Kształcenie infobrokerów w Toruniu

Kowalska, Małgorzata Kształcenie infobrokerów w Toruniu. Folia Toruniensia, 2011, vol. 11, pp. 125-134. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Infobrokerzy.pdf

Download (3MB) | Preview

English abstract

According to the analyses made by the Interdepartmental Group for Forecasting the Demand for Work existing by the Governmental Center for Strategic Studies in Poland, by 2020 the number of people employed in the agricultural, mining, transport and fuel sectors will have dramatically fallen. The fastest-developing branches will be computer science, telecommunication, the Internet and information technologies. Thus, the profession of information broker — a specialist commissioned to look for information and make it available — will belong to the group of jobs with the so-called "positive increasing trend". Meeting the requirements of the changing labor market, Polish universities and colleges offer courses for those who are interested in getting new qualifications and running their own commercial information activity. The article presents the educational offer in this field for the academic year 2010/2011 . Apart from the offer and general characteristics of the syllabus of courses for information brokers, the article discusses the results of the evaluation carried out among students — future information brokers — in Torun.

Polish abstract

Według analiz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę istniejącego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, w Polsce do końca 2020 r. drastycznie spadnie liczba osób zatrudnionych w sektorze rolniczym, górniczym, transportowy i paliwowym. Obszarami rozwijającymi się najszybciej będą z kolei informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informacyjne. Zgodnie z tymi przewidywaniami, do zawodów posiadających tzw. „pozytywny trend wzrostowy” należał będzie broker informacji – specjalista wyszukujący i udostępniający informacje na zlecenie. Wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku pracy, polskie uczelnie uruchamiają szereg propozycji kształcenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji i prowadzeniem komercyjnej działalności informacyjnej. Artykuł prezentuje ofertę dydaktyczną polskich uczelni publicznych i niepublicznych w tym zakresie realizowaną w roku akademickim 2010/2011. Poza zestawieniem propozycji edukacyjnych oraz ogólną charakterystyką treści nauczania na studiach infobrokerskich, opracowanie omawia wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród adeptów nowego zawodu w Toruniu.

German abstract

Nach einer Analyse der Ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zur Prognose von Arbeitsnachfrage, das beim Regierungszentrum für Strategische Studien angesiedelt ist, wird die Zahl der im Landwirtschafts-, Bergbau-, Transport- und Brennstoffsektor beschäftigen Personen in Polen bis Ende 2020 drastisch sinken. Die sich am schnellsten entwickelnden Bereiche werden Informatik, Telekommunikation, Internet und Informationstechnologien sein. Gemäss diesen Vorhersagen wird zu den Berufen mit einem sog. ,,positiven Wachstumstrend“ der Informationsbroker gehören - ein Fachmann, der bei entsprechendem Auftrag Informationen sucht und zugänglich macht. Den Bedürfnissen eines sich verändernden Arbeitsmarktes entgegenkommend, starten polnische Universitäten eine Reihe von Bildungsangeboten für Personen, die daran interessiert sind, neue Qualifikationen zu erwerben und ein kommerzielles Informationsgewerbe zu betreiben. Der Artikel präsentiert das didaktische Angebot polnischer öffentlicher und nichtöffentlicher Universitäten in diesem Bereich, das im akademischen Jahr 2010/2011 realisiert wird. Außer einer Aufstellung der Bildungsangebote sowie einer allgemeinen Charakteristik des Lehrinhaltes eines Infobroker-Studiums enthalt die Abhandlung die Ergebnisse der Evaluierungsuntersuchungen, die unter den Adepten des neuen Berufes in Thorn durchgeführt wurden.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: broker informacji, infobroker, kształcenie, programy studiów, badania ankietowe, information brokers, cirricula of LIS, surveys analysis
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
B. Information use and sociology of information > BZ. None of these, but in this section.
G. Industry, profession and education. > GG. Curricula aspects.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
Depositing user: PhD Małgorzata Kowalska
Date deposited: 20 Mar 2013 15:34
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/18816

References

1. Cisek S., Broker informacji: istota zawodu [on-line]. E-LIS [dostęp 26 kwietnia 2011]. Dostępny

w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/archive/00012296/01/Cisek_broker_informacji_istota. pdf.

2. Kamińska M. H.,, Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007 [on-line]. Infobrokerstwo.pl [dostęp 26 kwietnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id= 196&Itemid=49.

3. Lisowska B., Uczelnie będą śledzić losy byłych studentów. Gazeta prawna [on-line] z dn. 19 kwietnia 2011 r. [dostęp 26 kwietnia 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/506369, uczelnie_beda_sledzic_losy_ bylych_studentow.html.

4. Plan studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Studia stacjonarne II stopnia [on-line]. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego [dostęp 26 kwietnia 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inib.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=d111b047-0ef4-4596-aa82-50e696bbfc67&groupId=1017121.

5. Pluta-Olearnik M., Rozwój usług informacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2006.

6. Podyplomowe studium infobrokerstwo [on-line]. Ateneum – Szkoła Wyższa [dostęp 26 kwietnia 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ateneum.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view &id=218&Itemid=250.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item