Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí = Open Access to scientific literature: case study for Knowledge organization subject area

Bratková, Eva Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí = Open Access to scientific literature: case study for Knowledge organization subject area. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2013, vol. 5, n. Spec, pp. 1-23. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Research Study)
OA_to_KO_Literature.pdf - Submitted version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Research Study)
OA-to_KO_Lit_2013.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)

English abstract

Open Access to scientific literature has been intensively promoted and supported by many organizations and institutions over the world. The objective of this research and this case study is, on the concrete example of Knowledge organization subject area, to find out how big volume of this literature is in the present really open accessible within total electronic accessibility (including commercial), and to analyse and evaluate individual forms of this accessibility, from legal to illegal. Selected relevant examples of information resources were analysed. The case study is based on extensive bibliographic database of literature and other sources from this subject area published or created worldwide, mainly in last thirty years. Important Czech literature (not numerous) is covered too. Minor amout of important sources originates from the past. The result of basic information retrieval was processed in the form of working structured bibliographic database within research project NAKI -- Knowledge base for subject area of knowledge organization (DF13P01OVV013, Ministry of Culture of the Czech Republic). Covered literature concerns, in main part, the Information science field, but in accord with current approach to Knowledge organization hits associate disciplines like Computer science, Linguistics, Semantics, Knowledge management and others. Added data about accessibility, particularly electronic, were completed using selected information resources (internet search engines, union library catalogues, portals of electronic resources). The accessibility of literature is evaluated by bibliometric method, individual forms of electronic accessibility, particularly open accessibility (online free publications, repositories and websites with preprints and postprints, open access with registration, extra open access to commercial publications, and illegal open access), are qualitative interpreted. Specific attention is devoted to open access to articles from selected commercial journals in form of preprints, postprints or publisher's copies. The analysis concerns significant journals of Knowledge organization subject area (Knowledge organization, Journal of documentation, Journal of the American Society for Information Science, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Library Trends, Cataloging & classification quarterly, Axiomathes, Journal of information science, Annual review of information science and technology).

Czech abstract

Přístup k vědecké literatuře v režimu „Open access“ je již řadu let intenzivně propagován a podporován řadou organizací a institucí po celém světě. Cílem průzkumu a dané případové studie je na konkrétním příkladě oboru Organizace informací a znalostí (angl. Knowledge Organization) zjistit, jak velký objem této literatury je v současnosti skutečně volně dostupný v rámci celkové elektronické dostupnosti (včetně komerční), a analyzovat a vyhodnotit jednotlivé formy této dostupnosti, od forem legálních až po formy nelegální. Analyzovány jsou vybrané relevantní příklady informačních zdrojů. Případová studie vychází z rozsáhlejší bibliografické databáze literatury a dalších zdrojů z daného oboru, jež byly publikovány nebo vytvořeny v mezinárodním záběru, hlavně v posledních 30 letech. Důležitá česká literatura (málo početná) je pokryta také. Menší množství významných zdrojů pochází z minulosti. Výsledek základní rešerše byl zpracován ve formě pracovní strukturované bibliografické databáze v rámci výzkumného úkolu NAKI -- Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí (DF13P01OVV013, Ministerstvo kultury České republiky). Zahrnutá literatura se v jádrové části obsahově týká oboru informační vědy, ale v souladu se současným pojetím oboru Organizace informací a znalostí zasahuje i do příbuzných oborů, jako jsou počítačová věda, lingvistika, sémantika, znalostní management aj. Přídavné údaje o dostupnosti, zejména elektronické, byly doplňovány pomocí vybraných informačních zdrojů (internetových vyhledávačů, souborných katalogů knihoven, portálů elektronických zdrojů). Dostupnost literatury je vyhodnocena bibliometrickou metodou, dílčí formy elektronické dostupnosti, zejména té otevřené (volné online publikace, repozitáře a webová sídla s preprinty a postprinty, otevřený přístup s registrací, mimořádný otevřený přístup ke komerčním publikacím a nelegální otevřený přístup), jsou kvalitativně interpretovány. Specifická pozornost je věnována otevřenému přístupu k článkům z vybraných komerčních časopisů ve formě preprintů, postprintů a vydavatelských kopií. Analýza se týká významných časopisů oboru Organizování znalostí a informací (Knowledge organization, Journal of documentation, Journal of the American Society for Information Science, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Library Trends, Cataloging & Classification quarterly, Axiomathes, Journal of information science, Annual review of information science and technology).

