The Meridià Portal of the Observatori for Research (OR-IEC): analysis, promotion and communication of Catalan scientific knowledge.

Arguimbau, Llorenç and Cervera, Aldara and Latorre, Robert and Guerrero, Ricard The Meridià Portal of the Observatori for Research (OR-IEC): analysis, promotion and communication of Catalan scientific knowledge. Coneixement i Societat. Knowledge and Society. Journal of Universities, Research and Innovation, 2008, n. 15, pp. 78-103. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
ConeixementiSocietat.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (198kB) | Preview

English abstract

The highly strategic research, development and innovation (R&D&I) cycle is fundamental to scientific knowledge and economic growth. For the cycle to function adequately, relevant R&D&I information has to be managed effectively. In recent years, the Institute for Catalan Studies (Institut d’Estudis Catalans, or IEC) has played an increasingly important role as a consultant to public bodies, primarily by preparing reports and expert opinions on strategic aspects of Catalan science policy. In 1995, the IEC was commissioned by the Autonomous Government of Catalonia (Generalitat de Catalunya) to produce the Catalan Research Reports (Reports de la recerca a Calunya), describing the state of Catalan research in specific knowledge fields. Two volumes have been published to date, covering the six-year period 1990-1995 (24 reports) and the seven-year period 1996-2002 (27 reports). In 2003, in order to support the work involved in producing the second volume, the IEC founded the Catalan Observatory for Research (Observatori de la Recerca de Catalunya). Since then, the Observatory for Research has gradually compiled data on the R&D&I system from all the Catalan linguistic-cultural regions. In 2008 the web portal MERIDIÀ was launched with the aim of serving as a useful and practical tool for an entire spectrum of users, ranging from researchers to interested members of the general public. Users are offered differing levels of access to the portal and its information, ranging from privileged access—by special agreement—for institutions and public bodies to basic access for the public. Rather than offering comparative analyses of entities or researchers, MERIDIÀ aims essentially to serve as a tool for transforming a large quantity of highly dispersed and heterogeneous information on R&D&I activities in Catalonia into accessible knowledge.

Catalan abstract

El cicle de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) ocupa una posició estratègica perquè potencia el coneixement científic i el creixement econòmic. Per al bon funcionament d’aquest cicle, és imprescindible dur a terme una gestió eficaç de la informació. En els darrers anys, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha desenvolupat un paper creixent com a entitat consultora dels agents públics, mitjançant l’elaboració d’informes i dictàmens sobre aspectes estratègics de la política científica catalana. L’any 1995, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, l’IEC engegà el projecte Reports de la recerca a Catalunya, consistent en l’elaboració d’un estudi, per matèries específiques, sobre l’estat de la recerca al Principat. Fins ara se n’han publicat dues edicions, que abasten el sexenni 1990-1995 (vint-i-quatre matèries) i el septenni 1996-2002 (vint-i-set matèries). L’any 2003, per donar suport a les tasques d’elaboració de la segona edició, es va posar en funcionament l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC). De llavors ençà, l’OR-IEC ha anat incorporant dades sobre el sistema R+D+I de tots els territoris de llengua i cultura catalanes. Finalment, el 2008 s’ha posat en marxa el portal web MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació), un servei pensat per ser una eina útil i pràctica per a diferents tipus d’usuaris, des de les persones més especialitzades fins als ciutadans interessats, evidentment amb diferents nivells d’accessibilitat. Per aconseguir aquest objectiu, MERIDIÀ disposa de diferents nivells d’entrada a la informació, des de l’accés privilegiat per a les institucions i els organismes amb els quals s’estableixi el conveni adient, fins a la informació bàsica per al públic. MERIDIÀ no fa anàlisis comparatives entre entitats ni investigadors i pretén ser una eina per transformar en coneixement una gran quantitat de dades disperses i heterogènies sobre les activitats d’R+D+I catalanes.

Spanish abstract

El ciclo de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) ocupa una posición estratégica porque potencia el conocimiento científico y el crecimiento económico. Para el buen funcionamiento de este ciclo, es imprescindible llevar a término una gestión eficaz de la información. En los últimos años, el Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha desarrollado un papel creciente como entidad consultora de los agentes públicos, mediante la elaboración de informes y dictámenes sobre aspectos estratégicos de la política científica catalana. El año 1995, por encargo de la Generalitat de Catalunya, el IEC puso en marcha el proyecto Reports de la recerca a Catalunya, consistente en la elaboración de un estudio, por materias específicas, sobre el estado de la investigación en el Principado. Hasta ahora se han publicado dos ediciones, que abarcan el sexenio 1990-1995 (veinticuatro materias) y el septenio 1996-2002 (veintisiete materias). El año 2003, para dar apoyo a las tareas de elaboración de la segunda edición, se puso en funcionamiento el Observatori de la Recerca del Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC). Desde entonces, el OR-IEC ha ido incorporando datos sobre el sistema I+D+i de todos los territorios de lengua y cultura catalanas. Finalmente, en el 2008 se ha puesto en marcha el portal web MERIDIÀ (Medición de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación), un servicio pensado para ser una herramienta útil y práctica para diferentes tipos de personas usuarias, desde las personas más especializadas hasta la ciudadanía interesada, evidentemente con diferentes niveles de accesibilidad. Para conseguir este objetivo, MERIDIÀ dispone de diferentes niveles de entrada a la información, desde el acceso privilegiado para las instituciones y los organismos con los que se establezca el convenio adecuado, hasta la información básica para el público. MERIDIÀ no hace análisis comparativos entre entidades ni investigadores y pretende ser una herramienta para transformar en conocimiento una gran cantidad de datos dispersos y heterogéneos sobre las actividades de I+D+i catalanas.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: R&D&I, Observatory for Research of the Institute for Catalan Studies (OR-IEC), MERIDIÀ portal, scientific documentation, information service, I+D+i, Observatori de la Recerca del Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC),documentación científica, servicio de información, R+D+I, documentació científica, servei d’informació
Subjects: B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: Llorenç Arguimbau
Date deposited: 22 Feb 2013 17:31
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/18525

