Dawna i współczesna prasa krakowska na warsztatach badaczy

Kolasa, Władysław Marek Dawna i współczesna prasa krakowska na warsztatach badaczy., 2011 . In 350 lat prasy polskiej 1661-2011, Kraków (Poland), 18 January 2011. [Presentation]

[img]
Preview
Text
kolasa_p.pdf - Presentation

Download (2MB) | Preview

English abstract

Presentation includes a systematic review of the achievements of research on the history of the press in Krakow

Polish abstract

Prezentacja obejmuje systematyczny przegląd dokonań badawczych nad dziejami prasy krakowskiej.

Item type: Presentation
Keywords: prasa, badania, historiografia, Kraków, press, history, historiography, research, Kraków, Poland, Cracow
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EA. Mass media.
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 20 Apr 2013 09:35
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/19018

References

100-lecie "Przeglądu Lekarskiego", „Przegląd Lekarski” 1964, nr 4/5, s. 241-291;

A Dudek: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej : 1989-1995. Kraków 1997

A. Aleksiewicz: Drukarstwo w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815-1860. Warszawa 1976, passim [4].

A. Bańdo: Marian Dąbrowski i legenda "Ilustrowanego Kuriera Codziennego", [w:] Kraków - Lwów. T. 6, cz. 2. Kraków 2003. s. 195-206;

A. Bańdo: Nie tylko krew na pierwszej stronie : problematyka kulturalna na łamach "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w latach 1918-1939. Kraków 2006;

A. Buck: Od "Walki" do "Czarno na białym" : uwagi o prasie literackiej młodych Krakowa w l. 1945-1960, [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku. [T. 1]. Kraków 1988, s. 222-244;

A. Dziadzio: Społeczne i polityczno-ideowe oblicze "Przeglądu Polskiego" w latach 1866-1870, „Studia Historyczne” 1988, z. 2, s. 191-215.

A. F. Grabski: Zarys historiografii polskiej. Poznań 2006, s. 198-230;

A. Faber-Chojnacka: Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1995 [3] (na bazie rozprawy doktorskiej WSP w Krakowie) i in.

A. Garlicka: Organizacja akcji prasowej Naczelnego Komitetu Narodowego, RHCzP T. 3, z. 2 (1964), s. 86-144 [5]

A. Garlicki: Rodzaje konfiskat prasowych w Krakowie w latach 1900-1914, „Przegląd Historyczny” 1963, z. 3, s. 457-472 [5];

A. Garlicki: Założenie tygodnika "Piast" w 1913 roku, RHCzP T. 2 (1963), s. 169-184.

A. Gołubiew: Unoszeni historią. Kraków 1971 [7];

A. Gruca: "Krakus" : 1891-1895 - konserwatywne pismo dla ludu, „Studia Historyczne” 1991, z. 2, s. 229-245; taż: "Krakus" (1891-1895) - konserwatywny tygodnik dla ludu, [w:] Z dziejów prasy konserwatywnej. Lublin 2009, s. 64-92.

A. Kaleta: "Przegląd Powszechny" 1884-2005 : charakterystyka i stan badań, „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” T. 10 (2006), s. 85-105.

A. Kersten: W sprawie badań nad początkami prasy polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1963, nr 1, s. 69-83

A. Klominek: "Przekrój" 1945-1964 : szkic informacyjny, ZP 1964, nr 3, s. 70-81 [1];

A. Klominek: Życie w "Przekroju". Warszawa 1995 [13];

A. Meissner: Polskie czasopisma pedagogiczne w Galicji, [w:] Myśl edukacyjna w Galicji 1772-1918. Rzeszów 1996, s. 133-148 [2].

A. Misiowa: Z dziejów krakowskiego czasopiśmiennictwa literackiego w latach 1832-1846, [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. [T. 2]. Kraków 1993, s. 75-93;

A. Notkowski: Pod znakiem trzech strzał : prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939. Kraków 1997 [17].

A. Paczkowski: Prasa polityczna ruchu ludowego 1918-1939. Warszawa 1970[30]

A. Paczkowski: Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3, s. 44.

A. Paczkowski: Tygodnik „Piast" (1913-1939) : organizacja i finanse. Cz. 1, RHCzP 1968, z. 1, s. 125-146.

A. Paczkowski: Tygodnik „Piast" (1913-1939) : organizacja i finanse. Cz. 2, RHCzP 1968, z. 2, s. 121-145;

A. Przyboś: "Merkuriusz Polski" na tle epoki, ZP 1961, nr 1/2, s. 7-18.

A. Przyboś: Nie rozwiązane problemy prasy polskiej, „Małopolskie Studia Historyczne” 1962, z. 1/2, s. 3-14 [3];

A. Przyboś: Z badań nad słownictwem Merkuriusza Polskiego z 1661 r., „Językoznawca” 1964, 11/12, s. 18-31.

A. Rejter: Polifoniczność gatunkowa "Merkuriusza Polskiego" z 1661 roku, „Napis” Ser. 6 (2000), s. 7-17.

A. T. Chłędowski: O początkowych pismach periodycznych w języku polskim, „Pamiętnik Lwowski” 1816 t. 1, nr 2, s. 122-133

A. Toczek: Krakowski "Naprzód" i jego polityczne oblicze 1919-1934. Kraków 1997.

A. Toczek: Krakowski "Naprzód" jako główny organ prasowy PPSD (1892-1919), [w:] W "naprzodowym" stylu. Kraków 2004, s. 8-31;

A. Toczek: Kraków na polityczno-prasowej mapie Polski w latach 1918-1926, „Studia Historyczne” 1992, z. 3, s. 363-384 [1].

A. Toczek: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej i niezależnych socjalistów w Krakowie w latach 1918-1939, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze” Nr 6 (1991), s. 57-68 [1].

