Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως πάροχοι δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό : η μετάβαση από τη μία εγγραφή ανά πόρο στα δίκτυα σχέσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων

Πεπονάκης, Μανόλης Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως πάροχοι δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό : η μετάβαση από τη μία εγγραφή ανά πόρο στα δίκτυα σχέσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων., 2013 . In 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 24-25 Οκτωβρίου 2013. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
Text (Κείμενο)
Peponakis_Libraries_Publishers_Semantic_Web.pdf - Updated version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (686kB) | Preview
[img]
Preview
Slideshow (Παρουσίαση)
Peponakis_Libraries_Publishers_Semantic_Web_Presentation.pdf - Presentation
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (854kB) | Preview

English abstract

The study examines the critical juncture where libraries from managers of their collections have to become managers of the knowledge associated with all sorts of resources within and outside their walls. The work is divided into two major parts. In the first part of the study we deploy the changes taking place in the field of information organization. On one hand we find the development of the semantic web and linked data, having as expression language the Resource Description Framework (RDF), which changes the basic infrastructure and the ways through which metadata could be expressed. On the other hand the Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) discard the theory and practice of flat records where there is one record per resource. Thus the description of the resource becomes a set of entities which are interconnected. Libraries are before the need to revise many of their practices by combining the expressiveness of RDF with the semantics of FRBR. The second part of the study documents how the –already routed– transition to the semantic web and the corresponding implementation of the above have a major impact to the recording and coding of data. Actually, it changes the role of academic libraries by converting them to producers and providers of semantic information. This section focuses on the role of academic libraries as institutions that can ensure the integrity of information through its certified provenance which provides trust to third parties in order to either re-use this exact information or to build upon it.

Greek abstract

Η μελέτη εστιάζει στην κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκονται οι βιβλιοθήκες οι οποίες από διαχειριστές των τεκμηρίων των συλλογών τους καλούνται να γίνουν διαχειριστές της γνώσης που συνδέεται με κάθε είδους τεκμήρια εντός και εκτός των τειχών τους. Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος καταδεικνύονται οι αλλαγές που συντελούνται στο χώρο οργάνωσης της πληροφορίας. Από τη μία πλευρά η ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού (semantic web) και των συνδεδεμένων δεδομένων (linked data), έχοντας ως γλώσσα έκφρασης το Resource Description Framework (RDF), αλλάζει τις βασικές υποδομές αλλά και τις λογικές μέσω των οποίων μπορούν να εκφραστούν πλέον τα μεταδεδομένα. Από την άλλη πλευρά οι Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) καταργούν τη λογική της επίπεδης περιγραφής όπου υπήρχε μία εγγραφή ανά πόρο και πλέον η περιγραφή του πόρου είναι ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Συνδυάζοντας την εκφραστικότητα που παρέχει το RDF με τη σημασιολογία των FRBR οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε μια εποχή όπου καλούνται να αναθεωρήσουν πολλές από τις πρακτικές τους. Στο δεύτερο μέρος τεκμηριώνεται πώς η εφαρμογή των παραπάνω μέσω της -ήδη δρομολογημένης- μετάβασης προς το σημασιολογικό ιστό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων. Στην ουσία επιφέρει αλλαγή του ρόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μετατρέποντάς τις σε παραγωγούς και εκδότες σημασιολογικής πληροφορίας. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ως φορέων που μπορούν να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα (integrity) της πληροφορίας και μέσω της πιστοποιημένης προέλευσής (provenance) της να αυξηθεί η εμπιστοσύνη (trust) των τρίτων σε αυτήν. Η εξασφάλιση των τριών αυτών στοιχείων (ακεραιότητα, προέλευση, εμπιστοσύνη) καθιστά την παραγόμενη πληροφορία αξιόπιστη βάση ώστε τρίτοι να επενδύσουν σε αυτήν είτε επαναχρησιμοποιώντας την αυτούσια είτε “χτίζοντας” πάνω σε αυτήν.