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Knowledge organization, Scientific literature, Information sources, Open Access, Bibliographic database, Bibliometric research, Accessibility of literature and sources, obor Organizace informací a znalostí, vědecká literatura, informační zdroje, otevřený přístup, bibliografická databáze, bibliometrický průzkum, dostupnost literatury a zdrojů
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
H. Information sources, supports, channels.
I. Information treatment for information services > IB. Content analysis (A and I, class.)
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 18 Feb 2014 09:45
Last modified: 18 Sep 2015 11:34
URI: http://hdl.handle.net/10760/22612

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

AITCHISON, Jean, GILCHRIST, Alan, BAWDEN, David. Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th ed. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, © 2000. 218 s. ISBN 1-57958-273-7. ISBN 978-1-57958-273-9. Vyšlo také v: London: Aslib IMI, 2000. ISBN 0-85142446-5. ISBN 978-0-85142446-0. Digitální kopie byla volně (nelegálně) [2013-11-29] dostupná [2013-09-09] z: http://203.128.31.71/articles/ThesarusConstruction.pdf. Nyní také dostupná volně (nelegálně) [2013-11-29] také z: http://bookza.org/book/1068273/cbc43f.

ALAVI, Maryam, LEIDNER, Dorothy E. Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. In: MIS quarterly. March 2001, 25(1), 107-136. ISSN 0276-7783. Dostupný komerčně také z EBSCO (Business Source Complete): http://search.ebscohost.com. Dostupný komerčně také z Proquest: http://search.proquest.com//docview/218141939. Dostupný komerčně také z JSTOR: http://www.jstor.org/. Kopie textu z JSTOR dostupná (pravděpodobně nelegálně) [2013-11-29] také volně z webu P. Iyera: http://mgmt.iisc.ernet.in/~piyer/Knowledge_Management/KM%20and%20KMS%20Conceptual%20Foundations%20and%20Research%20Issues%20MIS%20Quarterly%2025%201%20March%20201.pdf.

BEAN, Carol A., GREEN, Rebecca, ed. Relationships in the organization of knowledge. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2011 (dotisk). 248 s. Information science and knowledge management, vol. 2. ISBN 978-90-481-5652-8 (brož.). ISBN 90-481-5652-1 (brož.). ISBN 978-94-015-9696-1 (Online). Dostupný komerčně ze SpringerLink: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-9696-1.

BEGHTOL, Clare. Exploring New Approaches to the Organization of Knowledge: The Subject Classification of James Duff Brown. In: Library Trends. 2004, 52(4), 702-718. ISSN 0024-2594 (Print). ISSN 1559-0682 (Online). Vydavatelská kopie dostupná volně z repozitáře IDEALS: http://hdl.handle.net/2142/1694.

BLAIR, David C. Information retrieval and the philosophy of language. In: Computer journal. June 1992, 35(3), 200-207. ISSN 0010-4620. Digitální vydavatelská kopie mimořádně volně dostupná z: http://comjnl.oxfordjournals.org/content/35/3/200.full.pdf

BLISS, Henry Evelyn. The organization of knowledge in libraries and the subject-approach to books. New York: H. W. Wilson, 1933. xvi, 335 s. ark:/13960/t3rv0dj06. Dostupné také v digitalizované formě z: http://archive.org/details/organizationofkn007596mbp. Dostupné také v digitalizované formě (dle exempláře Knihovny Michiganské univerzity) z digitální knihovny Hathi Trust: http://catalog.hathitrust.org/Record/001759824.

BROUGHTON, Vanda. The fall and rise of knowledge organization: new dimensions of subject description and retrieval. In: Aslib Proceedings. 2010, 62(4/5), 349-354. ISSN 0001-253X. Dostupné také komerčně z DK Emerald: http://dx.doi.org/10.1108/00012531011074618.