A. Toczek: Redakcja i współpracownicy krakowskiego "Czasu" w latach 1920-1934, [w:] Kraków - Lwów. T. 4. Kraków 1999, s. 272-290 [3];

A. Toczek: Redakcja i współpracownicy tygodnika "Piast" w latach 1918-1926, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze” Z. 5 (1990), s. 113-132;

A. Toczek: Stosunki "Czasu" z prasą krakowską i konserwatywną w latach 1920-1934, RHPP 2007, z. 2, s. 95-121 [1].

A. Toczek: Wydawnictwo i organizacja krakowskiego dziennika PPS "Naprzód" (1919-1939), [w:] W "naprzodowym" stylu, Kraków 2004, s. 41-64;

A. Tytowska: W krzywym zwierciadle "Diabła" (1869-1885), [w:] Polska krytyka teatralna w XIX wieku. Warszawa 1994, s. 37-50;

A. Woltanowski: Prasa i pisma periodyczne powstania kościuszkowskiego. Białystok 1984. Rozdz. I, s. 25-74: Prasa insurekcyjna w Krakowie.

A. Zyga: Krakowskie "Życie" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897-1898). Cz. 1-2, KHPP 1986, nr 3, s. 19-46; nr 4, s. 47-68 [4];

A. Zyga: Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku 1860-1895. Kraków 1983.

A. Zyga: Literatura polska w "Życiu" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” R. 31/32 (1994/1995), s. 107-123.

A. Zyga: Materiały do genezy i powstania krakowskiego "Życia" Ludwika Szczpańskiego, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 189-226 [2];

A. Zyga: Młodość pisarska Ludwika Szczepańskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” R. 12 (1974), s. 37-87 [1];

A. Zyga: Program ideowo-artystyczny "Życia" za redakcji Ludwika Szczepańskiego, „Ruch Literacki” 1972, z. 3, s. 135-152 [3];

B. Sordylowa: "Przegląd Biblioteczny" - tradycja i współczesność, „Przegląd Biblioteczny” 2002, z. 1/2, s. 67-87 i in.

B. Wróblewska: Z dziejów polskiej prasy komunistycznej : "Przegląd Społeczny" (1930-1931), „Z Pola Walki” 1961, nr 3, s. 61-73 [2];

Cz. Brzoza: Jewish periodicals in Cracow (1918-1939), [w:] Bibliographies of Polish Judaica. Cracow 1993, s. 55-69;

Cz. Brzoza: Kamienie i prasa : z dziejów kultury politycznej międzywojennego Krakowa, ZP 1996, nr 1/2, s. 105-116 [3.

Cz. Brzoza: Krakowska prasa katolicka w okresie międzywojennym – 2004 [1]

Cz. Brzoza: Krakowska prasa katolicka w okresie międzywojennym, „Studia Historyczne” 2004, z. 2, s. 187-209 [1].

Cz. Brzoza: Krakowska prasa związków zawodowych w okresie międzywojennym, „Studia Historyczne” 1997, z. 4, s. 519-535 [3].

Cz. Brzoza: Materials toward the Bibliography of the Jewish Press in Cracow (1918-1939), [w:] Bibliographies of Polish Judaica, Cracow 1993, s. 71-110 [2].

Cz. Brzoza: Międzywojenne dzieje tygodnika "Piast", „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne” Z. 125 (1998), s. 129-144;

Cz. Brzoza: Pierwsze lata "Nowego Dziennika", organu syjonistów krakowskich, RHPP 1998, z. 1/2, s. 23-47.

Cz. Brzoza: Polityczna prasa krakowska 1918-1939. Kraków 1990.

Cz. Brzoza: Prasa żydowska w Krakowie w latach 1918-1939, „Krzysztofory” Z. 15 (1988), s. 57-67 [2].

Cz. Brzoza: The Jewish press in Kraków, “Polin” (Oxford) Vol. 7 (1992), s. 133-146 [2];

Cz. Lechicki: Kartka z dziejów prasy krakowskiej XX w., „Małopolskie Studia Historyczne” 1965, nr 1/2, s. 119-138 [5];

Cz. Lechicki: Krakowski "Głos Narodu" w latach 1914-1939, „Studia Historyczne” 1973, z. 3, s. 343-381 [7].

Cz. Lechicki: Krakowski "Kraj" 1869-1874. Wrocław 1975.

Cz. Lechicki: Najstarsze organizacje dziennikarskie, ZP 1967, nr 2, s. 86-93 [8];

Cz. Lechicki: Pierwsze dwudziestolecie krakowskiego "Głosu Narodu", „Studia Historyczne” 1969, z. 4, s. 507-532 [4];

Cz. Lechicki: Pierwszy zjazd dziennikarzy polskich w Krakowie 1868 r., PWiD 1958, nr 2, s. 141-143 [1].

Cz. Lechicki: Rzut oka na sto lat polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego, „Novum” 1975, nr 1/3, s. 76-92 [5] oraz kilku w opracowaniach o poszczególnych tytułach.

Cz. Michalski: Krakowska prasa sportowa [1891-2002], [w:] Kraków - Lwów. T. 6, cz. 2. Kraków 2003, s. 241-250.

D. Adamczyk: Działalność wydawnicza "Naprzodu" w latach 1892-1914, tamże s. 122-128;

D. Hombek: Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej. Kraków 2001, s. 255-269

D. Muszanka: Karykatury Kazimierza Sichulskiego. Wrocław 1970, passim.

D. Rederowa: Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872. Kraków 1998, s. 141-159;

E. Bogdanowska-Spuła: Marian Dąbrowski w kręgu Klubu Okrągłego Stołu, [w:] Kraków - Lwów. T. 7. Kraków 2005, s. 542-555;

E. Fogelzang-Adler: Problematyka okupacyjna i wizja powojennej Polski w konspiracyjnych publikacjach ugrupowań liberalno-demokratycznych 1939-1945 (UJ 1994, prom. Michał Śliwa) – pozostaje rękopisie.

E. Kossewska: "Legion" - pismo ideowo-historyczne oddziału krakowskiego Związku Legionistów Polskich (1929-1932), RHPP 2003, z. 2, s. 89-108.

E. Moszyński: Ludzie i czasy "Czasu". Toruń 2004 [7].

E. Orzechowski: Czasopisma studenckie Krakowa w latach 1945-1969, ZP 1970, nr 3, s. 75-84 [5];

E. Skorupa: "Znamiona zbrodni" : cenzura i o cenzurze na łamach lwowskiego "Szczutka" i krakowskiego "Diabła", [w:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 1. Warszawa 1992, s. 328-354 [1].

