22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Επιστροφή στο μέλλον - οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον

UNSPECIFIED 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Επιστροφή στο μέλλον - οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον., 2013 [Conference proceedings]

[img]
Preview
Text (Τόμος πρακτικών)
22palc_proceedings.pdf - Published version

Download (7MB) | Preview

English abstract

Proceedings of the 22nd Panhellenic Conference of Academic Libraries with the theme "Back to the future: the values of the past, our guides for the future". The conference was held from October 23 to October 25, 2013 and it was organized by the Library & Information Center of the University of Patras. The economic crisis has emerged serious problems for the Greek academic libraries. The libraries are now called upon to respond to the challenge of maintaining the high standards of service that won during the previous years, as well as further developing inside a hostile environment. At the same time, the international library community faces radical changes in the approach of data management with the maturation of a new bibliographic framework and the advent of technology applications that support it. Therefore, libraries are called to reconsider their perspectives and take advantage of their strong principles and technological developments in order to meet the challenges, to regroup and to assist the effort of the society to exit from the crisis. The Organizing Committee of the 22th Panhellenic Academic Libraries Conference accepted submissions at the following, but not limited to, topics: Bibliographical standards and practical applications, Sound and efficient library administration models, Libraries and social support services (homeless, unemployed, etc.), Libraries collaborative efforts, Management of electronic resources, Management of research data, Production and distribution of digital content, Electronic publishing, Information library systems (e.g. integrated library systems), Open Data, Semantic Web, Digital libraries and digital collections, Institutional and subject repositories, Libraries and mobile applications, Social networks and media, Libraries and Copyright.

Greek abstract

Πρακτικά του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα "Επιστροφή στο μέλλον - οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον". Το συνέδριο έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2013 και διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η οικονομική κρίση αποτέλεσε την αιτία ανάδειξης σοβαρών προβλημάτων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες πλέον καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση όχι μόνο της διατήρησης του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που κατέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξής τους σε ένα κατά τεκμήριο εχθρικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα συντελούνται ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης της διαχείρισης των δεδομένων με την ωρίμανση ενός νέου βιβλιογραφικού πλαισίου και με την έλευση τεχνολογικών εφαρμογών που το υποστηρίζουν. Οι βιβλιοθήκες καλούνται λοιπόν να αναθεωρήσουν την οπτική τους και να εκμεταλλευτούν το ισχυρό αξιακό τους δυναμικό, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, να ανασυγκροτηθούν και να συνδράμουν στην προσπάθεια της κοινωνίας να εξέλθει από την κρίση. Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δέχθηκε περιλήψεις εργασιών στα ακόλουθα θέματα: Βιβλιογραφικά πρότυπα και πρακτική εφαρμογή τους, Μοντέλα χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (άστεγοι, άνεργοι, κλπ.), Συνεργατικά σχήματα βιβλιοθηκών, Διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών, Διαχείριση ερευνητικών δεδομένων, Παραγωγή και διάθεση ψηφιακού υλικού, Ηλεκτρονική εκδοτική, Πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών (π.χ. ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών), Ανοικτά Δεδομένα, Σημασιολογικός ιστός, Ψηφιακές συλλογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες, Ιδρυματικά και Θεματικά αποθετήρια, Βιβλιοθήκες και φορητές συσκευές, Διαχείριση κοινωνικών δικτύων, και πνευματικά δικαιώματα.

Item type: Conference proceedings
Keywords: academic libraries, bibliographical standards, library administration, social support services, libraries collaboratión, electronic resources management, research data, digital content, electronic publishing, integrated library systems, Open Data, Semantic Web, digital libraries, institutional repositories, subject repositories, social networks and media, copyright, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικά πρότυπα, διοίκηση βιβλιοθηκών, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, συνεργασία βιβλιοθηκών, διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών, ερευνητικά δεδομένα, ψηφιακό υλικό, ηλεκτρονική εκδοτική, πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών, Ανοικτά Δεδομένα, Σημασιολογικός ιστός, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ιδρυματικά αποθετήρια, Θεματικά αποθετήρια, διαχείριση κοινωνικών δικτύων, πνευματικά δικαιώματα
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Giannis Tsakonas
Date deposited: 03 Feb 2014 18:27
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22510

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item