BROUGHTON, Vanda, HANSSON, Joacim, HJØRLAND, Birger, LÓPEZ-HUERTAS PÉREZ, María José. Knowledge Organization. In: European curriculum reflections on library and information science education. Edited by Leif KAJBERG, Leif LØRRING. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science, 2005, [chap.] 7, s. 133-148. ISBN 87-7415-292-0. Dostupné také volně (celek sborníku) z: http://www.asis.org/Bulletin/Dec-06/EuropeanLIS.pdf.

DAHLBERG, Ingetraut. Knowledge organization: its scope and possibilities. In: Knowledge organization. 1993, 20(4), 211-222. ISSN 0943-7444.

DEWEY, Melvil. A classification and subject index for cataloguing and arranging the books and pamphlets of a library. Amherst, 1876. 42 s. Dostupné také v digitalizované formě (dle exempláře Knihovny Kalifornské univerzity) z: http://archive.org/details/classificationan00dewerich. Dostupné též z digitální knihovny MOA (Michiganská univerzita): http://name.umdl.umich.edu/AEY7382.0001.001.

DOERR, Martin, HUNTER, Jane, LAGOZE, Carl. Towards a core ontology for information integration. In: Journal of digital information [online]. 2003, 4(1) [cit. 2013-09-09]. ISSN 1368-7506. Dostupné volně z: http://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/92.

Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. Boca Raton (Florida): CRC Press, © 2010, s. 3099-3106. doi:10.1081/E-ELIS3. doi:10.1081/E-ELIS3-120043462. ISBN 978-0-8493-9712-7 (soubor, Print). ISBN 0-8493-9712-X (soubor, Print). ISBN 0-8493-9711-1 (Online). ISBN 978-0-8493-9711-0 (Online). Dostupný také komerčně online z DK Taylor & Francis (DOI): http://www.tandfonline.com/doi/book/10.1081/E-ELIS3.

GREEN, Rebecca. Relationships in knowledge organization. In: Knowledge organization. 2008, 35(2-3), 150-159. ISSN 0943-7444.

GREEN, Rebecca, FALLGREN, Nancy. Anticipating new media: A faceted classification of material types. In: Joseph T. TENNIS, ed. Proceedings from The First North American Symposium on Knowledge Organization (NASKO 2007) [held June 14-15, 2007, at University of Toronto's Faculty of Information,Toronto, Ontario]. Vol. 1 [online]. 2007, s. 87-99 [cit. 2013-09-09]. Dostupné z: http://journals.lib.washington.edu/index.php/nasko/article/view/12837/11318.

GRIETHUYSEN, Joost J. van. The Orange report ISO TR9007 (1982-1987): grandparent of the business rules approach and SBVR. Part 1-5. In: Business rules journal. 2009, 10. ISSN 1538-6325. Dostupné (jenom po registraci) z: http://www.brcommunity.com/.

HALPIN, Terry. Ontological modeling. Part 1-14. In: Business rules journal. 2009-2013. ISSN 1538-6325. Dostupné (jenom po registraci) z: http://www.brcommunity.com/.

HARRIS, William Torrey. Book classification. In: The journal of speculative philosophy. April 1870, 4(2), 114-129. ISSN 0891-625X (Print). ISSN 1527-9383 (Online). Dostupný komerčně v digitalizované formě z JSTOR: http://www.jstor.org/stable/25665714.

HJØRLAND, Birger. Concept theory. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. August 2009, 60(8), 1519-1536. doi:10.1002/asi.21082. ISSN 1532-2882 (Print). ISSN 1532-2890 (Online). Dostupný také komerčně z Wiley Online Library (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/asi.21082. Digitální kopie vydavatele dostupná volně (nelegální, 2013-09-09) z: http://booksc.org/book/623716.

HJØRLAND, Birger. Fundamentals of knowledge organization. In: Knowledge organization. 2003, 30(2), 87-111. ISSN 0943-7444.

HJØRLAND, Birger. Theories of knowledge organization – theories of knowledge.In: Knowledge organization. 2013, 40(3), s. 169-181. ISSN 0943-7444. V tisku. Dostupný komerčně z EBSCOhost (LISS): http://search.ebscohost.com/. Autorský preprint dostupný z webu autora [2013-09-09]: http://pure.iva.dk/files/35323774/KO_and_theories_of_knowlede.doc.