F. Bentkowski: Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1-2. Warszawa 1814.

F. Korpałowa: Katalog prasy krakowskiej od XVI w. do r. 1914 w zasobach Biblioteki Jagiellońskiej, PWiD 1958, nr 2, s. 149-158 [2].

F. Korpałowa: Wystawa prasy krakowskiej od gazet pisanych do roku 1914, „Prasa Współczesna i Dawna” [dalej PWiD] 1958, nr 2, s. 144-148 [2].

F. M. Sobieszczański: Czasopisma polskie, [w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 6. - Warszawa, 1861, s. 304-353

G. Gzella: Krakowskie "pisma dla ludu" z 1848 roku, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1993, nr 1/2, s. 157-167.

G. Gzella: Krakowskie i lwowskie "pisma dla ludu" z 1848 r., [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. [T. 2]. Kraków 1993, s. 94-108;

G. Wrona: Konfiskaty prasy krakowskiej w latach 1932-1939, RHPP 2007, z. 1, s. 55-90.

G. Wrona: Krakowskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939, [w:] Kraków - Lwów. [T. 3]. Kraków 1996, s. 117-126 [4];

G. Wrona: Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939. Kraków 2005, passim [6].

G. Żugaj: Zarys dziejów "Gazety Krakowskiej" : problemy badawcze, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne” [Z] 17 (1995), s. 117-125.

H. Dobrowolski: Materiały do dziejów prasy polskiej w Archiwum Państwowym w Krakowie, PWiD 1958, nr 1, s. 90-95 [3].

H. Kozłowska-Sabatowska: Narodziny "Nowej Reformy", „Studia Historyczne” 1984, nr 4, s. 593-615 [1]; inne prace dotyczą analiz treści.

H. Starostka-Chrzanowska: "Architekt" : miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu (Kraków 1900-1915), KHPP 1987, nr 1, s. 5-19;

H. Starostka-Chrzanowska: Z badań nad statystyką galicyjskich czasopism gospodarczych (1772-1918), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” Z. 55 (1976), s. 113-126 [4].

H. Vogler: Pierwsze dziesięciolecie postępowej krakowskiej prasy, [w:] Na szlakach wielkich przemian. Kraków 1954, s. 413-420;

H. Więckowska: Zarys czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria E, Zagadnienia Ogólne Z. 2 (1966), s. 104-105 [11].

H. Zawrzykraj: Prasa krakowska po wyzwoleniu miasta w r. 1945 (styczeń-maj), RHCzP 1970, z. 4, s. 525-538 [3];

I. Homola: Prasa galicyjska w latach 1831-1864, [w:] Prasa polska w latach 1661-1864. Warszawa 1976, s. 199-246.

I. S. Fiut, J. Pałosz: Strategie wydawnicze "Gazety Krakowskiej" w latach 1990-2006, ZP 2006, nr 3/4, s. 43-58;

I. Turowska-Bar: Karol Estreicher jako historyk i krytyk czasopiśmiennictwa polskiego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908). Kraków 1964, s. 370-381

Ilustrowany Kurier Codzienny : księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939. Red. G. Wrona, P. Borowiec, K. Woźniakowski. Kraków 2010.

J. Adamczyk: Początki polskiej produkcji czasopiśmienniczej, „Zeszyty Naukowe UW. Prasoznawstwo” Nr 2 (1956), s. 45-115.

J. Bujak: Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich 1772-1900. Kraków 1989;

J. Buszko: Polskie czasopisma socjalistyczne w Galicji, ZP 1961, nr 1/2, s. 29-35 [7];

J. Buszko: Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914. Kraków 1961, passim [9].

J. Buszko: Walka "Naprzodu" z cenzurą (1892-1914), ZP 1960, nr 5/6, s. 120-129 [6];

J. Drobiszewski: Kręgi czytelnicze "Czasu" w latach 1848-1865, „Studia Historyczne” 1969, nr 3, s. 377-394 [8];

J. Drobiszewski: Serwis informacyjny dziennika "Czas" w latach 1848-1865, ZP 1968, nr 1, s. 74-86 [10];

J. Garbaczowska: Krakowska prasa dla wsi w r. 1848, tamże 1949, nr 5, s. 223-227;

J. Garbaczowska: Krakowska prasa emigrancka w r. 1848, tamże 1950, nr 2, s. 44-47;

J. Garbaczowska: Satyryczna prasa krakowska w roku Wiosny Ludów, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1949, nr 1, s. 7-10;

J. Jarowiecki: Jeszcze jedno pismo konspiracyjne Krakowa, „Ruch Literacki” 1968, nr 2, s. 117-119;

J. Jarowiecki: Konspiracyjna prasa harcerska w latach okupacji hitlerowskiej w Krakowie, [w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Gorzów Wlkp. 2003, s. 77-97.

J. Jarowiecki: Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Kraków 1980.

J. Jarowiecki: Krakowskie konspiracyjne pismo satyryczne "Na ucho" 1943-1944, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historycznoliterackie” Z. 3 (1966), s. 73-111;

J. Jarowiecki: Początki prasy krakowskiej po 1945 roku, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze” Nr 6 (1991), s. 101-173 [4];

J. Jarowiecki: Powstanie i rozwój prasy Szarych Szeregów w Krakowie, [w:] Prasa dziecięca i młodzieżowa. Kielce 1982, S. 221-298;

J. Jarowiecki: Prasa krakowska w latach 1945-1948, [w:] Prasa regionalna w 40-leciu Polski Ludowej. Kielce 1987, s. 184-217 [1].

J. Jarowiecki: Prasa lwowska w latach 1864-1918 : bibliografia. Kraków 2002.

J. Jarowiecki: Prasa podziemna w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej, RHCzP 1976, z. 2, s. 139-169 [13];

J. Jarowiecki: Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice. Kraków 1975 [12].

J. Jarowiecki: Prasa w Krakowie : tradycja i współczesność : (część pierwsza: do roku 1918), RHPP 2003, z. 1, s. 11-52, toż [w:] Kraków - Lwów. T. 6, cz. 2. Kraków 2003, s. 5-35 [razem 4].

