Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Βαρδακώστα, Ιφιγένεια Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου., 2008 . In 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακής Παιδείας, , Βόλος (GR), 2008. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
Slideshow
inf_lit_Vardakosta_11.pdf - Presentation
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text
InfLiteracy_Vardakosta_08.pdf - Accepted version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (406kB) | Preview

English abstract

The rapid rhythms of technological growth, the acquisition of new sources and methods of information storage and dissemination as well as the provision of library services, requires the education of the users in order to take advantage of these capabilities. Library has a vital role to play as an information centre and it is library that academic community seeks as an ally in its effort to change the way that education is provided which means the transition from the traditional lecture in the development of information-seeking skill as well as information assessment. That’s why, curricula must be shaped to focus so students could develop the kind of skills that they will be needed in their whole life. The achievement of these objectives can be accomplished via the incorporation of information literacy programmes in the curricula. The mission of Library and Information Centre (LIC) of Harokopio University includes the continuous education of users in order to encourage the most optimal exploitation of printed and electronic sources, aiming to serve the learning needs. The particular work, intends to investigate the relation between users education and information literacy, as well as to locate their differences, and finally to describe the user education programme that is provided by the Library and Information Centre of Harokopio University. Seminars are analytically presented as well as the way that they are organized, are held out and evaluated. Furthermore, we underline the points that complicate their complete implementation. Finally, we outline some conclusions and propose some certain actions that Library should incorporate in order to adopt the information literacy model.

Greek abstract

Οι ραγδαίοι ρυθμοί της τεχνολογικής ανάπτυξης, η απόκτηση νέων πηγών, οι μέθοδοι αποθήκευσης και διάθεσης της πληροφορίας καθώς και οι νέες υπηρεσίες που αναπτύσσουν οι Βιβλιοθήκες, απαιτούν την εκπαίδευση των χρηστών τους προκειμένου να επωφεληθούν όλων αυτών των δυνατοτήτων. Η Βιβλιοθήκη έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο ζωτικής σημασίας ως κέντρο πληροφόρησης και είναι αυτή στην οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα επιζητεί έναν σύμμαχο στην προσπάθεια αλλαγής του τρόπου εκπαίδευσης, δηλαδή τη μετάβαση από την παραδοσιακή διάλεξη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης αλλά και αξιολόγησης της πληροφορίας. Επομένως, τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να εστιάζονται στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων των φοιτητών που θα χρησιμοποιούν για όλη τους τη ζωή. Η επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ενσωμάτωσης προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών. Στην αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών, προκειμένου να ενθαρρύνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης. Η συγκεκριμένη εργασία σκοπό έχει αρχικά να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης χρηστών και της πληροφοριακής παιδείας, καθώς και να εντοπίσει τις διαφορές τους, και στη συνέχεια να περιγράψει το πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών που παρέχει η ΒΚΠ του ΧΠ στους χρήστες της. Παρουσιάζονται αναλυτικά ο τρόπος που οργανώνονται, διεξάγονται και αξιολογούνται τα σεμινάρια αυτά, καθώς και τα σημεία που δυσκολεύουν την ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Τέλος, διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα και ενέργειες που θα ενσωματώσει η ΒΚΠ στις λειτουργίες της προκειμένου να υιοθετήσει σταδιακά το μοντέλο της πληροφοριακής παιδείας στις λειτουργίες της.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαίδευση χρηστών, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πληροφοριακή παιδεία, βιβλιοθηκονόμοι, Academic Libraries, User Education, Information Literacy, Librarians, case study, Library and Information Centre of Harokopio University
Subjects: C. Users, literacy and reading.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
D. Libraries as physical collections.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management.
I. Information treatment for information services
Depositing user: Ιφιγένεια Βαρδακώστα
Date deposited: 02 Jan 2013 22:54
Last modified: 02 Oct 2014 12:24
URI: http://hdl.handle.net/10760/18131

References

- Αβραμίδου, Α. και Βαρδακώστα, Ι. (2008) «…Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε…:Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» στο «Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημϊκών Ιδρυμάτων: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