HUDON, Michèle, EL-HADI, Widad Mustafa. Organisation des connaissances et des ressources documentaires: De l'organisation hiérarchique centralisée à l'organisation sociale distribuée. In: Les cahiers de Numérique. 2010, 6(3), 9-38. doi:10.3166/LCN.6.3.9-38. ISSN 1622-1494. Článek mimořádně volně dostupný z webu vydavatele: http://lcn.revuesonline.com/gratuit/LCN6_3_04_Intro.pdf.

HULME, Edward Wyndham. Principles of book classification. In: Library Association Record. October-December 1911, 13(14), 354-358. ISSN 0024-2195. Digitální kopie s nejasným statusem dostupná z: http://www.iva.dk/bh/Core%20Concepts%20in%20LIS/Hulme_1911_354-358_389_394.pdf.

KIPFER, Barbara Ann. Roget's 21st century thesaurus in dictionary form: the essential reference for home, school, or office. Edited by the Princeton Language Institute; Barbara Ann Kipfer, head lexicographer. 3rd ed. New York: Delta Trade Paperbacks, © 2005. xii, 962 s. 21st Century Reference. ISBN 0-385-33895-3 (brož.). ISBN 978-0-385-33895-0. Dostupné komerčně z Ebrary: http://site.ebrary.com/.

KUČEROVÁ, Helena. České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech: příspěvek k terminologické diskusi. In: ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2013, 5(Speciál), [cit. 2014-02-17], s. 1-19. ISSN 1804-2406. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/ceske-terminy-pro-vecne-poradani-informaci-po-40-letech-prispevek-k-terminologicke-diskusi nebo http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/ProInfow_Kucerova_final_0.pdf. Archivováno v E-LIS: http://eprints.rclis.org/22620/

KUČEROVÁ, Helena. Organizace informací [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2008 [cit. 2013-09-09]. 86 s. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný (pouze po registraci) z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

MANDAL, Sovan. BookOS Accused of eBook Piracy. In: Good e-Reader [online]. © 2013 [cit. 2013-09-24]. Dostupné z: http://goodereader.com/blog/e-book-news/bookos-accused-of-ebook-piracy.

MAŘÍK, Vladimír, LAŽANSKÝ, Jiří, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga a kol. Umělá inteligence. 1. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 264 s. ISBN 80-200-0496-3. ISBN 978-80-200-0496-3. Nekvalitní digitální sken dostupný volně (nelegálně, 2013-08-30) ze serveru ULOZTO.CZ: http://ulozto.cz/x8pVh2T/umela-inteligence-1-pdf

MASARYK, Tomáš Garrigue. Základové konkretné logiky: (třídění a soustava věd). Praha: Bursík & Kohout, 1885. XI, 200 s. ark:/13960/t3pv6xv9f. Dostupné digitalizované formě (dle exempláře Knihovny Kalifornské univerzity) ze systému Archive.org: http://archive.org/details/zakladovekonkre00masagoog. Digitalizovaný exemplář NK ČR dostupný ze systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=12470.

MAI, Jens-Erik. The boundaries of classification. In: Advances in Classification Research Online [online]. 2009, 20(1) [cit. 2013-09-09], [7 s.]. doi:10.7152/acro.v20i1.12887. ISSN 2324-9773. -- 20th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop (Vancouver, Canada, 2009). Dostupné volně z: https://journals.lib.washington.edu/index.php/acro/article/view/12887/11383.

MOYS, Elizabeth M. Moys classification and thesaurus for legal materials. 5th rev. and expanded by Diana Morris, Helen Garner, Sarah Wheeler. Berlin: De Gruyter Saur, 2012. viii, 674 s. ISBN 978-3-11-025453-2 (váz.). ISBN 3-11-025453-0 (váz.). ISBN 978-3-11-025137-1 (Online). ISBN 3-11-025137-X (Online). Dostupné komerčně z webu vydavatele: http://www.degruyter.com/view/product/129203.

ROGERS, G. Philip. Roles for semantic technologies and tools in libraries. In: Cataloging and Classification Quarterly. 2006-2007, 43(3/4), 105-125. doi:10.1300/J104v43n03_06. ISSN 0163-9374 (Print). ISSN 1544-4554 (Online). Dostupný digitálně komerčně z DK Taylor & Francis Online (DOI): http://dx.doi.org/10.1300/J104v43n03_06. Digitální vydavatelská kopie je dostupná (nelegálně) [2013-11-29] volně z: http://booksc.org/book/15553936.