J. Jarowiecki: Prasa, [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 804-806 [14].

J. Jarowiecki: Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. Kraków 1997, s. 139-186 [41].

J. Jarowiecki: Zmiany w prasie krakowskiej (1989-1993), [w:] Dylematy transformacji prasy polskiej 1989-1993. Warszawa 1994, s. 193-205 [7].

J. Jaworska: Cywilizacja "Przekroju" : misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym. Warszawa 2008

J. Klejnocki, J. Sosnowski: Chwilowe zawieszenie broni : o twórczości tzw. pokolenia "bruLionu" : (1986-1996). Warszawa 1996 [6];

J. Kochan: Oblicze ideowo-polityczne "Świata Słowiańskiego", KHPP 1979, nr 2, s. 41-62;

J. Kolbuszewski: W stulecie "Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego", „Wierchy” R. 46 (1977), s. 5-12;

J. Kras: Życie umysłowe w Krakowie w latach 1848-1870. Kraków 1977, s. 181-198.

J. Kucia: Kolportaż krakowskiej prasy konspiracyjnej w okresie okupacji hitlerowskiej, ZP 1970, nr 2, s. 41-52;

J. Kucia: Krakowska prasa konspiracyjna 1939-1945, ZP 1969, nr 2, s. 41-52;

J. Kucia: Krakowski ośrodek konspiracyjnej działalności wydawniczej, „Z Lat Wojny i Okupacji” T. 2 (1970), s. 159-182.

J. Kucia: Tajne drukarnie krakowskie w okresie okupacji hitlerowskiej, ZP 1969, nr 4, s. 49-60.

J. Lachendro: Prasa województwa krakowskiego w latach 1918-1939. Kraków 2006

J. Lankau: Kilka nowych szczegółów o "Merkuriuszu Polskim" z 1661 r., „Prasa Pol” 1949, nr 4, s. 13-14.

J. Lankau: Prasa krakowska w przełomowych dniach wrześniowych 1939 roku, PWiD 1958, nr 1, s. 79-89;

J. Lankau: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie : 1513-1729. Kraków 1960 [34].

J. Lankau: Przywilej na drukowanie nowin wydany przez króla Jana III Jerzemu Aleksandrowi de Priami w dniu 22 VI 1695 w Warszawie, PWiD 1958, nr 1, s. 112-114.

J. Michalik: Czasopisma teatralne [w Krakowie 1910-1915], [w:] Dzieje teatru w Krakowie. T. 5, cz. 2. Kraków 1987, s. 197-215.

J. Myśliński: Architekt pierwszego polskiego dziennika socjalistycznego (Emil Haecker), KHPP 1992, nr 3/4, s. 23-29 [4]

J. Myśliński: Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej, RHCzP 1969, z. 4, s. 477-500 [4].

J. Myśliński: Grupy polityczne Królestwa Polskiego w Zachodniej Galicji 1895-1904. Warszawa 1967 [3];

J. Myśliński: Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913. Cz. 1-2, RHCzP 1965, z. 1, s. 115-133; z. 2, s. 80-98 [7].

J. Myśliński: Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów. Warszawa 1982.

J. Myśliński: Pracowania Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN (1958-1993). „Rocznik Historii Prasy Polskiej” [dalej RHPP] 2002, z. 1, s. 185-209.

J. Myśliński: Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918, [w:] Prasa polska w latach 1864-1918. Warszawa 1976, s. 114-176 [21].

J. Myśliński: Prasa w Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918 [makieta]. Warszawa 1972.

J. Myśliński: Prasa wydawana przez Ligę Narodową w Krakowie przed 1905 rokiem, RHCzP T. 2 (1963), s. 32-56 [6].

J. Myśliński: Strona finansowa wydawnictwa "Krytyka" 1910-1913, RHCzP 1966, z. 1, s. 203-208;

J. Myśliński: Studia nad polską prasą społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905-1914. Warszawa 1970;

J. Myśliński: Szczepańscy - dziennikarze niekonwencjonalni, KHPP 1991, nr 3/4 s. 104-112 [2].

J. Myśliński: Z dziejów prasy konserwatywnej w Krakowie przed pierwszą wojną światową, RHCzP 1966, z. 1, s. 117-131 [2].

J. Natanson: Poeci i prozaicy krakowskiego "Odrodzenia", [w:] Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 14. Warszawa 1991, s. 33-39;

J. Natanson: Tygodnik "Odrodzenie" (1944-1950). Warszawa 1987 [4];

J. Pałosz: Strategia formuły prasy regionalnej na przykładzie "Gazety Krakowskiej" w latach 1990-2006, [w:] Media regionalne : sukcesy i porażki. Kielce 2008, s. 43-59.

J. Pelczarski: Niektóre fakty z historii koncernu "Ilustrowany Kurier Codzienny", PWiD 1958, nr 2, s. 130-140

J. R. Szaflik: Chłopska Przyszłość" : próba zorganizowania rewolucyjnej partii chłopskiej, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” R. 7 (1965), s. 198-216.

J. Rączkowski: Wśród polityków i artystów : (ze wspomnień redaktora). Warszawa 1969 [5].

J. S. Bandtkie: Wiadomość krótka o gazetach polskich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego”, t. 4 (1819), s. 205-224.

J. Seniów: Dzienniki krakowskie w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918), [w:] Kraków - Lwów. T. 6, cz. 2. Kraków 2003, s. 141-154 oraz 5 analiz treści prasy tego okresu, szczeg.

J. Seniów: Na drodze do niepodległości : prasa krakowska wobec Legionów Polskich podczas I wojny światowej (1914-1918). Kraków 2004;

J. Seniów: Prasa krakowska w czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918), ZP 2002, nr 3/4, s. 120-136;

J. Sulowski: "Continuatione del Mercurio Polacco", „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” [dalej RHCzP] 1976, z. 4, s. 377-420.

J. Sulowski: Włoska odmiana "Merkuriusza Polskiego", ZP - 1967, nr 1, s. 65-74;

J. Szczepaniec: Udział drukarni Bertutowiców w akcji wydawniczej "Merkuriusza Polskiego" z 1661 r., „Rocznik Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich” T. 9 (1974), s. 87-106.