Item type: Conference paper
Keywords: Σημασιολογικός ιστός, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Δημοσίευση σημασιολογικής πληροφορίας, Φορμαλιστική αναπαράσταση, Βιβλιοθήκες ως πάροχοι πληροφορίας, Semantic web, Academic libraries, Semantic information publishing, Formal representation, Libraries as information providers, RDF
Subjects: I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
L. Information technology and library technology > LR. OPAC systems.
Depositing user: Manolis Peponakis
Date deposited: 17 Nov 2013 08:07
Last modified: 02 Oct 2014 12:29
URI: http://hdl.handle.net/10760/20683

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

- Baker, T. (2000). A Grammar of Dublin Core. D-Lib Magazine, 6(10). doi:10.1045/october2000-baker

- Baker, T. (2012). Libraries, Languages of Description, and Linked Data: a Dublin Core Perspective. Library Hi Tech, 30(1), 116–133. doi:10.1108/07378831211213256

- Bekiari, C., Doerr, M., & Le Boeuf, P. (2010). FRBR Object-Oriented Definition and Mapping FRBRER (version 1.0.1) (p. 153). International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation. Retrieved from http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V1.0.1.pdf

- Doerr, M., & LeBoeuf, P. (2007). Modelling Intellectual Processes: The FRBR - CRM Harmonization. In C. Thanos, F. Borri, & L. Candela (Eds.), Digital Libraries: Research and Development (pp. 114–123). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77088-6_11

- Doerr, M., Riva, P., & Žumer, M. (2012). FRBR Entities: Identity and Identification. Cataloging & Classification Quarterly, 50(5-7), 517–541. doi:10.1080/01639374.2012.681252

- Heath, T., & Bizer, C. (2011). Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. San Rafael: Morgan & Claypool. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2200/S00334ED1V01Y201102WBE001

- IFLA. (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report (As amended and corrected through February 2009., Vol. 19). München: K.G. Saur.

- IFLA. (2009). Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model. (G. E. Patton, Ed.). München: K.G. Saur.

- Lampert, C. K., & Southwick, S. B. (2013). Leading to Linking: Introducing Linked Data to Academic Library Digital Collections. Journal of Library Metadata, 13(2-3), 230–253. doi:10.1080/19386389.2013.826095

- Murray, R. J., & Tillett, B. B. (2011). Cataloging Theory in Search of Graph Theory and Other Ivory Towers. Information Technology and Libraries, 30(4), 170–184. doi:10.6017/ital.v30i4.1868

- Peponakis, M. (2012). Conceptualizations of the Cataloging Object: A Critique on Current Perceptions of FRBR Group 1 Entities. Cataloging & Classification Quarterly, 50(5-7), 587–602. doi:10.1080/01639374.2012.681275

- Peponakis, M. (2013). Libraries’ Metadata as Data in the Era of the Semantic Web: Modeling a Repository of Master Theses and PhD Dissertations for the Web of Data. Journal of Library Metadata, 13(4), [υπό έκδοση]. doi:10.1080/19386389.2013.846618

- Shoval, P., & Shiran, S. (1997). Entity-relationship and object-oriented data modeling: An experimental comparison of design quality. Data & Knowledge Engineering, 21(3), 297–315. doi:10.1016/S0169-023X(97)88935-5

- Smiraglia, R. P. (2009). Bibliocentrism, Cultural Warrant, and the Ethics of Resource Description: A Case Study. Cataloging & Classification Quarterly, 47(7), 671–686. doi:10.1080/01639370903112013

- Smiraglia, R. P., Riva, P., & Žumer, M. (Eds.). (2013). The FRBR Family of Conceptual Models: Toward a Linked Bibliographic Future. London: Routledge.

- Tallerås, K. (2013). From many records to one graph: heterogeneity conflicts in the linked data restructuring cycle. Information Research, 18(3). Retrieved from http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC18.html

- Žumer, M., Pisanski, J., Vilar, P., Harej, V., Merčun, T., & Švab, K. (2011). Breaking barriers between old practices and new demands: the price of hesitation. Presented at the 77th IFLA General Conferance and Assembly, Puerto Rico. Retrieved from http://conference.ifla.org/past/2011/80-zumer-en.pdf

- Πεπονάκης, Μανόλης. (2010). Σύνθεση FRBR εγγραφών αξιοποιώντας υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές (FRBRization): ομαδοποίηση σχετικών εγγραφών (clustering) και εμφάνισή τους σε on line συστήματα (Thesis). Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Retrieved from http://eprints.rclis.org/16674/

- Πεπονάκης, Μανόλης, Στάικος, Παναγιώτης, Σφακάκης, Μιχάλης, & Καπιδάκης, Σαράντος. (2010). FRBRization: αναζητώντας το ‘κλειδί’ για τον εντοπισμό των Έργων. In 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας (pp. 221–235). Αθήνα: Βιβλιοθήκη-Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου. Retrieved from http://eprints.rclis.org/16672/


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item