Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian): υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βαρδακώστα, Ιφιγένεια and Καπιδάκης, Σαράντος Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian): υπερβολή ή αναγκαιότητα;., 2012 . In 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR), 18-19 Οκτωβρίου 2012. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
Text
GISLibr_Vardakosta.pdf

Download (501kB) | Preview
[img]
Preview
Text
GIS_Libr_21PALC.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Libraries within their role and mission use GIS in order to provide added value services for geographical collections they have developed. Although GIS initially was used by geographers the interdisciplinary aspect of geographic information extended their use in a number of disciplines (e.g. analysis of archaeological data, natural resources management, detect of medical phenomena) turning them into a tool capable of combining different data sources, thus attracting a wide number of users. In the above context, the present work aims primarily to clarify terms such as “geographic information”, “geographical collections”, “geospatial data” and “geographical information systems” as international literature indicates. Furthermore it will attempt the outline of geospatial collection development policy role and librarians’ as well in building services associated with this type of information. As the development of technology and open access offers to users multiple possibilities of utilizing the provided information, librarians by evaluating their current needs and requirements that arise, make respective broadening and strengthening of their skills in order to remain effective in dealing with the variety of their duties.

Greek abstract

Οι βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής τους χρησιμοποιούν τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις οργανωμένες γεωγραφικές συλλογές τους. Αν και τα GIS χρησιμοποιούνταν αρχικά αποκλειστικά από γεωγράφους, ο διαθεματικός χαρακτήρας της γεωγραφικής πληροφορίας επέκτεινε τη χρήση τους σε ένα μεγάλο αριθμό επιστημών (π.χ. ανάλυση αρχαιολογικών δεδομένων, διαχείριση φυσικών πηγών, ανίχνευση ιατρικών φαινομένων), μετατρέποντας τα σε ένα εργαλείο με δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών πηγών δεδομένων, προσελκύοντας έτσι έναν μεγάλο αριθμό χρηστών. Στο παραπάνω πλαίσιο η παρούσα εργασία σκοπό έχει πρώτιστα να αποσαφηνίσει όρους όπως «γεωγραφική πληροφορία», «γεωγραφικές συλλογές», «γεωχωρικά δεδομένα» και «γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα» στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έτσι όπως καταγράφονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Παράλληλα, θα επιχειρήσει την σκιαγράφηση του ρόλου των πολιτικών ανάπτυξης γεωχωρικών συλλογών όπως και αυτόν του βιβλιοθηκονόμου στην ανάπτυξη υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό το είδος της πληροφορίας. Καθώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανοικτή πρόσβαση προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών από τους χρήστες, οι βιβλιοθηκονόμοι αξιολογώντας τις τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις που δημιουργούνται, προβαίνουν σε αντίστοιχη διεύρυνση και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους προκειμένου να παραμείνουν αποτελεσματικοί στην διεκπεραίωση των πολυποίκιλων καθηκόντων τους.

Item type: Conference paper
Keywords: Βιβλιοθηκοόμος Γεωγραφικών Συλλογών, Γεωγραφικές Συλλογές, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πολιτικές Ανάπτυξης Γεωχωρικών Συλλογών, GIS Librarian, Geographical Collections, Academic Libraries, Geospatial Collection Development Policies
Subjects: D. Libraries as physical collections.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management.
F. Management. > FH. Reorganization.
H. Information sources, supports, channels.
L. Information technology and library technology
Depositing user: Ιφιγένεια Βαρδακώστα
Date deposited: 29 Dec 2012 16:56
Last modified: 02 Oct 2014 12:24
URI: http://hdl.handle.net/10760/18120

References

1) Μανιάτης, Γ. (1996). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης-Κτηματολογίου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

2) Abresch, J. e.a (2008). Integrating Geographic Information Systems into Library Services: a guide for academic Libraries. Hershey, London: IGI Global.

3) American Library Association (1987). Guide for writing a bibliographer’s manual, collection management and development guide No1, ALA, Chicago

4) Andrew, P., Hughes, T. & Weimer, K. (2008). Map, GIS and Cataloging / Metadata Librarian Core Competencies. Available at: http://connect.ala.org/files/40685/magertcorecomp2008_pdf_4a58a5c08e.pdf.

5) Association of Research Libraries (1977). Collection Development Policies Spec Kit no38, ARL, Washington DC

6) Bostic,M.J. (1988). A written collection development policy : to have and have not. Collection Management, 10(3), pp81-88

7) Di, Liping (2006). The Open GIS Web Service Specifications for Interoperable Access and Services of NASA EOS Data in Qu,J. e.a (eds) Earth Science Satellite Remote Sensing. Berlin, Heidelberg: Springer, pp 220-232.

8) Environmental Protection Agency (EPA) (2009). Environmental Information Exchange Network & Grant Program Glossary. Available at: http://www.epa.gov/Networkg/glossary.html#G

9) Erwin, T. and Sweetkind-Singer, J. (2010). The National Geospatial Archive: a collaborative project to archive geospatial data. Journal of Map and Geography Libraries 6(1), pp. 6-25.

