Polska Bibliografia Literacka – ujęcie realistyczne

Szymańska, Zyta and Domosławska, Beata and Matysiak, Maciej Polska Bibliografia Literacka – ujęcie realistyczne., 2013 . In Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań (Poland), 17-19 April 2013. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
pblit.pdf - Published version

Download (469kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Matysiak_2013.pdf - Presentation

Download (4MB) | Preview

English abstract

The bibliographic database of Polish Literary Bibliography (PBL) has been available on the Internet for 15 years but the bibliography has been developed for decades. This experience allows the authors of PBL to present the field of bibliography either from the side of universal methodology or technological issues. The paper highlights the proper starting point in bibliographic research that is realistic philosophy, the need to define entities and the scope of the reality documented. Starting from the indications of literary entities, subjects, and derivative works we discuss the role of bibliographers and what the result of their work is presented in the form of PBL. Currently, the database contains about 500,000 bibliographic descriptions. It will be multiplied by the planned digitalization of archive annual volumes of PBL, including their semantic analysis and data integration, making PBL unique in the world. We also plan to develop the PBL database by methodological documenting of dynamic web literature which is still the subject of research. The paper also presents an overview of current issues encountered by the authors, escalation of user requirements and development plans for the PBL.

Polish abstract

Piętnaście lat funkcjonowania w Internecie bazy danych Polska Bibliografia Literacka (PBL) i kilkadziesiąt lat doświadczeń w tworzeniu tej bibliografii pozwalają jej twórcom przedstawić problematykę bibliograficznych baz danych zarówno od strony uniwersalnej metodologii, jak i rozwiązań technologicznych. W referacie zaakcentowano właściwy punkt wyjścia badań bibliogra-ficznych, jakim jest filozofia realistyczna i konieczność zdefiniowania zakresu badanej rzeczywistości. Wychodząc od wskazania badanych bytów literackich i pochodnej twórczości, pokazano rolę bibliogra-fów i to, czym jest wynik ich pracy zapisany w postaci PBL. Obecnie baza danych zawiera około 500 tys. opisów bibliograficznych. Planowana digitalizacja archi-walnych roczników PBL wraz z ich analizą semantyczną zwielokrotni tę liczbę, czyniąc z PBL dzieło unikatowe w skali światowej. Do rozwoju PBL przyczyni się także dokumentowanie twórczości literac-kiej w Internecie, które jest jeszcze przedmiotem badań. W referacie zaprezentowano przegląd aktualnych problemów twórców systemu, zgłaszane potrzeby użytkowników oraz plany rozwojowe PBL.

Item type: Conference paper
Keywords: research methodology, realistic philosophy, realistic bibliography, data exchange, FRBR, digitization, semantic analysis, web literature, science and social portals, the Polish Literary Bibliography, metodologia badań, filozofia realistyczna, bibliografia realistyczna, wymiana danych, FRBR, digitalizacja, analiza semantyczna, zasoby sieciowe, portale naukowo-społecznościowe, Polska Bibliografia Literacka
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
Depositing user: Ms Anna Kawalec
Date deposited: 08 Feb 2014 15:09
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22528

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

GOGACZ, M. Elementarz metafizyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo, 2008. ISBN 978-83-89920-98-0.

KRĄPIEC, M. A. Język i świat realny. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1985. ISBN 83-00-00436-X.

GRABOWSKA, M. Bibliografia u progu XXI wieku. Biuletyn EBIB [on-line]. 2003, nr 10 [Dostęp 12.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/grabowska.php.

NAROJCZYK, K. Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humani-stycznych. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. ISBN 83-7299-390-4.

PACEK, J. Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa: Wydaw. SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-44-0.

PŁOSZAJSKI, G. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. War-szawa: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 2008. ISBN 978-83-7207-797-4.

IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) [on-line]. [Dostęp 12.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item