J. Turowicz: Początki "Tygodnika Powszechnego", ZP 1984, nr 3, s. 30-33 [5];

J. Turowicz: Wierność. Poznań 1995 [9]; S. Kisielewski: Dzienniki. Warszawa 1996 i nast. [21];

J. Urban: Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-1916), „Analecta Cracoviensia” T. 36 (2004), s. 525-542.

J. Wegner: Miesięcznik "Twórczość" w kontekście czasopiśmiennictwa literackiego z lat 1944-1948, [w:] Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 1. Warszawa 1971, s. 123-131 i in.

J. Żakowski: Anatomia smaku czyli rozmowy o losach zespołu Tygodnika Powszechnego 1953-1956. Lublin 1986 [7];

J. Żakowski: Pół wieku pod włos czyli Życie codzienne "Tygodnika Powszechnego" w czasach heroicznych. Kraków 1999 [20];

J. Maternicki: Dziesięć wieków historiografii polskiej. Cz. 2, Ostatnie 60 lat. „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 2, s. 85-98;

Jubileusz Czasu : 1848-1898. Kraków : Nakł. Wydawnictwa Czasu, 1899, 405 s.

K. Adamek: Geneza i wstępny program krakowskiego "Czasu", KHPP 1980, nr 1, s. 19-34;

K. Bąkowski: Dziennikarstwo krakowskie do 1848 roku, „Rocznik Krakowski” T. 8 (1906), s. 129-188

K. Dunin-Wąsowicz: Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji. Wrocław 1952.

K. Estreicher: Dziennikarstwo w Galicji i Krakowie do roku 1860, „Biblioteka Warszawska” 1861, t. 2, s. 156-157, 408-428, 666-686

K. Estreicher: Spis alfabetyczny czasopism i dzieł zbiorowych od najdawniejszych czasów, [w:], tegoż: Bibliografia polska XIX stulecia. T. 1. Kraków 1870, s. 240-266.

K. Estreicher 1400 pism periodycznych i zbiorowych. Kraków 1871 (Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego), 27 s

k. Estreicher: Bibliografia Polska XIX stulecia przez...T. 6. Dopełnienia. (A-O). Kraków 1881, s. 134-141.

K. Groniowski: Korespondenci "Przyjaciela Ludu" o Stanach Zjednoczonych (1896-1932), „Przegląd Polonijny” 1987, z. 2, s. 5-21.

K. Nowak: Prasa KPP, PPS-lewicy, lewicy związkowej i NSPP w okręgu krakowskim, PWiD 1959, nr 1/2, s. 167-177 [3].

K. Olszański: Krakowski "Czas" wobec powstania styczniowego, [w:] Kraków w powstaniu styczniowym. Kraków 1968, s. 193-301.

K. Przyboś, W. Magdziarz: Merkuriusz Polski" jako element propagandy dworu w zestawieniu z "Gazette de France", „Studia Historyczne” 1975, nr 2, s. 167-169.

K. Przyboś, W. Magdziarz: Merkuriusz Polski" jako element propagandy… op. cit.

K. Socha: Prenumeratorzy "Zbioru Tygodniowego Wiadomości Uczonych" (1784-1785), RHPP 2002, z. 2, s. 45-64

K. Targosz: Hieronim Pinocci - studium z dziejów kultury naukowej w Polsce w XVII wieku. Warszawa 1967 [3].

K. Woźniakowski: Gadzinowy miesięcznik "Kolejowiec" (1943-1944) i jego publikacje literackie, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze” Z. 8 (1996), s. 155-170 [3];

K. Woźniakowski: Literatura i zagadnienia literackie na łamach gadzinowych periodyków dla wsi "Siewu" (1940-1945) i "Rolnika" (1941-1944), [w:] Literatura, prasa, biblioteka. Kraków 1997, s. 194-213 [1].

K. Woźniakowski: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Kraków 1997, passim [11];

K. Wyka: Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869. Wrocław 1951, s. 106-185 [4].

K. Zawadzki: "Awizy Krakowskie" i "Gazety z Warszawy" : dwie gazety seryjne z przełomu XVII i XVIII w., „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” [dalej KHPP] 1986, nr 3, s. 5-18;

K. Zawadzki: "Wiadomości Cudzoziemskie Ekstraordynaryjne z Poczty Cesarskiej" (1686-1689), RHCzP 1976, z. 4, s. 355-376;

K. Zawadzki: "Wiadomości Różne Cudzoziemskie" 1696-1705, „Rocznik Biblioteki Narodowej” T. 33/34 (2001), s. 159-176

K. Zawadzki: Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. T. 1-3 (Warszawa 1977-1990)

K. Zawadzki: Początki prasy polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku. Warszawa 2002, s. 13-16.

K. Zawadzki: Stan badań nad gazetami ulotnymi, „Rocznik Biblioteki Narodowej” T. 7 (1971), s. 335-353.

Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach. T. 2, cz. 1-2, Dział łączności operacyjnej, łączność radiowa (1943-1945). Oprac. A. Zagórski. Kraków 1999.

Księga pamiątkowa na dziewięćdziesięciolecie dziennika "Czas" : 1848-1938. Kraków : Drukarnia Polska, 1938, 210 s.

L. Dobroszycki: Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945. Warszawa 1962.

L. Gawor: "Świat Słowiański" 1905-1914, „Sofia” Nr 4 (2004), s. 347-352

Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1. Kraków 1979 [12].

M. Arczyński: Z dziejów prasy konspiracyjnej Stronnictwa Demokratycznego w Krakowie (1939-1945), „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1973, z. 9, s. 70-84 [13];

M. Arczyński: Z dziejów prasy konspiracyjnej w Krakowie 1939-1945, ZP 1973, nr 1, s. 58-66 [12].

M. Brahmer: "Przegląd Współczesny" (1922-1939), „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 3, s. 127-133 [4];

M. Chrzanowski: "Życie Literackie" w latach 1951-1980. Kraków 1983.

M. Głuszko: Walka konserwatystów krakowskich z demokratami na łamach ich organów prasowych w okresie 1867-1895 r. Toruń 2007.

