Abstrakt ustrukturalizowany jako sposób na uporządkowanie informacji o treści publikacji i rozszerzenie możliwości wyszukiwawczych

Pulikowski, Arkadiusz Abstrakt ustrukturalizowany jako sposób na uporządkowanie informacji o treści publikacji i rozszerzenie możliwości wyszukiwawczych., 2011 . In XI KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ, Zakopane, 20-23.09.2011. (Unpublished) [Presentation]

[img]
Preview
Slideshow
pol.pdf - Presentation

Download (3MB) | Preview

English abstract

Purpose: To indicate advantages of structured abstracts over standard abstracts. Methodology: Based on the analysis of many instructions for authors in the scope of preparing abstracts, the current solutions were shown and compared to the structured abstracts used by Emerald Publishing. In the second research abstracts extracted from Emeraldinsight online database were split into parts to examine if searching selected fields may be helpful for users. Findings: Few journal publishers specify requirements the abstract should meet. Recommendations found are general and thus hard to verify. Splitting abstracts into tagged parts is the best way to control their contents. The research conducted on Emerald abstracts showed that it was worth introducing searching within selected parts of the abstract, in particular within the fields Purpose and Findings. Value: The research results should become an incentive for journal publishers and conference organizers to introduce structured abstract requirements for authors. This will enable a quicker understanding of the content of articles, enhance the quality of publications, and facilitate a new type of bibliographic/abstract database searching.

Polish abstract

Cel badań: Wskazanie, na tle klasycznie tworzonych abstraktów, korzyści płynących z zastosowania abstraktów ustrukturalizowanych. Metodologia: Na podstawie analizy wielu instrukcji wydawniczych dla autorów w zakresie opracowania abstraktu, pokazano funkcjonujące obecnie rozwiązania i zestawiono je z abstraktami ustrukturyzowanymi wydawnictwa Emerald. W drugim badaniu wykorzystano przetworzone abstrakty serwisu Emeraldinsight do sprawdzenia, czy wprowadzenie wyszukiwania w obrębie niektórych elementów abstraktu może być pomocne dla użytkowników systemu. Wyniki: Niewielu wydawców czasopism precyzuje, jakie wymagania powinien spełniać abstrakt. Pojawiające się zalecenia są najczęściej ogólnikowe i z tego względu trudne do weryfikacji. Podział abstraktu na części jest najlepszym sposobem kontroli zawartości. Badanie przeprowadzone na abstraktach serwisu Emeraldinsight pokazało, że warto wprowadzić wyszukiwanie w obrębie poszczególnych części abstraktu, w szczególności Celu (Purpose) i Wyników (Findings) badań. Wartość badań: Wyniki przeprowadzonych badań powinny stać się zachętą dla wydawców czasopism i organizatorów konferencji do wprowadzenia dla autorów publikacji wymogu opracowywania abstraktu w postaci ustrukturyzowanej. Umożliwi to szybszą orientację w treści artykułów, przyczyni się do poniesienia jakości przygotowywanych publikacji, a także pozwoli na wprowadzenie nowego typu wyszukiwań w bibliograficzno-abstraktowych bazach danych.

Item type: Presentation
Keywords: abstrakt, abstrakt ustrukturalizowany, czasopisma, abstract, structured abstract, scientific journals
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
I. Information treatment for information services > IB. Content analysis (A and I, class.)
Depositing user: Arkadiusz Pulikowski
Date deposited: 20 Feb 2013 20:22
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/18628

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item