Ποιοτικοί Δείκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και Διαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασμός.

Μελετίου, Αριστείδης and Κατσιρίκου, Ανθή Ποιοτικοί Δείκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και Διαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασμός., 2005 . In 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), Νοεμβρίου 2005. [Conference paper]

[img] PDF
Ποιοτικοί Δείκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών.pdf

Download (272kB)

English abstract

The methodology could be applied to the collection assessment in conjunction with the subject disciplines, the faculties, the academic departments, as well as could be applied to the kind of resources in conjunction with the users’ status and their scientific interest. Another application of this method examines the impact of imbalanced fluctuation of sub- collections of the library, i.e. the electronic collection against printed or a subject discipline over another one. These phenomena affect the whole prestige of the library, regarding the resources, the organization, the substitution or supplement of services and the staff development into new services and actions.

Greek abstract

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο όγκος των πληροφοριών που έχουν σχέση με δεδομένα διαχείρισης βιβλιοθηκών αυξάνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, κάτι που καθιστά αρκετά δύσκολη τη διαδικασία ανάλυσής τους με απώτερο σκοπό τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η παρούσα εργασία στοχεύει στον ορισμό μιας νέας μεθοδολογίας ανάλυσης των αποτελεσμάτων αποτίμησης ποιότητας των ελληνικών βιβλιοθηκών, για τη διάγνωση της υφιστάμενης οργάνωσης και διοίκησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μιας βιβλιοθήκης, αλλά και για την συμβολή στην ευκολότερη και αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων. Η χρήση και ανάλυση με σωστό και μεθοδευμένο τρόπο, κάθε είδους δεδομένων που σχετίζονται με την λειτουργία μια βιβλιοθήκης, η χρήση δεικτών αποτίμησης της ποιότητας των βιβλιοθηκών και ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων τους δίνει σημαντικά συμπεράσματα για τη δομή των Βιβλιοθηκών, γεγονός που οδηγεί στη διαμόρφωση του κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού, για κάθε περίπτωση. Ο όρος δομή αναφέρεται στη λειτουργία της βιβλιοθήκης και περιλαμβάνει τόσο την οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες, όσο και την οργάνωση των διαδικασιών εντός της Βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την κατά το δυνατόν άριστη αξιοποίησή του, καθώς και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Στη συγκεκριμένη ανάλυση θα αναφερθούν μέθοδοι εξόρυξης πληροφορίας από ένα μεγάλο σύνολο λειτουργικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την προσφορά υπηρεσιών και οργάνωσης των σύγχρονων βιβλιοθηκών. Απώτερος σκοπός είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την διαδικασία εξόρυξης που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους (π.χ. συλλογές / αιτούμενες ανάγκες ομάδων χρηστών / πολιτικές κατανομής κονδυλίων για απόκτηση υλικού). Εφαρμογές αυτής της μεθοδολογίας αφορούν την αποτίμηση της συλλογής σε συνδυασμό με τις θεματικές υποδιαιρέσεις, τις σχολές, τα ακαδημαϊκά τμήματα που εξυπηρετεί μια Βιβλιοθήκη, αφορούν επίσης το είδος των πηγών, σε συνδυασμό με τις κατηγορίες των χρηστών, αλλά και την επιστημονική κατεύθυνση αυτών. Μια άλλη εφαρμογή της μεθόδου αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε περίπτωση δυσανάλογης αυξομείωσης ενός υποσυνόλου της συλλογής, π.χ. των ηλεκτρονικών έναντι των έντυπων πηγών ή μιας θεματικής κατηγορίας εις βάρος άλλων ή του συνδυασμού των δύο και που οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν το σύνολο της παρουσίας της βιβλιοθήκης, σε επίπεδο πόρων, οργάνωσης, υποκατάστασης ή συμπλήρωσης υπηρεσιών, ακόμα και εξάσκησης του προσωπικού σε νέες δραστηριότητες.

Item type: Conference paper
Keywords: Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Εξόρυξη Πληροφορίας, Δείκτες Αποτίμησης, Αξιολόγηση, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Human Resources management, Data mining, Assessment Indicators, Performance, Strategic Planning
Subjects: I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
Depositing user: Anthi Katsirikou
Date deposited: 12 Oct 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:24
URI: http://hdl.handle.net/10760/17789

References

- Dunham, Margaret H. 2004. Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγμένα Θέματα Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

- Greaves, F. L., Jr. 1974. The allocation formula as a form of book fund management in selected state-supported academic libraries, Florida State University, unpublished doctoral dissertation.

- Han, J. και Fu, Y. Mining multiple-level association rules in large databases. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 11(5) (1999): 798-805

- Hirota, K. και Pedrycz, W. Fuzzy computing for data mining. Proceedings of the IEEE 87(9) (1999): 1575-1600

- Kao, S.-C. και Chang, H.-C. και Lin, C.-H. Decision support for the academic library acquisition budget allocation via circulation database mining. Information Processing and Management 39 (2003): 133-147.

- Kim, Hyunki. 2005. Developing Semantic Digital Libraries Using Data Mining Techniques, UMI Dissertation Services.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item