M. J. Żmichrowska: Czasopismo dla dziewcząt "Dziś i Jutro" 1925-1937. Olsztyn 1990.

M. Jagiełło: "Tygodnik Powszechny" i komunizm 1945-1953. Warszawa, 1988.

M. Jagiełło: Próba rozmowy : szkice o katolicyzmie odrodzeniowym i "Tygodniku Powszechnym" 1945-1953. T. 1- 2. Warszawa 2001 [9];

M. Jagiełło: Trwałość i zmiana : szkice o "Przeglądzie Powszechnym" 1884-1918. Warszawa 1993 [7];

M. Jakubek: "Gazeta Wyborcza" - efemeryczna inicjatywa prasowa krakowskich socjaldemokratów…, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne” Z. 130 (2003), s. 151-164.

M. Jakubek: Krakowski "Czas" - środowisko dziennikarskie w latach 1848-1918, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne” Z. 132 (2005), s. 147-166.

M. Jakubek: Prasa Krakowa 1795-1918 : statystyka i typologia, [w:] Kraków - Lwów. T. 8. Kraków 2006, s. 316-329 [1].

M. Jakubek: Prasa krakowska 1795-1918. Kraków 2004 [10];

M. Jakubek: Prasa krakowska w momencie transformacji cywilizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-1918), „Prace Komisji Historii Nauki PAU” T. 4 (2002), s. 91-118 [2];

M. Jakubek: Prasa krakowska z lat 1867-1918 : studium statystyczne, „Studia Historyczne” 1997, z. 1, s. 45-60 [7] i in.

M. Jakubek: Rozwój rynku prasowego w Krakowie a zmiany austriackiego prawa prasowego w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Kraków - Lwów. T. 9, cz. 2. Kraków 2009, s. 18-28.

M. Kallas: "Dziennik Departamentowy Krakowski" (1812-1815) na tle wydawnictw urzędowych z czasów Księstwa Warszawskiego, RHCzP 1972, z. 3, s. 317-327.

M. Kawka: Krakowskie czasopismo językoznawcze "Język Polski" (1913-1994), [w:] Kraków - Lwów. [T. 3]. Kraków 1996, s. 176-182;

M. Kitowska: "Orli Lot" (1920-1939), [w:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji. Katowice 1996, s. 68-72.

M. Korczyńska-Derkacz: Typy informacji o nauce w polskim czasopiśmiennictwie naukowym XIX wieku na przykładzie "Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego" 1817-1872, „Rocznik Biblioteki PAN” 1982, s. 61-79 [2].

M. Kowalczyk: Skonfiskowane numery czasopism z lat 1889-1905, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1959, nr 1/2, s. 49-57 [1]

M. Król: Konserwatyści krakowscy 1831-1865, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” R. 19 (1973), s. 175-207;

M. Skwarnicki: Dzienniki 1982-1990. Kraków 1998 [3];

M. Stala: Instynkt harmonii : wokół programu estetycznego "Museionu", „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” Z. 39 (1980), s. 121-143.

M. Strzelecka: Trudne kompromisy : środowisko "Tygodnika Powszechnego" wobec reform systemu oświaty i wychowania w latach 1945-1989. Toruń 2009.

M. Tyrowicz: Austriacka polityka cenzuralna a prasa galicyjska 1772-1849, KHPP 1978, nr 1, s. 5-26.

M. Tyrowicz: Organizacja pracy redakcyjnej w czasopiśmiennictwie Galicji i Krakowa (1772-1831), „Kwartalnik Prasoznawczy” 1958, nr 1/2, s. 17-26 [9];

M. Tyrowicz: Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850 – studia porównawcze. Kraków 1979.

M. Tyrowicz: Prasa krakowska w dziejach polskiego dziennikarstwa, „Zeszyty Prasoznawcze” [dalej ZP] 1968, nr 1, s. 17-28 [6].

M. Tyrowicz: Zagadnienie elementów treściowych i układu redakcyjnego w czasopiśmiennictwie galicyjskim i krakowskim 1772-1831, PWiD 1958, nr 1, s. 61-72 [3];

M. Walczykowska: Problematyka literacko-kulturalna w "Przekroju" w latach 1945-1955, „Zeszyty Naukowe. WSP w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne” Z. 2/3 (1982), s. 243-260 [3];

M. Wieczorek: "Brulion" - fenomen skutecznej działalności w kulturze, „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 3, s. 131-153 [3];

Merkuriusz Polski. Oprac. A. Przyboś. Kraków 1960.

O. Beiersdorf: Tajna prasa krakowska w okresie powstania styczniowego, [w:] Kraków w powstaniu styczniowym. Kraków 1968, s. 303-358.

P. Borowiec: Jesteśmy głosem milionów : dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939). Kraków 2005;

P. Borowiec: Polityczna działalność Mariana Dąbrowskiego, ZP 2005, nr 1/2, s. 105-122 [3];

P. Borowiec:: Między sensacją a nauką : obraz produktów krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939). Kraków 2005.

P. Chmielowski: Dziennikarstwo polskie, [w:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 18. Warszawa, 1896, s. 624-636

P. Kołtunowski: "Krakauer Zeitung" w systemie propagandy, KHPP 1986, nr 2, s. 41-63 [1].

P. Kołtunowski: Strategia propagandy hitlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie na podstawie "Krakauer Zeitung" (1939-1945) : studium historyczno-filologiczne. Lublin 1990.

P. Kołtunowski: Strategia propagandy hitlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie na podstawie "Krakauer Zeitung" (1939-1945). Lublin 1990 [2].

P. Naleźniak: Najważniejsze pisma krakowskiego drugiego obiegu w latach 1976-1990, [w:] A. Gliksman: Solidarność Małopolska : kalendarium 1980-2005. Kraków 2005, s. 359-377;

P. Obrączka: Literatura niemiecka na łamach krakowskiego "Życia" 1897-1900, „Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska” Z. 17 (1980), s. 47-65;

P. Obrączka: Odpowiedzi redakcji krakowskiego "Życia" (1897-1900), „Sprawozdania - Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” Nr 14 (1976), s. 33-46 i in.

P. Płaneta: Brulion (1987-1992) - próba deklaracji pokoleniowej w sztuce, ZP 1994, nr 3/4, s. 41-67 [4];

Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku : materiały do katalogu. Warszawa 1988.

