Підготовка фахівців для книж­кової галузі України: традиції та новації

Соляник, Алла Підготовка фахівців для книж­кової галузі України: традиції та новації. Вісник Харківської державної академії культури, 2011, n. 32, pp. 116-125. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
solanyk_kadry.pdf - Published version

Download (157kB) | Preview

English abstract

History and current development trends and transformation directions of the content and institutional elements of the higher bibliology education in Ukraine are determined. Factors for improving the quality of specialists training in publishing and book distribution sphere are outlined.

Ukrainian abstract

Охарактеризовано історичні джерела та сучасні тенденції розвитку змістових й організаційних засад вищої книгознавчої освіти в Україні, визначено фактори підвищення рівня підготовки фахівців для сфери книговидання та книгорозповсюдження.

Russian abstract

Охарактеризованы исторические истоки и современные тенденции развития содержательных и организационных основ высшего книговедческого образования в Украине, определены факторы повышения качества подготовки специалистов для сферы книгоиздания и книгораспространения.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: higher bibliology education in Ukraine, fundamentalisation, unification and standardization of education content, formation of professional competence of bibliologist
Subjects: G. Industry, profession and education. > GH. Education.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
Depositing user: Serhii Nazarovets
Date deposited: 14 Mar 2013 17:03
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/18803

References

1. Базаров Т. Ю. Компетенции будущего: Квалификация? Компетентность (критерии качества)? / Т. Ю. Базаров // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. — 2007. — Вип. 29. — С. 108–111.

2. Берестова Л. И. Новые образовательные технологии в учебном процессе / Л. И. Берестова // Телекоммуникации и информатизация образования. — 2002. — №6. — С. 46–47.

3. Вахрушева Т. Ю. Теоретичні основи інтерактивної технології навчання / Т. Ю. Вахрушева // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. — К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. — Вип. 44. — С.19–22.

4. Гендина Н. И. Высшее образование и вызовы динамично меняющегося мира / Н. И. Гендина // Науч. и техн. б-ки. — 2008. — № 2 — С. 25–30.

5. Дмитренко Т. О. Інтеграція педагогіки і теорії соціальних комунікацій (методологічний аспект) / Т. О. Дмитренко // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лютого 2009 р. : у 2-х ч. — Х., 2009. — Ч. 1. — С. 37–39.

6. Ковальчук Г. Книгознавча концепція П. Й. Ярковського (до джерел історії вітчизняної бібліологічної науки) / Галина Ковальчук // Наук. пр. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 3. — С. 167–175.

7. Мигонь К. Наука о книге: Очерк проблематики : пер. с польского / К. Мигонь. — М. : Книга 1991. — 198 с.

8. Паршукова Г. Компетенции современного библиотекаря в контексте европейских квалификационных рамок / Г. Паршукова // Библиотечное дело. — 2008. — №20. — С. 22–25.

9. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2006. — 656 с.

10. Правотворов В. А. Профессиональная культура специалиста и динамика ее формирования на этапе «вуз¬производство» / В. А. Правотворов // Вестник Харьковск. ун-та. — 1985. — № 5. — С. 18–32.

11. Про національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002 №347/2002) // Вища освіта в Україні : нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А. П. Зайця, В. С. Журавського. — К. : Форум, 2003. — С. 232–249.

12. Рижак Л. Система освіти в Україні та її перспективи: філософський аналіз / Л. Рижак // Вісн. Львів. ун-ту : серія «Філософські науки». — Вип. 6. — С. 16–26.

13. Старовойтова О. Р. Компетентностный подход в подготовке специалистов для школьных библиотек / О. Р. Старовойтова // Школьная библиотека. — 2007. — № 6–7. — С. 56–66.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item