Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii

Cisek, Sabina Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii., 2013 . In Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa (Poland), 15-16 April 2013. (Unpublished) [Presentation]

[img]
Preview
Slideshow
Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii.pdf - Presentation
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (635kB) | Preview

English abstract

[Qualitative Data Analysis in Contemporary Information Science] This paper examines the methods (procedures, techniques) of empirical data analysis within the qualitative research in the XXI century’s Information Science. The text consists of two parts, the first of them characterizes qualitative data analysis in general, the second one – in Information Science. The basic research strategy used here is critical literature review in various versions. The issue of qualitative data analysis (QDA) is present both in methodological discussions and research practice of social sciences, particularly in sociology, psychology, ethnography and marketing studies. It makes the most significant matter, because the way of analyzing any gathered empirical material determines the research outcomes, their content, validity and credibility. However, generally accepted, precisely formulated standards of QDA have not yet been created, in contrast – different approaches and interpretations can easily be noticed. That, in turn, results from the very essence of the qualitative methodology, where exploration procedures are not strictly repeatable and empirical material is rich and hardly quantifiable. On the other hand, there exist different techniques of qualitative analysis, including – inter alia – the constant comparative method and concept mapping, as well as specialized computer software devoted to QDA. The main purpose of this paper is to study if, how and to what extent the contemporary Information Science is interested in the above indicated problems and what are their theoretical and empirical consequences for the discipline. As a result, the inquiry here is of exploratory nature. Two major questions have been asked. First of all, do information scientists reflect on qualitative data analysis in the context of the discipline’s subject and research field? How the body of literature in that area looks like? Secondly, is the qualitative data analysis really and properly used in the empirical research of Information Science? Which QDA techniques are preferred and why? What in particular is investigated using qualitative data analysis? The answers to these questions may enhance the level of methodological consciousness within Information Science in Poland.

Polish abstract

Referat poświęcony jest metodom (procedurom, technikom) analizy materiału empirycznego w dociekaniach jakościowych w nauce o informacji w XXI wieku. Opracowanie składa się z dwu głównych części, pierwsza z nich zawiera charakterystykę zagadnienia analizy danych jakościowych w ogóle, druga – we współczesnej informatologii. Podstawą metodę badań stanowi analiza i krytyka piśmiennictwa w różnych wariantach. Problematyka analizy danych jakościowych (QDA – Qualitative Data Analysis) jest obecna od lat kilkudziesięciu zarówno w refleksji metodologicznej jak i praktyce badawczej nauk społecznych, zwłaszcza w socjologii, psychologii, etnografii, badaniach marketingowych. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, ponieważ od sposobu analizy zgromadzonego materiału empirycznego bezpośrednio zależą wyniki badań, ich treść, trafność i wiarygodność. Jednakże jak dotąd nie wypracowano precyzyjnie sformułowanych, powszechnie przyjętych standardów prowadzenia analizy danych jakościowych, wręcz przeciwnie – w tym obszarze panuje stosunkowo duża dowolność interpretacyjna. Wynika to z samej istoty metodologii jakościowej, w ramach której procedury poznawcze nie są ściśle powtarzalne a gromadzony materiał empiryczny cechuje się bogactwem trudno kwantyfikowalnej treści. Z drugiej jednak strony dostępne są różne techniki analizy jakościowej, m.in. metoda permanentnego porównywania (constant comparative method) czy tworzenie map pojęciowych (concept mapping). Istnieje również specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące analizie jakościowych danych empirycznych. Głównym celem rozważań w niniejszym referacie jest sprawdzenie czy, w jaki sposób i w jakim zakresie współczesna informatologia zainteresowana jest wskazaną problematyką oraz co z tego wynika dla stanu teorii i badań empirycznych. Dociekania mają zatem charakter przede wszystkim eksploracyjny. Postawiono dwa główne pytania badawcze. Po pierwsze, czy przedstawiciele nauki o informacji dyskutują na temat analizy danych jakościowych w kontekście przedmiotu i pola badawczego informatologii? Jak kształtuje się – pod względem ilościowym i merytorycznym – dorobek piśmienniczy w tym zakresie? Po drugie, czy prowadzone są badania empiryczne, w których rzeczywiście wykorzystuje się istniejące techniki analizy danych jakościowych? Które z tych technik są najczęściej stosowane i dlaczego? Co w szczególności jest przedmiotem takich badań? Czy analiza danych jakościowych jest prowadzona rzetelnie, gwarantując intersubiektywną sprawdzalność wyników dociekań? Odpowiedzi na postawione pytania przyczynią się do wzrostu samoświadomości metodologicznej w polskiej nauce o informacji.

Item type: Presentation
Keywords: qualitative methodology, QDA, qualitative data analysis, metodologia jakościowa, analiza danych jakościowych
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: Dr. Sabina Cisek
Date deposited: 01 May 2013 04:26
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/19146

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item