Por. S. Dziki: Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Kraków 1992, s. 119;

R. Dutkowa: "Kwartalnik Naukowy" Antoniego Zygmunta Helcla 1835-1836, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria E, Zagadnienia Ogólne” 1970, nr 4, s. 55-95;

R. Jarocki: Czterdzieści pięć lat w opozycji : (o ludziach "Tygodnika Powszechnego"). Kraków 1990.

R. Jaskuła: Czasopismo "Niewiasta" (1860-1863) : szkic monograficzny, RHCzP 1973, z. 4, s.453-494.

R. Majewska-Grzegorczykowa: "Merkuriusz Polski" z 1661 roku i początki periodycznego piśmiennictwa polskiego, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” T. 7 (1956), s. 7-48

R. Stobiecki: Historiografia PRL. Warszawa 2007, passim;

R. Stobiecki: Między kontynuacją a dyskontynuacją [w:] Humanistyka polska w latach 1945-1990. Warszawa 2000, s. s. 127-155;

R. Śmiech: "Robociarz" - organ PPS-Lewicy : próba monografii pisma, RHCzP T. 3, z. 1 (1963), s. 219-250 [2];

R. Taborski: O "Miesięczniku Literackim i Artystycznym" Józefa Hieronima Reitingera, „Przegląd Humanistyczny” 1991, nr 3/4, s. 169-175.

R. Terlecki: Wydawnictwa niezależne w Krakowie w latach 1976-1980, [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Kraków 1993, s. 23-30 [1];

R. Wapiński: "Przegląd Wszechpolski" (1895-1905, 1922-1926), [w:] Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej. Wrocław 1980, s. 79-93 [7], nadto kilka analiz treści.

R. Żurkowa: "Rozmaitości Naukowe" - krakowskie pismo naukowe 1828-1831, „Roczniki Biblioteczne” 1965, nr 1/2, s. 69-95

S. Brzozowski: Piśmiennictwo leśne w Galicji poza "Sylwanem", [w:] Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju. Warszawa 1974, s. 254-267.

S. Czarnowski: Dziennikarstwo słowiańskie i polskie. Kraków 1895.

S. Dziki: Czasopiśmiennictwo Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846), [w:] W świecie myśli i wartości. Kraków 2010, s. 123-152.

S. Dziki: Stan badań nad prasą krakowską, [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku [T. 1]. Kraków 1988, s. 196-210 [3];

S. Dziki:: Stan badań nad prasą Krakowa i Lwowa w latach 1990-2005, [w:] Kraków - Lwów. T. 8. Kraków 2006, s. 505-517 [1].

S. Gorski: Dziennikarstwo polskie : zarys historyczny. Warszawa 1905.

S. Helsztyński: Przybyszewski. Kraków 1966, passim.

S. Jarkowski: Die polnische Presse in Vergangenheit und Gegenwart, “Zeitungswissenschaft” 1937, nr 8, s. 505-612.

S. Kwiecień: Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918-1939, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” [Nr] 2 (2003), s. 159-170 [1].

S. Kwiecień: Prasa żydowska w Krakowie w czasie okupacji hitlerowskiej, [w:] Kraków - Lwów. T. 9, cz. 2. Kraków 2009, s. 303-313.

S. Kwiecień: Problemy literatury i kultury na łamach "Gazety Żydowskiej" 1940-1942 (praca doktorska, Akademia Pedagogiczna w Krakowie 2005, promotor Halina Kosętka) – pozostaje w rękopisie.

S. Kwiecień: Przejawy życia kulturalnego w getcie krakowskim (w świetle "Gazety Żydowskiej"), [w:] Prasa dawna i współczesna. Cz. 5. Poznań 2004, s. 63-74;

S. Kwiecień: Szata zewnętrzna i układ wewnętrzny "Naprzodu" w latach 1919-1934, tamże, s. 32-40.

S. Lato: Galicyjska prasa "dla ludu" 1848-1913, RHCzP T. 2 (1963), s. 57-74.

S. Milewski: Juryści spod Wawelu : czasopiśmiennictwo prawnicze. Cz. 1-3, „Palestra” 2004, nr 1/2, s. 118-122; nr 3/4, s. 179-181; 2004, nr 7/8, s. 194-196.

S. Możdżeń: "Ruch Pedagogiczny" na tle polskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego, „Ruch Pedagogiczny” 1980, nr 1, s. 15-28 [4];

S. Możdżeń: Czasopisma pedagogiczne w Galicji, [w:] Z dziejów oświaty w Galicji. Rzeszów 1989, s. 59-69 [1];

S. Pamuła: Rola "Tygodnika Powszechnego" w procesie przemian demokratycznych w Polsce, „Tolerancja” T. 2 (1995), s. 147-176 [1].

S. Sierotwiński: Krakowski konspiracyjny "Miesięcznik Literacki", „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie” Z. 11 (1961), s. 151-173.

S. Urbańczyk: Powstanie i dalsze losy "Języka Polskiego", „Język Polski” 1995, z 3, s. 161-168;

S. W. Balicki: Ludzie "Dziennika Polskiego" zapamiętani wczoraj i dziś, ZP 1964, nr 3, s. 38-56 [3].

T. Cieślak: Z historii niemieckiej prasy w języku polskim, RHCzP 1969, z. 4, s. 569-588 [19].

T. Kargol: "Kupiec Polski" w latach 1907-1913, RHPP 2003, z. 1, s. 53-79.

T. Ostrowska: Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku. Wrocław 1973, passim.

T. P. Rutkowski: Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Warszawa 2007, passim.

T. Weiss: "Życie" krakowskie a austriackie czasopisma modernistyczne, „Magazyn Kulturalny” 1979, nr 3, s. 26-30 [2];

T. Weiss: Die Krakauer Zeitschrift "Życie" und die österreichischen modernistischen Zeitschriften, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne. Studia Austro-Polonica” Z. 2 (1980), s. 179-194 [2]

T. Wroński: Konspiracyjna prasa IV Krakowskiego Obwodu PPR, „Życie Literackie” 1972, nr 5, s. 6, 7 [5];

T. Wroński: Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, [szczególnie wykaz tyt. s. 433-440] [14].

T. Wroński: Prasa krakowska z okresu okupacji hitlerowskiej w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, „Krzysztofory” T. 1 (1974), s. 49-61 [3];

T. Z. Bednarski: Wyspiański - grafik prasowy, ZP 1969, nr 1, s. 87-97 [2]

U. Caumanns: Die polnischen Jesuiten der "Przegląd Powszechny" und der politische Katholizismus in der Zweiten Republik. Dortmund 1996.

