Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010 – 2014: από την πραγματικότητα στο ιδεώδες, μέσω του εφικτού

Tsimpoglou, Filippos and Andreou, Andreas K. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010 – 2014: από την πραγματικότητα στο ιδεώδες, μέσω του εφικτού., 2010 (Unpublished) [Technical report]

[img]
Preview
Text
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κυπριακής Βιβλιοθήκης.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Development Plan for Cyprus Library 2010-2014. From reality to ideal, through feasibility. The purposes of this Development Plan are: • to provide a framework for mutual commitment between the State and the Cyprus Library for upgrading the role of the Cyprus Library immediately, • to be used as a guide line for ensuring the necessary conditions for the beginning of specific actions and operations with immediate, visible and measurable results, • to be used as a basic document upon which the Cyprus Library will be developed into a modern organization and equivalent body to other European National Libraries. The proposal for the Development Plan, not only interests the Cyprus Library and the competent organs of the executive power (Government, Ministry of Education and Culture) and legislative power (House of Representatives), but also concerns the bodies whose involvement is necessary for the successful outcome, the institutions and individuals ie Academic and Research Institutions, Municipalities, Cyprus Association of Librarians - Information Scientists (CALIS).

Greek abstract

Σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ανάπτυξης είναι: • να αποτελέσει το πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης μεταξύ Πολιτείας και Κυπριακής Βιβλιοθήκης για άμεση αναβάθμιση του ρόλου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης • να εξελιχθεί σε οδηγό για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την έναρξη συγκεκριμένων δράσεων και λειτουργιών με άμεσα, ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα • να αξιοποιηθεί ως κείμενο βάσης για την εξέλιξη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σε σύγχρονο οργανισμό, αντάξιο της Κύπρου και ισάξιο των ομολόγων Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών Η πρόταση ωστόσο, δεν αφορά μόνον την Κυπριακή Βιβλιοθήκη και τα αρμόδια όργανα της εκτελεστικής (Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) και νομοθετικής (Βουλή των Αντιπροσώπων) εξουσίας, αλλά και τους εμπλεκόμενους και απαραίτητους για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος παράγοντες, φορείς και άτομα, ήτοι Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ).

Item type: Technical report
Keywords: Κυπριακή Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη, Σχέδιο ανπαπτυξης, Cyprus Library, National Library, Development plan
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DB. National libraries.
F. Management. > FE. Personnel management.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 24 Mar 2014 11:13
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22760

References

Anderson D. 2000. IFLA's programme of Universal Bibliographic Control : Origins and early years. IFLA journal 26 (3): 209-214.

Bagrova IY. 1992. The IFLA/Unesco Pre-session seminar on the role and objectives of national libraries in the new information environment. IFLA journal 18 (3): 274-280.

Bostick SL. 2001. The history and development of academic library consortia in the United States: an overview. The Journal of Academic Librarianship 27 (2): 128-130.

Jahr TKT, Strohm AJ, and Koch TW. 1903. Bibliography of cooperative cataloguing and the printing of catalogue cards, with incidental references to international bibliography and the Universal catalogue. (1850-1902).: Government Printing Office.

Line MB. 1989. National library and information needs: alternative means of fulfilment, with special reference to the role of national libraries (PGI-89/WS/9)., 1-62. Paris: UNESCO (PGI-89/WS/9).

-----. 1998. What do National Libraries do in the Age of the Internet? Ariadne (13): 21-3.

Lor PJ, and Sonnekus EAS. 1997b. Guidelines for Legislation for National Library Services - Section of National Libraries. IFLA.

-----. 1997a. Guidelines for Legislation for National Library Services - Section of National Libraries. IFLA.

Τσιμπόγλου Φ. 2007. Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Από την πρόκληση της υλοποίησης στην πρόκληση της επέκτασης λειτουργιών, υπηρεσιών, δημιουργών και χρηστών. Βιβλιοθήκες Και Πληροφόρηση (19): 6-18.

Τσιμπόγλου Φ. 2008. Πρόταση Δικτύωσης των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. Μελέτη για τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου., 1-16. Λευκωσία.

Pirola A. 2009. Libraries in Italy: a brief overview. Paper presented at 6th International Conference Library policies: from local to national, 11 2009.

Schick FL. 1971. The International standardization of library statistics. Unesco bulletin for libraries XXV, 1 XXV (1): 2-11.

Conference of European National Librarians. 2001. Europe's National Libraries : 15 years of joint programmes. [s.l.]: Conference of European National Librarians

Line, M.B. & Line, J. 1979a. Concluding notes. In: National libraries; edited by

Maurice B. Line and Joyce Line. London: Aslib: 317-318.

Line, M.B. & Line, J. 1979b. The nature and aims of national libraries: introductory motes. In:National libraries; edited by Maurice B. Line and Joyce Line. London: Aslib: 7-8.

Line, M.B. 1980. The role of national libraries: a reassessment. Libri 30(1):1-16.

Line, M.B. 1989a. National library and information needs: alternative means of fulfilment, with special reference to the role of national libraries. Paris: UNESCO. (PGI-89/WS/9).

Line, M.B. 1989. National library and information needs: alternative ways of meeting them, with special reference to the role of national libraries. IFLA journal 15(4):306-312.

Line, M.B. 1990. Do we need national libraries, and if so what sort? An assessment in the light of an analysis of national library and information needs. Alexandria 2(2):27-38.

Line, M.B. 1993. National libraries. In: World encyclopedia of library and information services; 3rd ed. Ed. Robert Wedgeworth. Chicago: ALA: 605-611.

Line, M.B. 1993. National libraries and the decline of the nation state. Alexandria 5(2):95-98.

Line, M. B. 1995. Back to basics for national libraries? Alexandria 7(1):1-2.

Line, M.B. 2001. Changing perspectives on national libraries : a personal view. Alexandria 13(1): 43-49.

Sylvestre, G. 1987. Guidelines for National Libraries. Education Resources Information Center (ERIC).

Vattulainen, P. 2004. National repository initiatives in Europe. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services 28 (1): 39-50. Διαθέσιμο: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VSH-4BDW19F-1&_user=577946&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1018189103&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000059654&_version=1&_urlVersion=0&_userid=577946&md5=893b6c87565b216afafb1cfd18a738ab

Verheul, I, 2006. Networking for digital preservation: current practice in 15 national libraries. Munchen: Saur. Διαθέσιμο: http://www.ifla.org/VI/7/pub/IFLAPublication-No119.pdf

Warwick, S. C. 1999. Digital Libraries: a National Library Perspective. National Library of Australia Staff Papers. Διαθέσιμο: https://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/nlasp/article/viewArticle/1112/1375


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item