Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej

Szewczyk-Kłos, Danuta Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej., 2013 . In Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań (Poland), 17-19 April 2013. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
szewczyk.pdf - Published version

Download (969kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Szewczyk-Klos_2013.pdf - Presentation

Download (4MB) | Preview

English abstract

The aim of this paper is to show the process of creating and developing PEDAGOG bibliographic database. This database contains descriptions of publications concerning early school education, preschool education and educational childcare. The documents described in the PEDAGOG database are books, journal articles, legal acts, materials from academic conferences, published or translated into the Polish language, and unpublished doctoral dissertations available in Opole University Main Library. The paper also discusses the ways of using PEDAGOG database in training Opole University students to use electronic sources of academic and scholarly information effectively.

Polish abstract

Przedmiotem opracowania jest proces rozwoju i tworzenia bibliogra­ficznej bazy PEDAGOG. Jest to baza dziedzinowa, która rejestruje opisy publikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Bazę PEGAGOG stanowi zbiór opisów dokumentów: książek, artykułów z czasopism, aktów prawnych, materiałów z konferencji naukowych, wydanych w języku polskim lub przetłumaczonych na język pol­ski, oraz niepublikowanych prac doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opol­skiego. Artykuł dotyczy również zastosowania bazy PEDAGOG w kształceniu studentów Uniwersytetu Opolskiego w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej.

Item type: Conference paper
Keywords: information technology, ibliographic databases, information technology education, technologia informacyjna; bazy danych; bazy bibliograficzne; edukacja informacyjna
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
Depositing user: Ms Anna Kawalec
Date deposited: 31 Jan 2014 08:31
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22486

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

CZERMIŃSKI, J. (red.) Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście stan-dardów oprogramowania bibliotecznego: materiały z konferencji ogólnopolskiej – Gdańsk 9–10 maja 1994 r. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1996. ISBN 83-7017-686-0.

JACQUESSON, A. Automatyzacja bibliotek: zarys historyczny, strategia, per-spektywy. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. ISBN 83-235-0056-8.

KURKOWSKA, E. Information literacy – problemy terminologiczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne 2008, nr 1, s. 71–81.

ŁAŚ, D., PAWŁOWSKI, A., TOMALSKA, A. Komputeryzacja Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego do 2001 roku. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2002, R. 6, s. 29–38.

MATWIEJCZUK, W. Biblioteczny system informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2004, R. 7, s. 15–20.

MATWIEJCZUK, W., OKOŃ, H. Pedagog: słownik słów kluczowych bibliotecz-nego systemu informacyjno-wyszukiwawczego: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna. Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002. ISBN 83-88796-41-0.

MATWIEJCZUK, W., ORŁOWSKA, B. Wychowanie, opieka i edukacja w bazie danych PEDAGOG. W: NOWAKOWSKI, A. (red.) Infobazy’2005 – bazy danych dla nauki. Gdańsk: Centrum Informatyczne Task, 2005, s. 118-123.

OKOŃ, H. System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995, R. 2, s. 9–13.

Pedagog. System Informacyjny Nauk Pedagogicznych. Podręcznik użytkownika. Część I: Pe¬dagogika opiekuńczo-wychowawcza. Opole: Wyższa Szkoła Peda-gogiczna im. Powstańców Śląskich, Bi¬blioteka Główna w Opolu, 1993.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecz-nych. Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item