10 )Gabridge, T. (2009). The last mile: Liaison roles in curating science and engineering research data. Research Library Issues, 265, 15-21. Available at: http://www.arl.org/bm~doc/rli-265-gabridge.pdf

11) Gorman,G.E. & Howes, B.R.(1989). Collection development for Libraries. London: Bowker-Saur

12) Hallmark, J. (1998). Education for successful geoscience information specialist. Science & Technology Libraries, 17 (2), pp.81-91

13) Herold, P.(e.a) (1999). Optimizing web access to geospatial data: the Cornell Univ.Geospatial Repository (CUGIR) Available at: http://www.istl.org/99-winter/article2.html

14) Innocenti, P., Vullo, G., & Ross, S. (2010). Towards a digital library policy and quality interoperability framework: the DL.org project. New Review of Information Networking, Vol. 15, pp. 29-53

15) Jenkins,C.& Morley,M. (eds) (1999). Collection Management in Academic Libraries. Hampshire: Gower Publ. 2nd ed.

16) Lamont, M. (1997). Managing geospatial data and services. The Journal of Academic Librarianship, 23(6), pp.469-473

17) Larsgaard, M.L. (1998). Availability of geospatial data through libraries in the United States. in Policy issues in Modern Cartography, chapter 10. pp. 159-184.

18) Longstreth, K. (1995). GIS collection development, staffing and training in The Journal of Academic Librarianship, July, 267-274

19) McGlamery, P. “Foreword” (2008) in Abresch, J. e.a. Integrating Geographic Information Systems into Library Services: a guide for academic Libraries. Hershey, London: IGI Global.

20) Olatunji Olaojo, P. & Akewukereke, M.A. (2006). Collection development policies: ground rules for planning university libraries. Library Philosophy and Practice 9(1) pp.1-5

21) Phadke, D.N. (2006). Geographical Information Systems (GIS) in Library and Information Services. New Delhi: Concept Publishing Co.

22) Sanchez Vignau, B.S. and Presno Quesada, I.L. (2006). Collection development in a digital environment: an imperative for information organizations in the twenty-first century. Collection Building, 25(4), pp.139-144

23) Shuler, J. & Obermeyer, N.J. (2001). Spatial data and data centers. The Journal of Academic Librarianship, 27(5), p.391-393.

24) Soehner, C., Steeves, C., & Ward, J. (2010). E-Science and data support services: A study of ARL member institutions. Available at: http://www.arl.org/bm~doc/escience_report2010.pdf

25) Stone, J. (1999). Stocking your GIS data library. Available at: http://www.istl.org/99-winter/article1.html

26) Vardakosta, I. and Kapidakis, S. (2011). Geospatial collection development policies in academic libraries: a worldwide research. In 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography (ECQTG2011), Athens (GR), September 2-5. Available at: http://eprints.rclis.org/handle/10760/16096#.UEzHI667384

27) Vardakosta, I. and Kapidakis, S. (2012a). Policies for Geospatial Collections: a Research in US and Canadian Academic Libraries, 2012. In 2nd Workshop on Digital Information Management.,Corfu (GR),April 25-26, 2012.

28) Vardakosta, I. and Kapidakis, S. (2012b). GIS services in Academic Libraries in 7th Panhellenic Conference of HellasGIS, Athens, May 17-18. Available at: http://eprints.rclis.org/handle/10760/17447#.UEzHPa67384

29) Vardakosta, I. and Kapidakis, S. (2012c). Geospatial Data in Library Collections. In 5th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Hersonissos, Crete (GR), June 6-8. Available at: http://eprints.rclis.org/handle/10760/17450#.UEzHfq67384

30) Vardakosta, I. and Kapidakis, S. (2012d). Geospatial data collection development policies’ characteristics. In 41st Annual LIBER Conference,Tartu (EE), June 27-30. Available at: http://eprints.rclis.org/handle/10760/17448#.UEzHpq67384

31) United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) (2012) / Future trends in geospatial information management: the five to ten year vision. Available at: http://ggim.un.org/2nd%20Session/Future%20Trends%20Background%20Document.pdf

32) Turton,e.a. (2007). Geographic Information Retrieval from Disparate Data Sources. Available at:

http://www.purdue.edu/discoverypark/vaccine/assets/pdfs/publications/pdf/Geographic%20Information%20Retrieval.pdf

33) Vickery,J. (2004). Making a statement: reviewing the case for written collection development policies. Library Management, 25(8/9), p.337-342

34) Weimer, K. H. & P. Reehling. (2006). A New Model of Geographic Information Librarianship: Description, Curriculum and Program Proposal. Journal of Education for Library and Information Science, 47 (4). 291

35) Wood, R.J. & Hoffmann, F. (1996). Library Collection Development Policies: a reference and writers handbook, Scarecrow pr. Lanham, MD.

36) Wolf, J.H. (2011). Are we doing enough to prepare future librarians to meet the challenges and demand? Available at: http://jenwolf.net/wordpress/wpcontent/uploads/2011/10/Wolf_MLIS_capstone_Dec20111.pdf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item