Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich - raport z badań

Dziak, Joanna and Rozkosz, Ewa and Karciarz, Magdalena and Wiorogórska, Zuza Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich - raport z badań. Bibliotheca Nostra, 2013, vol. 1, n. 31, pp. 26-41. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Edukacja_informacyjna_w_polskich_bibliotekach_akademickich.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview

English abstract

Academic libraries play a key role as partner participating in the education process. They adopt the responsibility for creating information competences. The Information Literacy Committee (Polish Librarians Association) carried out a study to define the quality of the workshops and courses in academic libraries. The main interest concentrated on continuing education that is offered in the libraries. The authors takes up an interest to describe the educational activity in the academic libraries of public and private universities.

Polish abstract

Biblioteki akademickie dojrzewają do roli partnera uczestniczącego w procesie edukacji. Przyjmują na siebie współodpowiedzialność za kształcenie kompetencji informacyjnych. Przeprowadzone przez zespół Komisji ds. Edukacji Informacyjnej (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) badania miały na celu ustalenie, jaki jest stan szkoleń bibliotecznych w bibliotekach akademickich. Czy instytucje te są zainteresowane rozszerzaniem własnej oferty edukacyjnej. Autorki podjęły próbę scharakteryzowania działalności edukacyjnej bibliotek w uczelniach szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: information literacy, library orientation, library training, edukacja informacyjna, szkolenia biblioteczne, przysposobienie biblioteczne
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
Depositing user: Ewa Rozkosz
Date deposited: 28 Jul 2013 20:37
Last modified: 02 Oct 2014 12:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/19746

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

American Association of School Librarians, Association for Educational Communications and Technology (1998), Information literacy standards for student learning. Standards and indicators [online]. [dostęp: 2012-04-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala//mgrps/divs/aasl/aaslarchive/pubsarchive/informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf.

Association of College and Research Libraries (2000), Information Literacy Competency Standards for Higher Education [online]. [dostęp: 2012-04-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf.

Association of College and Research Libraries (2012), Information literacy in the disciplines. W: ACRL Wiki [online].[dostęp: 2012-05-10]. Dostępny w World Wide Web: http://wikis.ala.org/acrl/index.php/Information_literacy_in_the_disciplines.

Cisek S., Próchnicka M. (2010), Kształtowanie kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym [online].[dostęp: 2012-05-10]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/sabinacisek/ksztatowanie-kultury-informacyjnej-14-122010.

Cisek S., Próchnicka M. (2010), Selected methodological issues in creating the Information Literacy development strategies [online].[dostęp: 2012-04-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/sabinacisek/cs-mp-athensqqmlempaticsession2011.

Deklaracja Bolońska : Szkolnictwo wyższe w Europie (1999). [online].[dostęp: 2012-04-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf.

Deskryptory dublińskie [online].[dostęp: 2012-05-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/Deskryptory_Dublinskie.pdf.

Derfert-Wolf L. (2009), Information literacy – kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach akademickich. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej. Tradycja i nowoczesność. Pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk. Toruń, s. 187-208.

Długołęcka H. (2009), Przysposobienie biblioteczne. Od tradycyjnych metod nauczania po e-learning. „Przegląd Biblioteczny”, z. 3, s. 359-369.

Dziak J. (2011), Jak szkolimy on-line? Przysposobienie biblioteczne w nowej formie. „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” [online]. nr 6 (120) [dostęp: 2012-05-05]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-120-spis/336-ebib-22011-1206.

Eksperci Bolońscy [online]. 2012. [dostęp: 2012-04-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – Realizacja celów. Komunikat z konferencji europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Bergen, 19-20 maja 2005 r. (2005). [online].[dostęp: 2012-04-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/Komunikat_z_Bergen_PL.pdf.

Gaunt J. i in. (2011), Handbook for Information Literacy Teaching. Cardiff [online].[dostęp: 2012-05-17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt.

Grassian E., Kaplowitz J. R. (2009), Information literacy instruction. Theory and practice. 2nd Ed. New York; London, Inc., s. XXV.

Grygorowicz A., Kraszewska E. (2006), Propozycje standardów w zakresie edukacji użytkowników polskich bibliotek medycznych. W: Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia, Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 r., 25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych [online]. Warszawa: . [dostęp 2012-04-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_1.php.

Jagielski P., Żebrowska E. (oprac.) (2010), Szkolnictwo wyższe 2009. Dane podstawowe: informator. Warszawa.

Konieczna D. (2005), Biblioteka akademicka jako instytucja promująca proces kształcenia. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Pod red. H. Ganińskiej. Poznań, s. 111-121.

Krajowe Ramy Kwalifikacji [online]. [dostęp: 2012-10-05]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/krajowe-ramy-kwalifikacji

Lau J. (red.) (2011), Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne [online]. Tłum. Ewa Hajdasz [i in.]. Warszawa [dostęp: 2012-04-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/ifla-guidelines-pl.pdf.

Niedźwiedzka B., Hunskår I. (red.) (2010), MedLibTrain. Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych : przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy medycznych [online]. Kraków. [dostęp: 2012-04-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/MedLibTrain.aspx.

Skagen T. (2008), Pedagogical consideration in developing an online tutorial in information literacy. „Communications in Information Literacy” [online], vol. 2, iss. 2.[dostęp: 2012-05-17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=Fall2008AR2&path%5B%5D=74.

Society of College, National and University Libraries (2011), The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy. Core Model For Higher Education [online]. [dostęp: 2012-04-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/publications/coremodel.pdf.

Szerląg A. (2009), Oczekiwania wobec absolwenta szkoły wyższej jako podmiotu edukacji. W: Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. Pod red. A. Szerląg. Wrocław, s. 35-59.

Wykaz uczelni niepublicznych [online]. [dostęp: 2010-09-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-niepubliczne/wykaz-uczelni-niepublicznych.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item