Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum ve Gelecek

Çukadar, Sami and Gürdal, Gültekin and Çelik, Sönmez and Kahvecioğlu, Kerem Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Mevcut Durum ve Gelecek., 2011 . In Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Turkey, 27-29 May 2011. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
uyk2011_s_2426_2439.pdf

Download (404kB) | Preview

English abstract

University libraries are institutions that, by continuously flourishing on new information resources and presenting the latest scientific findings, directly support the education provided by and the research and academic studies conducted at universities in line with the universities’ missions and functions. Moreover, university libraries significantly contribute to creating course contents and to enabling students and researchers attain the required skills to effectively search-access-use-evaluate information resources available in print and digital environments. In this regard, university libraries should be sufficiently equipped with fundamental elements such as facilities, personnel and collections in order to fulfill their missions and objectives. This study aims to provide the fundamental elements of university libraries and to analyze the current status in Turkey in order to discuss the relevant primary issues and suggest solutions.

Turkish abstract

Üniversite Kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve işlevlerine paralel olarak üniversitede yapılan öğretimi, araştırmayı, akademik çalışmaları doğrudan destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynakları ile gelişen ve bilimin son verilerini kullanıma sunan kurumlardır. Ayrıca üniversite kütüphaneleri, ders programlarının içeriğinin oluşturulmasında, öğrenci ve araştırmacıların basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını etkin biçimde arama-erişim-kullanım-değerlendirme becerilerinin kazandırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, üniversite kütüphanelerinin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bina, bütçe, personel, koleksiyon gibi temel unsurların yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Bu çalışmada, üniversite kütüphanelerinin temel unsurları ve Türkiye’deki mevcut durum incelenerek, konu ile ilgili temel sorunlar irdelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Item type: Conference paper
Keywords: Üniversite kütüphaneleri, yükseköğretim, bilgi kaynakları, araştırma; University libraries, higher education, information sources, research
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FC. Finance.
F. Management. > FE. Personnel management.
F. Management. > FF. Funding.
F. Management. > FG. Local government.
G. Industry, profession and education. > GD. Organizations.
G. Industry, profession and education. > GE. Staff.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
H. Information sources, supports, channels. > HO. e-books.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: Director Sönmez ÇELİK
Date deposited: 23 Sep 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17632

References

ANKOS, (2010). Workshop : Kullanım istatistiklerinin stratejik analizi. Erişim adresi: <http://2010.ankos.gen.tr/TR/Program.html>. Erişim tarihi: 06.04.2011.

ANKOS, (2011a). Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu: Genel bilgi. Erişim adresi: < http://www.ankos.gen.tr/genel/genel-bilgi-168>. Erişim tarihi: 03.04.2011.

ANKOS, (2011b). Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu: e-kaynak yönetim sistemi. Erişim adresi: <http://online.ankos.gen.tr/giris.php?index>. Erişim tarihi: 03.04.2011. [erişim şifre ile gerçekleştirilir].

ARL (2011). ARL Statistics 2008–2009. (Derleyenler ve editörler Martha Kyrillidou, Shaneka Morris). Washington, DC , Association of Research Libraries.

Atılgan, D. (2008). Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 22. cilt, 4. sayı, 451-458.ss.

Bilgiye yatırım-birlikteliğin gücü : Mustafa İnan Kütüphanesi. (2008). E. İnan, S. İnce, A. Kaygusuz [yay. haz.]. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Çelik, A. (1991). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin sorunları. Türk Kütüphaneciliği, 5. cilt, 2. sayı, 59-68.ss.

Çelik, A. (1994). Yeni üniversitelerde kütüphane sorunu. Türk Kütüphaneciliği, 8. cilt, 4. sayı, 266-271.ss.

Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye'de durum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı.

Cihangir, Y. (2010). Avrupa Birliği bilgi toplumu projeleri ve üniversite kütüphaneleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı.

Çukadar, S. (1999). Toplam kalite yönetiminin kütüphanelerde uygulanması : İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi için toplam kalite yönetimi sisteminin geliştirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı.

Çukadar, S. ve Çelik, S.. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4. cilt, 1. sayı, Ocak, 31-42.ss.

Faulkner-Brown, H. (1997). Some thoughts on the design of major library buildings. Intelligent library buildings: Proceedings of the tenth seminar of the IFLA section on library buildings and equipment The City Library of the Hague 27-29 August 1997 içinde 1-10.ss. Netherland, IFLA.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1951). Resmi Gazete. Kanun numarası: 5846. Kabul tarihi: 05/12/1951.

Karakaş, S. (1999). Üniversite kütüphanesi kullanıcılarının beklentileri ve kullanıcı tatmini. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Dergisi, 39. Cilt, 1-2. sayı, 1999, 57-66.ss.

Kaygusuz, A. (2008). Universities and university libraries in Turkey. LIBER Quarterly, 18 (3/4), December 480-492.ss.

Küçükcan, B. (2007). Üniversitelerde kütüphane binaları kullanım verimliliğinin yapı biyolojisi açısından incelenmesi. İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007.

ÖSYM, (2010). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2009 - 2010 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri. Erişim adresi: <http://www.osym.gov.tr/belge/1-11320/2008-2009-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri-kit-.html>, Erişim tarihi: 05.04.2011.

Sezgen, D. A. (1992). Ankara’da üniversite kütüphane binaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23. cilt, 4. sayı, 742-768.ss.

Toplu, M. (1992). Üniversite kütüphanelerinin bilimsel araştırmadaki işlevi ve Türkiye gerçeği: 2. Türk Kütüphaneciliği, 6. cilt, 2. sayı, 89-107.ss.

Tunçkanat, H. (1989). Araştırma olgusu ve üniversite kütüphanelerinin üniversite içindeki yeri. Türk Kütüphaneciliği, 3. cilt, 4. sayı, 189-195.ss.

TÜBİTAK-ULAKBİM, (2011). Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL). Erişim adresi: < http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ekual/>, Erişim tarihi: 05.04.2011.

TÜİK, (2006). Kültür istatistikleri 2005. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu.

TÜİK, (2007). Kültür istatistikleri 2006. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu.

TÜİK, (2008). Kültür istatistikleri 2007. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu.

TÜİK, (2009). Kültür istatistikleri 2008. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu.

TÜİK, (2010). Kültür istatistikleri 2009. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu.

Türk Kütüphaneciler Derneği, (1995). “2000’e beş kala kütüphaneciliğimiz ve bilgi hizmetlerindeki sorunlarımıza çözüm önerileri”, Türk Kütüphaneciliği, 9. cilt, 1. sayı 1, 65-77.ss.

Wim, R. (1997). The central library of the hague in the most prominent place in the city. M.F. Bisbrouck ve M. Chauveinc (editör). Intelligent library buildings: Proceedings of the tenth seminar of the IFLA section on library buildings and equipment The City Library of the Hague 27-29 August 1997 içinde 12-27.ss. Netherland, IFLA.

Withers, F.N. (1988). Kütüphane hizmeti standartları (milletlerarası bir inceleme), (Çev. Sönmez Taner, Aysel Tan). Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.

YÖK (2010). Yükseköğretim Kurulu: İstatistikler. Erişim adresi: <http://www.yok.gov.tr/>. Erişim tarihi: 09.04.2010.

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü (2010). İstatistikler: 2002-2010 yılları arasında kurulan eğitim birimleri. Erişim adresi: <http://yogm.meb.gov.tr/istatistikler.htm>. Erişim tarihi: 07.04.2011.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item