SAMEK, Tomáš. K hermeneutice selekčních jazyků (se zvláštním zřetelem k tezaurům). In: Národní knihovna. 1999, 10(6), 280-283. ISSN 1214-0678 (Online). Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/nkkr9906/9906280.html.

SHERPA/RoMEO - Publisher copyright policies & self-archiving [online databáze]. Nottingham: University of Nottingham, © 2006-2013 [cit. 2013-09-09]. Dostupná z: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/.

SHURTLEFF, Nathaniel Bradstreet. A decimal system for the arrangement and administration of libraries. Boston: privately printed, 1856. 80 s. ark:/13960/t04x5g60q. Vydání dostupné volně (Public Domain) v digitalizované formě (dle exempláře Knihovny Oxfordské univerzity) z digitálního archivu: http://archive.org/details/adecimalsystemf00shurgoog.

SCHWARTZ, David G, ed. Encyclopedia of knowledge management. Hershey (PA): Idea Group Reference, © 2006. ISBN 1-59140-573-4 (váz.). ISBN 978-1-59140-573-3 (váz.). ISBN 1-59140-574-2 (Online). ISBN 978-1-59140-574-0 (Online).

SCHWARZ, Josef. Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice: nástin dějin deskriptorových selekčních jazyků v bývalém Československu se zaměřením na vývoj teoretických, metodických a normativních aspektů tvorby tezaurů. Praha, 1999. ix, 121 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

SUBER, Peter. Open Access Overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [online]. First put online, June 21, 2004, Last revised August 12, 2013 [cit. 2013-09-09]. Dostupný z: http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm.

SZOSTAK, Rick. Classifying science: phenomena, data, theory, method, practice. Dordrecht: Springer, © 2004. xv, 286 s. Information science and knowledge management, vol. 7, ISSN ISSN 1568-1300. ISBN 1-4020-3094-0 (váz.). ISBN 978-1-4020-3094-9 (váz.). ISBN 1-4020-3095-9 (Online). ISBN 978-1-4020-3095-6 (Online). Dostupný komerčně z DK SpringerLink (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-3095-6.

TILLET, Barbara Ann Barnett. Bibliographic Relationships: Toward a Conceptual Structure of Bibliographic Information Used in Cataloging. Los Angeles, 1987. xxi, 306 l. Thesis (Ph.D.). University of California, Graduate School of Library and Information Science. Dostupné v digitalizované formě komerčně z ProQuest (Dissertations & Theses A&I): http://search.proquest.com/docview/303545088?accountid=130717. DAI-A 48/06, p. 1345, Dec 1987. UMI Number 8721068.

UHLÍŘ, Zdeněk. Pořádání znalostí a tzv. druhá informační krize. In: Ikaros [online]. 2001, 5(2) [cit. 2013-08-14]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/699.

VISSER J. Sophie. Knowledge and its organisation as multiple facets, forms and functions; an example of cultural-historical landscapes. In: Facets of knowledge organization: proceedings of the ISKO UK Second Biennial Conference, 4th-5th July 2011, London. Edited by Alan GILCHRIST, Judi VERNAU. Bingley: Emerald, 2012, s. 389-398. ISBN 978-1-78025-614-0. Dostupný volně s povolením Emerald z: http://www.iskouk.org/conf2011/papers/visser.pdf.

ZENG, Marcia Lei, CHAN, Lois Mai. Trends and issues in establishing interoperability among knowledge organization systems. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2004, 55(5), 377-395. doi:10.1002/asi.10387. ISSN 1532-2882 (Print). ISSN 1532-2890 (Online). Dostupný také komerčně z Wiley Online Library: http://dx.doi.org/10.1002/asi.10387. Dostupný komerčně také z EBSCOhost (LISS): http://search.ebscohost.com/. Dostupný komerčně také přes ProQuest Central New Platform: http://search.proquest.com/docview/57557000?accountid=35514. Digitální vydavatelská kopie dostupná (nelegálně, 2013-08-30) volně také z: http://booksc.org/book/622520.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item