Η Οργάνωση των Βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή

Κατσιρίκου, Ανθή Η Οργάνωση των Βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή., 2006 [Preprint]

[img]
Preview
PDF
Library Management in digital age.pdf

Download (233kB) | Preview

English abstract

The paper theme is the concept and the function of the management in a modern library. The four functions of management are the planning, the organization, the direction and the control, the scope of which is adjusted depending on the historical and social conditions. Technological development and telecommunications perplexed the organizational issues although they facilitated the products and services. Concerning the cultural organizations, they can earn a lot of benefits when they are subsequent the organization and function of business organizations. Horizontal administrative structure enhances the responsibility of the employees and their interest, because they contribute in the definition of the objectives, take risks and initiatives and they involve in this way in the organization’s management. Especially in the case of cultural organizations and particularly those in which their purpose is the project management, the team- based organization of work is the most advisable. Under the same concept of cooperation the organizations seek stakeholders from the public and private sector, such as competitors, suppliers, volunteers, sponsors, allies. The paper also describes the organizational chart of a modern academic library, as well as the duties of managers and departments. Finally the leaders’ roles and skills are concluded as consequent of the above description.

Greek abstract

Η παρούσα ασχολείται με τις έννοιες και τις λειτουργίες της διαχείρισης. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος είναι οι τέσσερεις λειτουργίες της διαχείρισης, της οποίας το περιεχόμενο ποικίλει, αναλόγως των ιστορικών συνθηκών. Οι τεχνολογίες και οι τηλεπικοινωνίες περιέπλεξαν τα οργανωτικά θέματα, όσο διευκόλυναν τη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων. Αναφορικά με τους πολιτιστικούς οργανισμούς, μπορούν να κερδίσουν πολλά οφέλη, αν ακολουθήσουν την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρηματικών οργανισμών. Η οριζόντια διοικητική οργάνωση αυξάνει την υπευθυνότητα των εργαζομένων και το ενδιαφέρον τους, αφού συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στόχων, αναλαμβάνουν ρίσκα και πρωτοβουλίες, συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στη διοίκηση. Ειδικά δε, στην περίπτωση των πολιτιστικών οργανισμών και δη εκείνων που το αντικείμενό τους, κατά κανόνα, είναι η ανάληψη και διαχείριση έργων, η διοίκηση με ομάδες είναι η ενδεδειγμένη. Στο ίδιο ομαδικό πνεύμα, εντάσσονται και οι επιδιώξεις των οργανισμών για συνεργασίες με κάθε είδους εταίρους: ανταγωνιστές, προμηθευτές, συμμάχους, εθελοντές, χορηγούς, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του οργανογράμματος μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, την περιγραφή των καθηκόντων των ηγετών της και την παράθεση των τμημάτων της. Οι ρόλοι και οι ικανότητες των ηγετών κλείνουν την παρούσα.

Item type: Preprint
Keywords: Διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών, συνεργασία, ιδεατή οργάνωση, διοίκηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, οργανόγραμμα, ηγέτης, ρόλοι, Management of cultural organizations, virtual organization, management of academic libraries, organizational chart, leadership, roles,
Subjects: F. Management.
Depositing user: Anthi Katsirikou
Date deposited: 12 Oct 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:24
URI: http://hdl.handle.net/10760/17790

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item