Czasopisma open access i repozytoria naukowe elementem obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski

Osiński, Zbigniew Czasopisma open access i repozytoria naukowe elementem obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski., 2013 [Preprint]

[img]
Preview
Text
Czasopisma open access i repozytoria naukowe elementem obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski.pdf

Download (327kB) | Preview

English abstract

The Internet is beginning to play an important role in scientific communication in the environment as humanists. The purpose of this article is to determine the extent to which open access online journals and scientific digital repositories are used by historians specializing in the study of the history of the People's Republic of Poland - the group of humanists whose work made available in an open access interest are not only researchers, but also of many other social groups and professional - passionate history. Will be presented systematic of electronic journals and open repositories for scholarly communication that uses this group of researchers. An attempt will be made to determine how the subject of the work affects the possibility of their publication in the open access journal historiographical that are placed on the ministerial list of magazine, and thus provide not only access to a wide range of researchers - which can translate into an increase in the number of citations – but also allow to gain points for the assessment of the employee. The analysis will also be publishing phenomenon of the historians in the areas of Internet, which indeed provide the widest possible access to readers, but does not affect the career progression (non-point electronic journals, repositories with the texts of scientific papers). Author acknowledges fact that the specificity of science communication in this discipline includes not only researcher-researcher relationships, but also passionate researcher.

Polish abstract

Celem artykułu jest określenie w jakim stopniu internetowe czasopisma open access i cyfrowe repozytoria naukowe wykorzystywane są przez historyków specjalizujących się w badaniach nad dziejami PRL – tę grupę humanistów, których pracami udostępnianymi w sposób otwarty zainteresowani są nie tylko badacze, lecz także przedstawiciele wielu innych grup społecznych i zawodowych – pasjonaci i eksperci historii. Przedstawiona zostanie systematyka elektronicznych i otwartych czasopism oraz repozytoriów, które do komunikacji naukowej wykorzystuje wspomniana grupa badaczy. Podjęta zostanie próba określenia na ile tematyka prac wpływa na możliwość ich opublikowania w tych historiograficznych czasopismach open access, które umieszczone zostały na ministerialnej liście czasopism, a więc zapewniających nie tylko dostęp do szerokiego grona badaczy – co może przełożyć się na wzrost ilości cytowań – lecz także pozwalających na zdobycie punktów służących do oceny pracownika. Analizie poddane zostanie również zjawisko polegające na publikowaniu przez historyków w takich obszarach Internetu, które co prawda zapewniają możliwie szeroki dostęp do czytelników, ale nie wpływają na awans zawodowy (repozytoria naukowe, niepunktowane czasopisma elektroniczne open access). Autor uznaje bowiem, że specyfika komunikacji naukowej w tej dyscyplinie obejmuje nie tylko relacje badacz-badacz, lecz także badacz-pasjonat, ekspert.

Item type: Preprint
Keywords: czasopismo open acces, czasopismo elektroniczne, repozytorium naukowe, Internet, dzieje PRL
Subjects: B. Information use and sociology of information
B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
H. Information sources, supports, channels.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
L. Information technology and library technology
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Zbigniew Osiński
Date deposited: 20 Apr 2013 09:42
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/19060

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Derfert-Wolf L., (2010) Nowy model komunikacji naukowej, [online] Forum Akademickie, nr 5, [dostęp 01.04.2013] http://www.forumakad.pl/archiwum/2010/05/62_nowy_model_komunikacji_naukowej.html

Gaziński R., (2008) Świat informacji na nośnikach elektronicznych a humanista na przykładzie warsztatu historyka, W: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, red. H. Ganińska, Poznań, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej.

Kulczycki E., (2012) Teoretyzowanie komunikacji, Poznań, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Marciniak M., (2012) Opinie naukowców na temat publikowania na zasadach open access w świetle badań realizowanych w ramach projektu Study of Open Access Publishing (SOAP), [online] eLiS [dostęp 01.04.2013] http://eprints.rclis.org/17290/

Osiński Z., (2012) Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, W: Kultura, historia, książka, red. A. Dymmel, B. Rejak, Lublin, Wyd. UMCS, s.605-616.

Osiński Z., (2010) Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 4, s. 25-31.

Sapa R., (2011) Konflikty w obszarze pośredniczenia w komunikacji naukowej: interesy i ideologia, W: Otwarte zasoby wiedzy: nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne Kraków–Zakopane, 15–17 czerwca 2011, pod red. M.M. Górskiego, M. Marcinek, s. 17-30

Sapa R., (2009) Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wilkowski M., (2009) Nauka 2.0: slogany i praktyka. [online] Historia i Media, [dostęp 01.04.2013] http://historiaimedia.org/2009/11/16/nauka-2-0-slogany-i-praktyka/.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item