Česká a německá reformace v ilustraci české knihy první poloviny 16. století

Voit, Petr . Česká a německá reformace v ilustraci české knihy první poloviny 16. století., 2013 In: In puncto religionis: konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Artefactum, pp. 137-162. [Book chapter]

[img]
Preview
Text (Book chapter)
Voit_Reformation.pdf - Published version

Download (1MB) | Preview

English abstract

Title: The Czech and German Reformations in the illustration of Czech books in the first half of the 16th century. -- In contrast to the German lands, very few manifestations of Reformation illustration in Bohemia have been preserved. This is due, on the one hand, to the slow acceptance of title or textual illustrations in the Czech lands, and on the other, the shortage of native graphic artists. For printers in Bohemia it was more economical to borrow or purchase second-hand goods from Germany than to invest in the building of new centres of graphic art, as was done thoroughly and innovatively by the Severins from 1533 onwards. Despite the fact that the Nuremberg printing plates introduced to Bohemia and Moravia by printers in the 1520s-40s were frequently worn-out, they remained in circulation in the Czech lands and Poland throughout the whole 16th century, and sometimes much longer. The author finds the third major reason for the limited number of illustrations to be due to the contemporary literary landscape, the greater part of which covered the religious needs of the Utraquist Church and the Unity of the Brethren. There was significant movement on only two occasions, first of all in the 1520s, when, despite censorship, ten translations of Luther’s treatises were published in quick succession, and the Utraquists printed the works of Chelčický and Hus. At the same time, thanks to the Bohemian Master of fine hatching, there was a brief flourishing of the portrait and Reformation satire. These were, however, a phenomenon of the contents of printed works, and not the title page. The second wave occurred in the 1540s. However, as Prague-based literary graphic art was dominated by the Severin workshop until 1542, distinguished by its ideological neutrality and entertaining elements on decorative pages, it was more convenient to reuse older German printing plates. Due to their extended functionality and mobility, these plates came to be utilised in a wide variety of literary and confessional contexts, and they lost their original meaning. Thus the most frequently documented propagators of Reformation iconography in literature were not printers and illustrators, but bookbinders, whose work it was very difficult for preliminary state or church censorship to uncover. Printing rolls with portraits of reformers started to reach Bohemia from around 1546 onwards. ISBN 978-80-86890-57-9

Czech abstract

Přestože musíme počítat s nemalými ztrátami v dochování starých tisků, je překvapivé, jak jsou podnes zachované projevy reformační ilustrace hubené. Předně je to způsobeno tím, že titulní či textová ilustrace vstupovala do naší knihy poměrně pomalu. Druhý důvod tkvěl v nedostatečném počtu domácích grafiků. Pro naše tiskaře bylo tedy zřejmě ekonomicky výhodnější půjčovat či nakupovat německé zboží z druhé ruky nežli se zasazovat o budování grafických center, jak to počínaje 1527 promyšleně a novátorsky činili Severinové. Norimberské štočky, které do Čech a na Moravu během 20. až 40. let tiskaři přivezli, byly mnohdy už značně vyčerpané, ale přesto se v oběhu udržely u nás, ba i v Polsku po celé 16. století a v některých případech i mnohem déle. Třetí a neméně podstatný důvod nízkých nálezů spatřujeme v soudobém literárním terénu, jehož valná část pokrývala náboženské potřeby utrakvistů a jednoty bratrské. Rigidnost tohoto modelu byla rozkolísaná pouze dvakrát – nejprve během 20. let, kdy jsme navzdory cenzurním opatřením vydali v rychlém sledu deset překladů Lutherových traktátů a kdy utrakvisté konečně dostali do oběhu tištěná díla Chelčického či Husa. Tehdy také došlo díky českému Mistru jemné šrafury ke krátkodobému vzedmutí portrétu a reformační satiry, zařazované ovšem nikoli na titul, ale dovnitř tištěných děl. Podobná vlna poznamenala ještě 40. léta. Poněvadž však hegemonem pražské knižní grafiky byl až do 1542 Severinský ateliér, charakteristický ideovou neutralitou a spíše zábavnými prvky na dekoračních lištách, vhod přišla revitalizace starších německých štočků. Díky dlouhé funkčnosti a mobilitě se štočky ovšem dostávaly do zcela odlišných literárních kontextů a jejich původní význam byl už zastřen. Nejpočetněji doloženými šiřiteli reformační ikonografie se tak ve sféře knižního umění stali nikoli tiskaři a ilustrátoři, ale knihvazači, jejichž projevy předběžná státní či církevní cenzura odhalovala jen ztěžka. Do Čech se válečky s portréty reformátorů dostávaly ze Saska asi od 1546. ISBN 978-80-86890-57-9

Item type: Book chapter
Keywords: 15th-16th centuries, Bohemia, History of printing, Illustration, Luther Martin, Old prints, Prague, Reading, Reformation, Typography, 15.-16. století, Čechy, Čtení, dějiny čtení, Dějiny knihtisku, Ilustrace, Luther Martin, Praha, Reformace, Staré tisky, Typografie
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 28 Feb 2014 14:24
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22642

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

BOHATCOVÁ, Mirjam. Počátky ilustrace v české tištěné knize. In: Umění. 1986, 34, s. 111-118.

BOHATCOVÁ, Mirjam. Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620. In: Dějiny českého výtvarného umění. Díl II/1. Věd. red. J. Dvorský. Praha, 1989, s. 106-115.

KIESSLING, Gerhard. Die Anfänge des Titelblattes in der Blütezeit des deutschen Holzschnitts (1470-1530). In: Buch und Schrift. 1929, 3, s. 9-45.

LEONHARD, Joachim-Felix. Biblia: Deutsche Bibeln vor und nach Martin Luther: Ausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg vom 15. Dezember 1982 bis 26. Februar 1983. Heidelberg, 1982.

OLDENBOURG, M. Consuelo. Die Buchholzschnitte des Hans Baldung Grien. Ein bibliographisches Verzeichnis ihrer Verwendungen. Baden-Baden, 1962 (repr. 1985).

REINITZER, Heimo. Biblia deutsch. Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition. Wolfenbüttel, 1983.

RÖTTINGER, Heinrich. Erhard Schön und Niklas Stör. Strasbourg, 1925.

SCHMIDT, Ph. Die Illustration der Lutherbibel 1522-1700. Basel, 1977.

ŠEFČÁKOVÁ, Eva. Drevené štočky: Zbierka Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave. Bratislava, 1998.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Praha: KLP, Koniash Latin Press, 2013. 463 s. ISBN 978-80-86791-98-2. ISBN 80-86791-98-X.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 978-80-7277-312-1. ISBN 80-7277-312-7.

VOIT, Petr. Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století. In: Documenta Pragensia. 2010, sv. 29, s. 389-457. ISSN 0231-7443. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17962/.

ZIMMERMANN, Hildegard. Beiträge zur Bibelillustration des 16. Jahrhunderts: (Illustrationen und Illustratoren des ersten Luther-Testamentes und der Oktav-Ausgaben des Neuen Testamentes in Mittel-, Nord- und Westdeutschland). Strassburg: Verlag von J.H.Ed. Heitz, 1924. 180, [4] s., 19 s. Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 226. Repr. 1973.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item