CYTBIN — krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii

Swoboda, Izabela and Seweryn, Anna CYTBIN — krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii., 2013 . In Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań (Poland), 17-19 April 2013. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
cytbin.pdf - Published version

Download (746kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Swoboda_Seweryn_2013.pdf - Presentation

Download (1MB) | Preview

English abstract

The CYTBIN Database, developed and maintained at the department of Library and Information Science at the University of Silesia, features articles from selected Polish scientific and professional journals in the field of library and information science and related disciplines. It contains bibliographic descriptions and abstracts of the articles indexed as well as all the bibliographic references cited in these sources. The database was established in 2002. Apart from the documentation, information and research purposes, that are typical for this type of projects, CYTBIN has also been used in academic teaching. The paper presents the current state of the database, the problems concerning its development and expansion as well as prospects. The emphasis is placed on the possibility of using CYTBIN as a source of bibliographic information and a tool of quantitative research on information.

Polish abstract

Tworzona w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego baza CYTBIN (Cytowania z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) zawiera dane o artykułach z wybranych polskich czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliologii, informatologii oraz dyscyplin pokrewnych wraz ze wszystkimi źródłami cytowanymi w tych dokumentach. Baza powstała w roku 2002. Oprócz celów dokumentacyjno-informacyjnych i naukowych, typowych dla tego typu przedsięwzięć, wykorzystywana jest również w dydaktyce akademickiej. W referacie przedstawiono aktualny stan bazy, problemy związane z jej tworzeniem i rozbudową oraz perspektywy rozwoju, z zaakcentowaniem możliwości wykorzystania CYTBIN-u jako źródła informacji bibliograficznej i narzędzia ilościowych badań informacji.

Item type: Conference paper
Keywords: CYTBIN, bibliographic databases, citation indexes, bibliology, library and information science, bibliometrics, citation analysis, information skills teaching, the Department of Library and Information Science at the University of Silesia in Katowice, CYTBIN; bibliograficzne bazy danych; indeksy cytowań; bibliologia; informatologia; bibliotekoznawstwo; informacja naukowa; bibliometria; analiza cytowań; dydaktyka informacji naukowej; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
Depositing user: Ms Anna Kawalec
Date deposited: 07 Feb 2014 08:55
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22524

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

BAJOR, A., SEWERYN, A. Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy danych CYTBIN. W: GONDEK, E., PIETRUCH-REIZES, D. (red.) Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 181–202.

CiteSeerX [on-line]. [Dostęp 02.05.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://csxstatic.ist.psu.edu/about.

DERFERT-WOLF, L. i in. Projekt rejestrowania cytowań w artykułach indeksowanych w „Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych” BazTech. Koncepcja ogólna [preprint]. W: E-LIS. E-prints in Library and Information Science [on-line]. 2005 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/handle/10760/7260.

DRABEK, A. „Polska Literatura Humanistyczna — Arton” — baza bibliograficzna czy indeks cytowań? W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/drabek.php.

DRABEK, A., TOMASZCZYK, J. Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN. W: PIETRUCH-REIZES, D. (red.) Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s. 365–375.

Google Scholar Citations [on-line]. 2011– [Dostęp 02.05.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://scholar.google.com/citations.

HARZING, A. W. Publish or Perish [on-line]. 2007 [Dostęp 02.05.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.harzing.com/pop.htm.

JANIAK, M. Baza cytowań bibliograficznych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: KOCÓJOWA, M. (red.) Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004 s. 46–49.

KOLASA, W. M. Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowania [preprint]. W: E-LIS. E-prints in Library and Information Science [on-line]. 2011 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/16052/.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B., WRÓBEL, J. Kompleksowa platforma oceny dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej — projekt integracji bazy DONA-ALEPH z SCI, Listą Filadelfijską i innymi źródłami danych naukometrycznych. W: SZCZEPAŃSKA, B. (red.) II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 18–19 czerwca 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/komperda.php.

MALAJKA, M., SZCZĘDZINA, E. Baza Cytowań Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Forum Bibliotek Medycznych [on-line]. 2008, R. 1, nr 2, s. 61–64 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.umed.lodz.pl/images/stories/wydawnictwa/forum/ForumNr2.pdf.

OSIEWALSKA, A. Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych. W: DERFERT-WOLF, L., SZCZEPAŃSKA, B. (red.) Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [on-line]. [Warszawa]: SBP, KWE, 2009 [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/osiewalska.php.

PULIKOWSKI, A., TOMASZCZYK, J. Tworzenie i udostępnianie baz danych na przykładzie bazy CYTBIN. W: PIETRUCH-REIZES, D., BABIK, W. (red.) Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 141–153.

STEFANIAK, B. Badania bibliometryczne, naukometryczne, informetryczne. W: ŚCIBOR, E. (red.) Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998, s. 197–219.

STEFANIAK, B. i in. Bibliograficzna baza danych — CYTBIN. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005, T. 13, nr 4, s. 3–10.

STEFANIAK, B., SWOBODA, I. Polskie indeksy cytowań — potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia. W: Piąta Ogólnopolska Narada Bibliografów. Warszawa 11–13 czerwca 2003. Referaty i dyskusja. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004, s. 244–254.

WEBSTER, B. O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem socjologii). Biuletyn EBIB [on-line]. 2001, nr 11 (29). [Dostęp 02.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/bwebster.html.

WEBSTER, B. M. Socjologia polska w świetle Social Sciences Citation Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981–1995. Zagadnienia Naukoznawstwa 2000, z. 2/3, s. 391–417.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item