- Αράχωβα, T. (2006) «Εικονικές Βιβλιοθήκες: μέσα ανοικτής πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία, τχ.3,σ.14-38

- Γαϊτάνου, Π. και Ρουγγέρη, Δ-Μ. (2007) «Πληροφοριακή παιδεία και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες» στο «Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης: πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς

- Δουφεξοπούλου, Μ.Γ. (2000) «Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο 21ο αιώνα: η τάση ομογενοποίησης» πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα: ΕΜΠ

- Καπιδάκης, Σαράντος (2004) Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας. Url: http://www.ionio.gr/~sarantos/tab322/tab322.pdf [τελευταία πρόσβαση 9/11/08]

- Μορελέλη-Κακούρη, M. (1998) “Νέο μοντέλο για την εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες» στο «Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού: πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα:ΕΚΠΑ

- Νικητάκης, Μ., Σίτας, Α., και Παπαδουράκης, Γ. (2005) «From library skills to information literacy» In Proceedings 4th International Conference : New horizons in industry, business and education, pages pp. 263-269, Corfu (GR). http://eprints.rclis.org/archive/00005293/

- Ξενίδου-Δέρβου, Κ. (2002) «Εκπαιδεύοντας προσωπικό και χρήστες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες : η περίπτωση του ΑΠΘ» στο «Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία: πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα: Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

- Παντούλη, Ο. και Νιξαρλίδου, Ε. (2002) «Οι φοιτητές και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης σε δύο βιβλιοθήκες του ΑΠΘ» στο “οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης: πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Λάρισα: ΤΕΙ Λάρισας

- Σίτας, Α. (2006) «Η πληροφοριακή παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης» στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία, τχ.3,σ.14-38

- American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. Chicago: The Association, 1989, p.1.

- Bainton, T. (2001) “Information literacy and academic libraries: the SCONUL approach (UK/Ireland)” in 67th IFLA Council and General Conference August 16-25

- Behrens, S.J. (1990) “Literacy and Evolution towards information literacy: an exploratory study” in South African Journal of Library and Information Science, 58(4) p.355-

- Biddiscombe, Richard (1999) ‘Developing the learning support role: some of the challenges ahead’, SCONUL Newsletter 16, Spring, pp 30 - 34

- Breivik,P.S. (1985) “Putting libraries back in the information society in American Libraries 16 (1) p.723-

- Candy, P.C (1993) “The problem of currency: information literacy in the context of Australia as a learning society” in The Australian Library Journal 42 (4), p.278-

- Clougherty,L. e.a. (1998) “The University of Iowa Libraries' Undergraduate User Needs Assessment” in College & Research Libraries 59(6) pp.572-84

- Cowley, J. and Hammond, N. (1987) “Educating information users in universities, polytechnics and colleges” in British Library Research Reviews, 12, p.1

- Ellis, J. and Salisbury, F. (2004) “Information literαcy milestones: building upon the prior knowledge of first-year students” Australian Library Journal

- Fleming, Hugh (ed) User Education in academic libraries.. London: Library Association Publishing Limited, 1990.

- Ivey,R. (2003) “Information literacy: how do librarians and academics work in partnership to deliver effective learning programs?” in Australian Academic Research Libraries 34(2)

- Lupton, M. (2002) 'The getting of wisdom: reflections of a teaching librarian' Australian Academic and Research Libraries 33(2), p75-86

- Mews, Hazel Reader Instruction in colleges and universities: an introductory handbook. London: Clive Bingley, 1992.

- Rashid, A. (1997) “User education in Indian libraries: an assessment” in Library Review, 46(8), pp.561-576

- Sinikara, K. and Farvelainen, L. (2003) “Information literacy development in Finland” in Library Review, 52(7), pp.333-339

- Sonntag, G. and Ohr, D.M. (1996) 'The Development of a Lower- Division, General Education Course-Integrated Information Literacy Program", in College and Research Libraries, 57 (July), p.331

- Sun, P. and Rader, H.(1999) “Academic library user education in China “ in Reference Services Review, 27(1), pp.69-72

- Yu, T. (2003) “A Taiwan college and technical institution library user education survey” in New Library World, 104(9), pp.335-343


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item