El capital social com a font d'intel·ligència competitiva a les universitats

Ortoll, Eva and López-Borrull, Alexandre and Cobarsí-Morales, Josep and Garcia-Alsina, Montserrat and Canals, Agustí El capital social com a font d'intel·ligència competitiva a les universitats. UOC Papers, 2008, n. 7. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
Text
ortoll_lopez_cobarsi_garcia_canals.pdf

Download (564kB) | Preview

English abstract

As organisations, universities coexist in an environment that conditions them and makes them change. Adapting to change is both a necessity and a challenge. Consequently, the European Higher Education Area (EHEA) constitutes a shift in the rules of the game in universities, which, together with a greater interrelationship with the employment market and a rise in competitiveness, means that universities need to have a number of mechanisms for detecting change. Therefore, as has been occurring within the business sector for some years, Competitive Intelligence (CI) becomes a tool, which, when rooted in its current role, can help universities with this new adaptation. CI is seen as a process for searching for, selecting, analysing and disseminating information about the environmental elements that may impact on an organisation. The result of this process acts as a support for decision-making and strategic planning. One of the instruments most widely used in CI to obtain strategic value information is the network of relationships and contacts of the organisation and its members. The Social Capital, therefore, is a very important information exchange instrument and may become a valuable resource for organisations. Social Capital is an important factor in CI processes. This article shows the importance of Social Capital and relationship networks as a valuable resource to universities within CI processes and as an aid in adapting to changes in the environment. In terms, it is proposed as valuable tool in the design and adaptation of a university’s qualifications catalogue

Catalan abstract

Les universitats, com qualsevol organització conviuen en un entorn que les condiciona i les fa canviar. Adaptar-se als canvis de l’entorn és una necessitat i un repte alhora. L’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) significa per al món universitari un sacseig de les regles de joc, la qual cosa, juntament amb una interrelació més gran amb el mercat laboral i un augment de la competitivitat, condueix les universitats a la necessitat de disposar d’uns mecanismes de detecció de canvis. Com ja ocorre en el teixit empresarial des de fa anys, la intel·ligència competitiva (IC) esdevé una eina que, embeguda dins el seu funcionament habitual, pot ajudar les universitats en aquesta nova adaptació. La IC s’entén com el procés de cerca, selecció, anàlisi i difusió d’informació sobre els elements de l’entorn que poden impactar una organització, en què el producte resultant del procés serveix de suport a la presa de decisions i a la planificació estratègica. Un dels instruments més emprats en IC per a obtenir informació de valor estratègic el constitueix la xarxa de relacions i contactes de l’organització i els seus integrants. D’aquesta manera, el capital social es configura com un factor important dins els processos d’IC, atès que és un instrument d’intercanvi d’informació molt important i pot esdevenir un recurs valuós per a les organitzacions. El capital social es configura com un factor important dins els processos d’IC. En aquest article es posa de manifest la importància del capital social i les xarxes de relacions com a recurs valuós per a les universitats, dins dels processos d’IC i per tal d’adaptar-se als canvis d’entorn. En concret, s’analitza el seu potencial com a eina de suport en el procés de disseny i l’adaptació del catàleg de titulacions d’una universitat

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: EHEA, Social Capital, Competitive Intelligence, Universities, Capital social, Inteligencia competitiva, Universidades
Subjects: F. Management.
Depositing user: Dr Alexandre López-Borrull
Date deposited: 11 Mar 2013 16:25
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/18745

References

BATES, A. W. (2000). Managing Technological Change: Strategies for College and University Leaders. San Francisco: Jossey-Bass.

BERGERON, P.; HILLER, C.A. (2002). «Competitive Intelligence». Annual Review of Information Science and Techonology. vol. 36, pàg. 353-390.

COBARSÍ, J. (2005). El sistema d’informació de campus per a estudiants en les universitats espanyoles: caracterització i anàlisi [tesi doctoral]. Universitat de Girona. [Data de consulta: 07/08/2008].

http://www.tdx.cesca.es/TDX-0607106-131443/index.htm

CONSELL EUROPEU DE LISBOA (2000). Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000: Conclusiones. [Data de consulta: 07/01/2008].

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm

COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES (2003). El papel de las universidades en la Europa del Conocimiento. Brusselles: COM.

CRONIN, B. (2006). «The Intelligent Campus: Competitive Intelligence and Strategic Planning». A: 20th Annual Conference of the Indiana Association for Institucional Research (INAIR). Indiana.ED

INSSON, L.; MALONE, M. S. (1997). Intellectual Capital. Realizing your company’s true value by finding its Hidden Brainpower. Nova York: Harper Collins Plublishers

FERNÁNDEZ, S.; RODEIRO, D.; RUZO, E. (2005). «La lucha por la supervivencia: competitividad de la oferta de universidades». Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa. vol. 14, núm. 1, pàg. 77-94.

HUOTARI, M. L.; WILSON, T. D. (2001). «Determining organitzational information needs: the Critical Success Factors approach» [article en línia].

Information Research. vol. 6, núm 3. [Data de consulta: 07/01/08].

http://informationr.net/ir/6-3/paper108.htm

l

JAWORSKI, B. J.; MACINNIS, D.; KOHLI, A. (2002). «Generating Competitive Intelligence in Organizations». Journal of Market-Focused Management.vol. 5, pàg. 279-307

LIU, C.; OPPENHEIM, C. (2006). «Competitive Intelligence and the Development Strategy of Higher Education in Tianjin, China» Information Development. vol. 22, núm. 1, pàg. 58-63.

MODREGO, A. (2007). «El uso de la Inteligencia Competitiva en la planificación de la I+D de los organismos públicos de investigación». Ponència. A: La Inteligencia Competitiva: factor clave para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

NAHAPIET, J.; GHOSHAL, S. (1998). «Social Capital, Intellectual Capital, and the Organitzational Advantge». The Academy of Management Review.vol. 23, núm 2, pàg. 242-266.

PELTONIEMI, M.; UORI, E. (2005). «Competitive Intelligence and co-evolution within an organization population». Ponència. A: Proceedings of The 6th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2005). Limerick (Irlanda).

RAJANIEMI, K. (2007). «Internet-based scanning of the competitive environment». Benchmarking An International Journal. Vol. 14, núm. 4, pàg. 465-481


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item