service performance of libraries.

Turkish abstract

Bilgiye erişimde temel ögelerden biri olan kütüphanecilerin eğitimi günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Mentorluk uygulaması çalışanların eğitiminde, özellikle düşünme becerilerinin üretime aktarılmasında kuramsal bir çerçeve sağlamaktadır. Bu çerçeve çalışanların farkındalık ve yaratıcı düşünme becerileri üzerinde olumlu yönde etkiler yaratmaktadır. Bilginin hızla elektronik ortama göç ettiği, bilgi kaynaklarının şekil değiştirdiği günümüzde, kütüphanelerin değişim yaratma yetkinliğine katkıda bulunabilecek önemli uygulamalardan biri mentorluktur. Bu nedenle çalışmada, mentorluk uygulaması ile kütüphane personelinin eğitimi ve mentorluk uygulamasının kütüphanelerin hizmet verimliliğine katkılarının neler olabileceği değerlendirilmiştir. Doğuş Üniversitesi Kütüphanesinde geliştirilen çeşitli düzeylerdeki mentorluk programlarının uygulanması sonucunda, yeni personelin eğitiminde ve kütüphanenin hizmet verimliliğinde olumlu yönde geri bildirimler sağladığı gözlenmiştir.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: Mentoring, universitylibraries, librarian, personal education, library services, productivity, Dogus University library, Mentorluk; üniversite kütüphaneleri, kütüphaneci, personel eğitimi, kütüphane hizmetleri, verimlilik, Doğuş Üniversitesi kütüphanesi
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Director Sönmez ÇELİK
Date deposited: 22 Sep 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17620

References

Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim : durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara, Pegem.

Bayır, D. (2007). Kütüphane ve bilgi merkezlerinde insan kaynakları yönetimi: performans değerlendirme sistemleri ve Koç Üniversitesi Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı.

Bosch , E.K., Ramachandran, H., Lu´Evano, S., Wakiji, E. (2010). The resource team model: an innovative mentoring program for academic librarians. New Review of Academic Librarianship, 16: 57–74.

Culpepper, J.C. (2000). Mentoring academic librarians: the ultimate in career guidance. College & Undergraduate Libraries, Cilt 7, Sayı 2, 71-81.ss.

Çukadar, S., Gültekin, G., Çelik, S., Kahvecioğlu, K. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: mevcut durum ve gelecek. Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Holt, İ. ve Kızılaslan, D. (2004). Kütüphanecilikte sürekli eğitim uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi örneği. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, Ankara (Turkey),21-24 October 2004 içinde. (Editörler F. ÖZDEMİRCİ, S. ARSLANTEKİN) Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. [Erişim adresi: <<http://eprints.rclis.org/ bitstream/10760/5874/1/SurekliEgitim.pdf>>. Erişim tarihi: 25.05.2010].

Kram, K.E. (1983). Phases of the mentor relationship. Academy of Management Journal, December, 26. cilt, 4. sayı, 608-625.ss.

Kuyper-Rushing, L. (2001). A formal mentoring program in a university library: components of successful experiment. The Journal of Academic Librarianship, cilt 27, sayı 6, 440-446.ss.

Lee, M. (2009). Growing librarians: mentorship in an academic library. Library Leadership & Management, vol. 23, no. 1. Winter, 31-37.ss.

Navitas Eğitim, Danışmanlık ve koçluk hizmetleri. (2010). Yönetimde Koçluk ve Mentorluk. AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy / Kadıköy-İstanbul. [Erişim adresi: http://www.navitas-tr.com]

Özkalp, E., Kırel, Ç, Sungur, Z, Cengiz, A.A. (2006). Örgütsel toplumsallaşma sürecinde mentorluk ve mentorun yeri ve önemi: Anadolu Üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir inceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2) 55-69.ss.

Ptolomey, J. (2008). Mentoring: supporting the library and information professional? Health Information & Libraries Journal, December, cilt. 25 Sayı 4, 309-312.ss.

Stueart, R.D., Sullivan, M. (2010). Developing library leaders : a how to do it manual for coaching, team building, and mentoring library staff. New York: Neal - Schuman Publishers Inc.

Uçkun, G. ve Kılınç, İ. (2007). Koçluk ve mentorluk. Ankara, Ürün Yayınları.

The University of Delaware (2009). The University of Delaware Library Assembly of Professional Staff: Mentoring Program Guidelines and Procedures. Erişim adresi: <<http://www.lib.udel.edu/udlaps/ activities/mentoring.htm>>. Erişim tarihi: [18.05.2011].

Wojewodzki, C., Stein, L. & Richardson, T.‚ (1998). Formalizing an informal process: developing a mentoring program in a university library. Technical services quarterly, 15 (3), 1-19.ss.

Yılmaz, B. (2008). Türkiye’de halk kütüphaneleri bölge seminerleri: “iyi uygulama örneği” olarak bir deneyimin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 22 (1) 107-128.ss.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item