Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych

Drabek, Aneta Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych., 2013 . In Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań (Poland), 17-19 April 2013. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
drabek.pdf - Published version

Download (248kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DrabekbibliometrII.pdf - Presentation

Download (114kB) | Preview

English abstract

Bibliographic databases are one of the most important tools of every scientist. However, the data collected in these resources allow for a lot more than making thematic queries. The purpose of this article is to identify the potential of Polish databases for doing bibliometric research. The paper reviews some applications of various bibliographic databases in bibliometric and scientometric research, such as identifying leading journals in certain fields of knowledge, investigating the structure and development of particular fields, including a trend analysis and forecasting, as well as the study of the contribution of various countries to world science. The article presents the conditions necessary to create a Polish citation index.

Polish abstract

Bibliograficzne bazy danych należą do najważniejszych elementów warsztatu każdego naukowca. Jednakże dane zgromadzone w tych źródłach dają o wiele więcej możliwości niż tylko sporządzanie kwerend tematycznych. Artykuł ukazuje przykłady zastosowania baz bibliograficznych do badań bibliometrycznych i naukometrycznych (np. identyfikacja wiodących czasopism w niektórych dziedzinach, badania struktury i rozwoju poszczególnych dziedzin, w tym analizy trendów i prognoz, a także udział poszczególnych krajów e-nauce światowej). Praca ukazuje warunki konieczne do stworzenia polskiego indeksu cytowań.

Item type: Conference paper
Keywords: bibliographic databases, bibliometrics, Polish citation index, bibliograficzne bazy danych, bibliometria, polski indeks cytowań
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Ms Anna Kawalec
Date deposited: 08 Feb 2014 15:44
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22538

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

BazEkon [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/.

BazTech — Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych [on-line]. Konsorcjum BazTech [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://baztech.icm.edu.pl/.

BIRSKA, R., BUSSE-TURCZYŃSKA, E. Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Forum Bibliotek Medycznych [on-line]. 2009, nr 2 [Dostęp 28.04.2013], s. 523–535. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.umed.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=33&Itemid=59.

CYTBIN [on-line]. Katowice: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ, 2000–2013 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/cytbin/.

Cytowania w BazEkon [on-line]. 2012 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/cytowania/.

DRABEK, A., TOMASZCZYK, J. Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN. W: PIETRUCH-REIZES, D. (red.) Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s. 365–375.

DRABEK, A. Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Toruń: Dom Wydaw. Duet, 2010. ISBN 978-83-61185-78-9.

DRABEK, A. Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej. Biuletyn EBIB [on-line]. 2012, nr 3(130) [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/130_drabek.pdf.

KOLASA, W. M. Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych. Zeszyty Prasoznawcze 2011, s. 3–4, s. 8–27.

KOLASA, W. M. Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowanie. Przegląd Biblioteczny 2011, z. 4, s. 466–486.

KOMPERDA, A., URBAŃCZYK, B. Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego uczelni — kryteria, statystyki, raporty. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2010, nr 3, s. 46–54.

MAMORSKA, K., SIEK, B. O zależnościach między bibliometrią a bibliografią na przykładzie bibliografii GUMed. Forum Bibliotek Medycznych [on-line]. 2011, nr 1(7) [Dostęp 28.04.2013], s. 557–563. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.umed.lodz.pl/images/stories/wydawnictwa/forum/ForumNr7.pdf.

MARSHAKOVA-SHAIKEVICH, I. Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2009. ISBN 978-83-927082-4-7.

NOWAK, P. Bibliometria, webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2006. ISBN 83-232-1701-7.

OLECHNICKA, A., PŁOSZAJ, G. Polska nauka w sieci. Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z Badań [on-line]. Warszawa: 2008 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.espon.pl/files/10_2/2/Polska%20nauka%20w%20sieci.pdf. ISBN 978-83-928352-1-9.

RACKI, G. Geologia Polska w świetle Science Citation Index. Przegląd Geologiczny 1996, T. 44, nr 9, s. 928–930.

RACKI, G., DRABEK, A. Cytowania i wskaźnik Hirscha. Gdzie szukać, jak obliczać? Forum Akademickie [on-line]. 2013, nr 2 [Dostęp 28.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakademickie.pl/fa/2013/02/cytowania-i-wskaznik-hirscha-gdzie-szukac-jak-obliczac/.

STEFANIAK, B. i in. Bibliograficzna baza danych — CYTBIN. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005, nr 4, s. 3–9.

STEFANIAK, B. Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych, cz. 1. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1995, nr 1, s. 3–10.

STEFANIAK, B. Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych, cz. 2. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1995, nr 2, s. 3–8.

WAGA, M., DRABEK, A. Arton — baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Zagadnienia Naukoznawstwa 2002, T. 38, z. 151–152, s. 83–89.

WINCŁAWSKA, B. M. Indeks cytowań socjologii polskiej (założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników). Zagadnienia Naukoznawstwa 1995, nr 3–4, s. 243–246.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item