U. Hahlweg: Flugblatt und Zeitung in den Anfängen des Zeitungswesens in Polen. Königsberg: Ost-Europa Verl., 1940, 123 s.

U. Jakubowska: Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów. Warszawa 1988.

U. Lisowska-Kożuch: Dziennik Polski w latach 1945-1969 : próba monografii. Kraków 2010

V. Pollmann: Untermieter in christlichen Haus : die Kirche und die "jüdische Frage" in Polen anhand der Bistumspresse der Metropolie Krakau 1926-1939. Wiesbaden 2001;

V. Pollmann: Untermieter in christlichen Haus : die Kirche und die "jüdische Frage" in Polen anhand der Bistumspresse der Metropolie Krakau 1926-1939. Wiesbaden 2001.

W. Bereś: Gliniarz z "Tygodnika". Warszawa 1991 [5] i in.

W. Bieńkowski: Jan Maj - założyciel i pierwszy redaktor "Gazety Krakowskiej" w latach 1796-1831, PWiD 1959, nr 1/2, s. 155-166;

W. Bruchnalski: Czasopiśmiennictwo galicyjskie 1773-1811, [w:] Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911. T. 1. Lwów 1911, s. 1-117.

W. Figiel: Syndykat dziennikarzy krakowskich w latach 1933-1939, ZP 1980, nr 4, s. 99-112 [2].

W. Frazik: Niezależny ruch wydawniczy w Krakowie po 13 grudnia 1981 roku, tamże s. 31-43;

W. Hendzel, P. Obrączka: Z problemów czasopiśmiennictwa Młodej Polski : (w kręgu krakowskiego "Życia", "Krytyki" i "Chimery"). Opole 1988 [1];

W. M. Kolasa: "Gazeta Krakowska" na tle małopolskiej prasy regionalnej : (1989-2000), „Małopolska” T. 3 (2001), s. 95-125;

W. M. Kolasa: "Tygodnik Powszechny" w nowej rzeczywistości (1989-1999), [w:]: Kraków - Lwów. T. 5. Kraków 2001, s. 689-707 [1] i in.

W. M. Kolasa: Literatura i kontestacja : (krótka historia "bruLionu"), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria” [Nr] 2 (2002), s. 313-321 i in.

W. M. Kolasa: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998 : rynek, polityka, kultura. Kraków 2004 [18].

W. Matras: "Przekrój" M. Eilego - "jedyne takie pismo na osiemset milionów Słowian" czy "organ ćwierćinteligencji"?, [w:] Kraków - Lwów. T. 8. Kraków 2006, s. 468-484,

W. Matras: Kultura literacka i artystyczna na łamach "Przekroju" Mariana Eilego 1945-1956 (praca doktorska, AP Kraków, promotor Krzysztof Woźniakowski) – w druku.

W. P. Szymański: "Odrodzenie" i "Twórczość" w Krakowie 1945-1950. Wrocław 1981.

W. P. Szymański: Od metafory do heroizmu - z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1967 (wyd. 2 - 1970) [20+11].

W. P. Szymański: Uśmiech Sartre'a : ("Przekrój" i ...), „Arka” Nr 44/45 (1993), s. 77-99 [1];

W. R. Rzepka: Gorczynowa zagadka w "Merkuriuszu Polskim" z r. 1661, ZP 1964, nr 4, s. 10-16;

W. Schramm: "Roczniki Nauk Rolniczych" : powstanie i dzieje rozwoju w latach 1903-1948 (tomy 1-50). Cz. 1-2, „Studia Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B, Historia Nauk Biologicznych i Medycznych” Z. 2 (1959), s. 157-211;

W. Suchodolski: "Krytyka" 1899-1914 : bibliografia zawartości. Wrocław 1953;

W. W. Wiśniewski, A. Roliński: Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990, [w:] Solidarność Małopolska w podziemiu. Kraków 1991, s. 211-303 [9].

W. Władyka: Krew na pierwszej stronie : sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa 1982, s. 42-60 [27].

W. Władyka: Właściciel Pałacu Prasy : (Marian Dąbrowski), KHPP 1992, nr 3/4, s. 147-154 [4].

W. Wojtyński: "Ruch Pedagogiczny" od swego powstania w roku 1912 do chwili obecnej, „Ruch Pedagogiczny” 1965, nr 5/6, s. 19-35 [2];

W. Wójcik: Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945. Kraków 1988.

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972. Historia. Opracowania. Bibliografia, red. Z. Wilkosz, L. Grzebień, Kraków 1972 [4].

Z. Fras: Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873, Wrocław 1997, s. 83-99, 117-130;

Z. Guzowski: "Gadziecho" - gazeta stanu wojennego w Krakowie, ZP 1997, nr 1/2, s. 80-96 [1].

Z. Jagoda: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa. Kraków 1971, passim [8];

Z. Jakubowski: "Przegląd Powszechny" 1884-1985. Warszawa 1987.

Z. Libiszowska: Pierwsza gazeta polska - "Merkuriusz Polski" - i jej rola w walce o reformę ustroju w poł. XVIII w. „Prace Polonistyczne” Ser. 12 (1955), s. 187-205

Z. Romek: Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970. Warszawa 2010

Z. Sokół: Kobiece czasopisma Krakowa i Lwowa w XIX w. [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. [T. 2]. Kraków 1993, s. 140-164 [2];

Z. Sokół: Krakowska prasa kobieca w latach 1918-1994 [w:] Kraków - Lwów. [T. 3]. Kraków 1996, s. 127-135.

Z. Sudolski: Czasopiśmiennictwo w Galicji i Krakowie do Wiosny Ludów, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 1. Kraków 1975, s. 387-398;

Z. Zieliński: Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944. Lublin 1981.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item