References

ARGUIMBAU, Llorenç. “Global trends in research resources and scientific output in microbiology in Spain (1998-2007)”. International Microbiology. Vol. 11 (2008), pp. 213-220.

BELLAVISTA, Joan, et al. Evaluación de la investigación. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997.

BONIFATI, Angela, et al. “Designing Data Marts for Data Warehouses”. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM). Vol. 10, No. 4 (2001), pp. 452-483.

BUNGE, Mario. La investigación científica: su estrategia y su filosofía. 2nd ed. corr. Barcelona: Ariel, 1989.

BUSOM, Isabel (ed.). La situació de la innovació a Catalunya. Barcelona: CIDEM, 2006.

BUSOM, Isabel. “Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I): una perspectiva sobre la situació de Catalunya i Espanya”. Coneixement i Societat. No. 5 (2004), pp. 6-35.

BUSOM, Isabel; LUNA, Carme. “La innovació a Catalunya: indicadors bàsics per a l’anàlisi”. Nota d’economia. No. 82 (2005), pp. 121-145.

CALLON, Michel; COURTIAL, Jean-Pierre; PENAN, Hervé. Cienciometría: la medición de la actividad científica: de la bibliometría a la vigilancia tecnológica. Gijón: Trea, 1993.

CAMARASA, Josep M.; ROCA ROSELL, Antoni. “L’Institut d’Estudis Catalans al llarg de cent anys de polítiques científiques”. Coneixement i Societat. No. 14 (2008), pp. 6-51.

CASTELLET, Manuel; Hernández, Luis Javier; Porti, Joan (coord.). Libro blanco de la topología en España. Bellaterra: Red Española de Topología, 2004.

COSCE. Acción CRECE: Comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España. Madrid: COSCE, 2005.

FECYT. Informe SISE 2007. Madrid: FECYT, 2007.

Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Paris: OECD 2003.

FUENTES, Eulàlia; ARGUIMBAU, Llorenç. “I+D+I: una perspectiva documental”. Anales de documentación. Vol. 11 (2008), pp. 43-56.

Fundación COTEC. Informe COTEC 2008: tecnología e innovación en España. Madrid: COTEC, 2008.

Fundación CYD. Informe CYD 2007. Barcelona: Fundación CYD, 2008.

GORBEA PORTAL, Salvador. Modelo teórico para el estudio métrico de la información documental. Gijón: Trea, 2005.

GUERRERO, Ricard; ARGUIMBAU, Llorenç. “La ciència a Catalunya” [Science in Catalonia]. IN: Esser, Torsten; Stegmann, Tilbert D. (ed.). Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006. Berlin: LIT-Verlag, 2007, pp. 143-156.

GUERRERO, Ricard; ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara. “La ciència a Catalunya, País Valencià i Illes Balears”. L’Espill. No. 26 (2007), pp. 61-70.

Institut d’Estudis Catalans. Perspectives del segle xxi: recerca i pais (cicle de conferències). Barcelona: IEC, 2006.

Institut d’Estudis Catalans. La recerca científica i tecnològica a Catalunya. Barcelona: CIRIT, IEC, 1990.

Institut d’Estudis Catalans. Reports de la recerca a Catalunya 1990-1995. Barcelona: IEC, 1996-2002.

Institut d’Estudis Catalans. Reports de la recerca a Catalunya 1996-2002. Barcelona: IEC, 2006.

LANCASTER, Wilfrid; PINTO, María (ed.). Procesamiento de la información científica. Madrid: Arco Libros, 2001.

MALTRÁS, Bruno. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: Trea, 2003.

MALUQUER DE MOTES, Jordi. La recerca i la innovació a Catalunya l’any 2003. Barcelona: CIRIT, 2008.

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2005-2008. Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, 2005.

Pla de recerca i innovació 2005-2008 [[Catalan] Research and innovation plan 2005-2008]. Barcelona: CIRIT, 2005.

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Científica 2008-2011. Madrid: FECYT, 2007.

Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2001-2006. Generalitat Valenciana, 2002.

Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. 3rd ed. Paris: OECD, 2005.

RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. Introducción a la administración de información. Madrid: Síntesis, 2003.

ROMERO, Joan; RODRÍGUEZ, Inma; ARMADA, Ferran. Informe anual de l’R+D i la Innovació a Catalunya 2008. Barcelona: CIDEM, 2008.

SEBASTIÁN, Jesús; MUÑOZ, Emilio (ed.). Radiografía de la investigación pública en España. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

TRAMULLAS, Jesús (ed.). Tendencias en documentación digital. Gijón: Trea, 2006.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item