Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości)

Kolasa, Władysław Marek Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości)., 2011 . In V Konferencja Naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Warszawa (Poland), 4-5 November 2011. [Presentation]

[img]
Preview
Text
kolasa_2011.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Presented main bibliometric regularity in the historical sciences. The study was performed based on the database: Citation Index of the Historiography of Polish Media (Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich [ICHMP]) that contains 24627 documents linked by 63811 citations. The database has achieved coefficients similar to Thomson ISI indexes, e.g. citation impact’ was 6.7, maximum citation number per publication was 415, and the top-ranking author has acquired 1075 citations.

Polish abstract

Badania cytowań z zakresu historii nie były dotychczas przedmiotem żadnego polskiego opracowania; podobnie skromnie przedstawia się w tym zakresie stan badań zagranicznych. Stan ten wynika głównie z braku odpowiednich gdyż indeksy ISI są w tym względzie dalece niereprezentatywne. To skłoniło autora do podjęcia badań podstawowych. W latach 2005-2010 podjęto i ukończono prace nad odpowiednim indeksem (Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich [dalej ICHMP]). Baza zawiera 24.627 dokumentów powiązanych siatką 63.811 cytowań. Główny trzon stanowię opisy dotyczące historii mediów: 15.920 dokumentów; 52.254 cytowania (bez autocytowań); pozostałe dokumenty należą do kontekstu dyscypliny (medioznawstwo). Indeks ICHMP ma charter retrospektywny (obejmuje opisy z lat 1812-2010) i tworzony wg autorskiej metody, dobranej tak, aby uzyskać możliwie duże skupienie wyników. Osiągnięto wskaźniki porównywalne do indeksów ISI, np. citation impact [średnia cytowań na 1 dokument cytowany] dla historii wyniósł 6,7 (maksimum: 415 cytowań na 1 publikację; autor-rekordzista A. Paczkowski zgromadził 1075 cytowań). Ze względu na bardzo długą żywotność publikacji historycznych, kluczową rolę w dalszych badaniach wskaźnik half-life (14 lat), którego zastosowanie pozwoliło wprowadzić istotne korekty przy analizie cytowań w zastosowaniu do diachronicznych badań dyscypliny. Analizy ujawniły nadto m.in. specyficzny dla historii rozkład cytowanych form wydawniczych: 43,6% - przypadło na wydawnictwa zwarte; 36,9% - artykuły z czasopism; 9,6% rozprawy z książek; 8,9% - inne. Dalszą szczegółową analizę badanej dyscypliny dokonano w rozbiciu na tradycyjne obszary awcze w historii (okresy chronologiczne). Do wizualizacji dominujących okresowo trendów, frontów badawczych i analizy rozkładów zastosowano kilka modeli graficznych, m.in.: histogramy „bąbelkowe” (zbliżone do HistCite ISI), wykresy hybrydowe oraz grafy powiązań sieciowych, zapożyczone z teorii sieci społecznych. Badania objęły także poszukiwanie korelacji pomiędzy kluczowymi wskaźnikami cytowania, w tym m.in. zależności pomiędzy: cytowaniami (zwykłymi, zliczanymi dla half-life i jego modyfikacji) a Indeksem Hirscha (h-index), produktywnością, okresem twórczości, liczbą otrzymanych recenzji peer review, objętością tekstów i in. W organicznym zakresie sprawdzono skuteczność zastosowania teorii współcytowania w historiografii: eksperyment z 633.960 powiązań w pełni potwierdził metodę M. Kesslera (bibliographic coupling) – w zastosowaniu do historii szczegółowej korelacja dla powiązania co najmniej 1 wspólnego przypisu wynosiła tu ok. 25-43% i rosła liniowo wraz ze wzrostem liczby wspólnych referencji (dla 2 przypisów wynosiła 32-57%; dla 5 – 41-70%, a dla 10 – 42-77%). Drugi eksperyment z zastosowaniem teorii I. Marszakowej i H. Smalla (co-citation analysis) mimo znacznej próby (ponad 1,5 mln powiązań) nie doprowadził do zadawalających rezultatów; nawet bez uwzględnienia korekt dla wartości oczekiwanej korelacja wynosiła zaledwie 10-36% i nie zależała ani od liczby cytowań wspólnych, ani innych zmiennych.

Item type: Presentation
Keywords: citation analysis, historiography, historical science, Poland, analiza cytowań, historiografia, historia, Polska
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 20 Apr 2013 09:38
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/19034

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item